חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 

התוצר הגולמי ומדד המחירים במדינות המזרח התיכון 2004 – 2007

(שינוי שנתי באחוזים)

 

 

תוצר מקומי גולמי

מדד המחירים

        %

2004

2005

2006

2007

2004

2005

2006

2007

המזרח התיכון

5.5

5.7

5.8

5.4

7.6

7.7

7.1

7.9

יצואניות הנפט ¹

5.8

6.0

6.0

5.3

7.3

7.0

7.9

8.4

   איראן

5.6

5.4

5.4

4.9

15.2

12.1

14.0

15.0

   ערב הסעודית

5.3

6.6

5.8

6.5

0.7

0.1

1.0

1.0

   מצרים

4.1

4.9

5.6

5.6

10.3

11.4

4.1

6.2

   סוריה

3.1

2.9

3.2

3.7

4.4

7.2

5.6

14.4

 

ישראל

4.8

5.2

4.1

4.4

0.4 -

1.3

2.8

2.0

¹כולל בחריין, איראן,כוויית, לוב, עומן, קטאר, ערב הסעודית, סוריה, אחוד הנסיכויות ותימן.

 

לפי IMF, World Economic Outlook, 9/06 - Middle East: Living with Booming Oil Exports,

קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03