חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 

12 מפיקות הנפט הגדולות בעולם – 2007

המפיקה

תפוקת הנפט

באלפי ח/י

% שינוי

לעומת 2006

     %   מהתפוקה

העולמית

1.   ערב הסעודית¹

2.   רוסיה

10,413

9,978

4.1% -

2.2%

12.6%

12.6%

3.   ארה"ב

6,879

0.4%

8.0%

4.   איראן

4,401

0.4%

5.4%

5.   סין

3,743

1.6%

4.8%

6.   מקסיקו 

3,477

5.5%  -       

4.4%

7.   קנדה

3,309

3.6%

4.1%

8.   איחוד הנסיכויות             

2,915

2.3%  -

3.5%

8.   כוויית

9.   ונצואלה

2,626

2,613

2.1%  -

7.2%          

3.4%

3.3%

10.  נורבגיה

2,556

7.7%  -       

3.0%

11.  ניגריה

2,356

4.8%  -

2.9%

12.  עיראק

2,145

7.3%  -

2.7%

 

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ אופ"ק

35,204

1.2%  -

43.0%

סה"כ העולם

81,533

0.2%  -

100.0%

 

מקור: מכון האנרגיה לפי הסקר הסטטיסטי של BP, יוני 2008

¹ כולל 50% מתפוקת האזור הניטרלי

קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03