חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 
המגמות העיקריות בצריכת מוצרי דלק בישראל

בעקבות כניסת הגז הטבעי נרשמה בעשור האחרון  ירידה בצריכת כל מוצרי הדלק בישראל, מכ- 13 מיליון טון ב- 1999 לכ- 11 מיליון טון ב- 2009, לפי נתוני מינהל הדלק. שיעור הגידול השנתי הממוצע בעשור האחרון בצריכת בנזין הוא 2% ובצריכת סולר לתחבורה – 1%.

בחודשים ינואר – אוקטובר 2010 גדלה צריכת הבנזין ב- 5% וצריכת הסולר ב- 3%, לעומת החודשים המקבילים ב- 2009

 

מינהל הדלק והגז במשרד התשתיות הלאומיות פרסם סקירה על צריכת כל סוגי הדלק בישראל בחודשים ינואר – אוקטובר 2010 ובעשור האחרון (1999 – 2009).

 

המגמות העיקריות בצריכת כל סוגי הדלק בישראל הן: 

  • צריכת כל סוגי הבנזין בחודשים ינואר – אוקטובר 2010 הסתכמה ב- 2.2 מיליון טון, גידול של 5% לעומת החודשים המקבילים ב- 2009. שיעור גידול זה דומה לשיעור הגידול השנתי ב- 2009, אך גבוה משיעור הגידול השנתי הממוצע בעשור האחרון שעמד על כ- 2%.
  • צריכת הסולר לתחבורה בחודשים ינואר – אוקטובר 2010 הסתכמה אף היא בכ- 2.2 מיליון טון, גידול של כ-3% לעומת החודשים המקבילים אשתקד. בשנה שעברה נרשמה ירידה של כ- 1% בצריכת הסולר לתחבורה. שיעור הגידול השנתי הממוצע בצריכת הסולר בעשור האחרון הוא כ- 1%.
  • בצריכת כל סוגי המזוט נרשמה ב- 10 החודשים הראשונים של השנה ירידה של כ- 11% לעומת החודשים המקבילים אשתקד, והיא הסתכמה בכ- 1.5 מיליון טון. הירידה בצריכת המזוט ובעיקר במזוט לצריכת חשמל נובעת מכניסת הגז הטבעי לישראל. צריכת הגז הטבעי עלתה מ- 1.2 מיליארד ממ"ק ( BCM) ב- 2004 ל- 4.2 מיליארד מ"ק ב- 2009. במקביל נרשמה ירידה בצריכת המזוט לייצור חשמל, מ- 1.12 מיליארד טון ב- 2004 ל- 152 אלף טון ב- 2009.

צריכת הדלק בחודשים ינואר – אוקטובר 2010

צריכת הבנזין ב- 10 החודשים הראשונים של 2010 הסתכמה בכ- 2.2 מיליון טון, גידול של 5% לעומת החודשים המקבילים אשתקד. מרבית הצריכה היא של בנזין 95 נ.ע. ורק 33 אלף טון של בנזין 96 נ.ע. ו- 11 אלף טון בנזין 98 נ.ע. נצרכו בתקופה זו.

 

נראה שמגמת העלייה בצריכת הבנזין מתחזקת. צריכת הבנזין באוקטובר הסתכמה ב- 231 אלף טון, עלייה של 6% בצריכת הבנזין לעומת החודש המקביל בשנה שעברה.

 

צריכת הסולר לתחבורה הסתכמה אף היא בכ- 2.2 מיליון טון, גידול של 3% לעומת 10 החודשים הראשונים של 2009, אך בצריכת כל סוגי הסולר נרשמה ירידה של 1%, והיא הסתכמה בכ- 2.5 מיליון טון. העלייה בצריכת הסולר לתחבורה קוזזה ע"י ירידה של 9% בצריכת סולר לייצור חשמל.

 

צריכת כל סוגי המזוט הסתכמה בכ- 1.5 מיליון טון, ירידה של 11% לעומת החודשים המקבילים ב- 2009. כמעט בכל סוגי המזוט נרשמה ירידה בצריכה.

 

צריכת כל מוצרי הדלק ב- 10 החודשים הראשונים של השנה הסתכמה בכ- 9 מיליון טון, ללא שינוי מהתקופה המקבילה אשתקד.

 

צריכת הדלק בעשור האחרון 1999 – 2009

הצריכה השנתית של מוצרי דלק ירדה בעשור האחרון מכ- 13 מיליון טון ב- 1999

לכ- 11 מיליון טון ב- 2009, שיעור ירידה שנתי ממוצע של 2%. שיעור הגידול השנתי הממוצע בצריכת בנזין הוא 2% ובצריכת סולר לתחבורה – 1%.

 

שיעור הגידול השנתי הממוצע בצריכת דלקי התחבורה (סולר ובנזין) הוא 1.3%, והוא נמוך משיעור גידול האוכלוסייה (כ- 2% בממוצע לשנה), משיעור הגידול במספר כלי הרכב (3% בממוצע לשנה) ובעיקר משיעור הגידול במספר כלי הרכב הפרטיים (כ- 4% בשנה).

 

לפי מינהל הדלק והגז היו כמה גורמים שהשפיעו על צריכת הדלקים לתחבורה בעשור האחרון:

  1. התייעלות אנרגטית: מנועי הרכב יועלו אנרגטית והשיפור הניב חיסכון בדלק וירידה בנסועה (קילומטראז').
  2. מיתון כלכלי: המיתון ב- 2003 השפיע על צריכת כל סוגי הדלק.
  3. העלאת הבלו על הסולר: ההחלטה של רשות המיסים ב- 2005 להגדיל בהדרגה את הבלו על הסולר ולהשוותו לבלו על בנזין גרמה לירידה בצריכת הסולר ולעלייה בצריכת הבנזין.

הירידות הגדולות בצריכה בעשור האחרון נרשמו בצריכת המזוט. צריכת המזוט ירדה בעשור האחרון בכ- 60% בעקבות כניסת הגז הטבעי לישראל.

 

יצוין כי נתוני מינהל הדלק והגז אינם כוללים את השימוש בפחם לייצור חשמל. לפי נתונים ראשוניים הסתכם יבוא הפחם לישראל ב- 2009 ב- 12.3 מיליון טון (כ- 7.6 מיליון טון שעט"ן). לפי נתוני מינהל הדלק הסתכמה צריכת הגז הטבעי ב- 2009 ב- 4.2 מיליארד ממ"ק, ולפיכך נראה כי נתח הגז הטבעי בסל האנרגיה הישראלי (תזקיקים + פחם) היה כ- 15.2%.  

 

קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03