חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 
גידול של 3% בצריכת מוצרי נפט בינואר – נובמבר 2011
צריכת מוצרי נפט בישראל ב- 11 החודשים הראשונים של 2011 הסתכמה בכ- 10 מיליון טון, גידול של 3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בצריכת כל סוגי המזוט נרשמה בתקופה זו ירידה של 9%.


צריכת מוצרי הנפט בחודשים ינואר – נובמבר 2011 הסתכמה ב- 9.979 מיליון טון, לעומת 9.673 מיליון טון בחודשים המקבילים בשנה שעברה, כך עולה מדוח צריכת מוצרי דלק של מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והמים.


בצריכת דלקי תחבורה לא נרשם שינוי ב- 11 החודשים הראשונים של השנה. צריכת כל סוגי הבנזין בתקופה זו הסתכמה בכ- 2.4 מיליוני טון, בדומה לתקופה המקבילה בשנה שעברה. גם בצריכת הסולר לתחבורה לא נרשם שינוי לעומת אשתקד והיא הסתכמה בכ- 2.4 מיליון טון.


הגידול במצבת כלי הרכב בישראל (4.4% ב- 2010) היה אמור להגדיל את צריכת דלקי התחבורה, אך ב- 11 החודשים הראשונים של 2011 לא נרשם שינוי בצריכתם. אחד ההסברים לכך (ר' דפי מידע 340) הוא ההתייעלות האנרגטית של כלי הרכב החדשים שנוספו למצבת כלי הרכב והחליפו כלי רכב יעילים פחות. הסבר נוסף עשוי להיות המחיר הגבוה יחסית של הדלק לצרכן.


בצריכת כל סוגי המזוט נרשמה בינואר – נובמבר 2011 ירידה של 9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, והיא הסתכמה ב- 1.4 מיליון טון.


גידול משמעותי נרשם השנה בצריכת דלק לייצור חשמל. עלייה של 150% לעומת החודשים המקבילים אשתקד בצריכת סולר הסקה לייצור חשמל, שהסתכמה ב- 467 אלף טון, וגידול של 55% בצריכת מזוט ד. ד. ג לייצור חשמל, שהסתכמה ב- 176 אלף טון.


צריכת מוצרי נפט בישראל ינואר – נובמבר 2011

(באלפי טון)

המוצר

2011

2010

% השינוי

גז (גפ"מ ופרופילן)

708

684

3% +

בנזין

2,431

2,421

0%

סולר

2,994

2,762

8% +

נפטא

616

542

14%+

פטרוכימיה מרכיבי בנזין

387

294

32% +

קרוסין

1,074

1,067

1% +

מזוט

1,443

1,582

9% -

זפת, גפרית ו- HVGO

326

322

1% +

סה"כ מוצרי נפט

9,979

9,673

3% +

הערה: אי התאמה 1בשל עיגול ספרות

מקור: מכון האנרגיה לפי דוח מינהל הדלק והגז 22.11.11


ירידה בצריכת מוצרי נפט ב- 5 השנים האחרונות

בכל שנת 2005 הסתכמה צריכת כל מוצרי הנפט בישראל לפי דוחות מינהל הדלק ב- 11.685 מיליון טון. ב- 11 החודשים הראשונים של 2011 הסתכמה הצריכה בכ- 10 מיליון טון, ואם לא יחול שינוי משמעותי בצריכת מוצרי נפט צפויה להירשם ב- 2011 ירידה בצריכת מוצרי נפט לעומת 2005.


בעוד שבצריכת דלקי התחבורה נרשם ב- 5 השנים האחרונות גידול מתון, נרשמה ירידה חדה בצריכת המזוט. צריכת כל סוגי המזוט ב- 2005 הסתכמה ב- 3.158 מיליון טון, לעומת כ- 1.4 מיליון טון ב- 11 החודשים הראשונים של 2011.


קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03