תקינה ופיקוח בנושאי איכות, איכות הסביבה ובטיחות ע
1