חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 
תפוקת הנפט בצפון מערב אירופה (באלפי ח/י)

 

 

2007

2008

2009

שינוי

שינוי ב-%

נורבגיה

 

סטאטפיורד-גולפקס

560

497

447

50-

10.0%-

אוסברג

195

201

189

11-

5.6%-

אקופיקס

364

343

318

25-

7.2%-

טרול

217

222

235

14

6.3%

הים הנורבגי

488

436

415

21-

4.9%-

אחרים

388

411

460

49

12.0%

תרכיזים ונוזלי גז טבעי.

345

347

335

12-

3.4%-

סה"כ

2,557

2,456

2,400

55-

2.2%-

 

 

 

 

 

 

בריטניה

 

ברנט

108

85

71

14-

16.1%-

ניניאן

79

72

58

15-

20.5%-

פורטיס

459

420

414

6-

1.4%-

מערב שטלנד

138

130

138

8

5.8%

פלוטה

67

60

58

2-

2.9%-

אחרים

607

576

607

31

5.4%

תרכיזים ונוזלי גז טבעי

231

220

207

13-

5.7%-

סה"כ

1,688

1,563

1,553

11-

0.7%-

 

 

 

 

 

 

דנמרק

312

287

256

31-

10.7%-

הולנד

45

41

39

2-

5.3%-

גרמניה

30

37

32

5-

14.5%-

 

 

 

 

 

 

סה"כ צפון מערב אירופה

4,633

4,384

4,280

104-

2.4%-

             

(Petroleum Inteligence Weekly)

קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03