חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 
נמשכת מגמת העלייה בצריכת בנזין בישראל עלייה של 6% בצריכת בנזין בישראל בינואר - אפריל 2010

אין שינוי במגמות שנרשמו ב- 2009 בצריכת מוצרי דלק בישראל. העלייה בצריכת בנזין וסולר לתחבורה והירידה בצריכת כל סוגי המזוט נמשכו גם ב- 4 החודשים הראשונים של 2010. 

צריכת כל סוגי הבנזין בחודשים ינואר – אפריל 2010 הסתכמה ב- 840 אלף טון, גידול של 6% לעומת החודשים המקבילים אשתקד, לפי דוח צריכת מוצרי דלק של מינהל הדלק במשרד התשתיות הלאומיות.

 

מנתוני הדוח עולה שנמשכת מגמת הירידה בצריכת בנזין 96 ו- 98 נ.ע, והיא הסתכמה בכ- 20 אלף טון בלבד. הירידה בצריכת סוגי הבנזין האלו קוזזה בעלייה של 9% בצריכת בנזין 95 נ.ע. שהסתכמה ב- 820 אלף טון.

 

בצריכת הסולר לתחבורה נרשמה עלייה של 5% לעומת התקופה המקבילה ב- 2009  ל- 861 אלף טון.

 

לעומת העלייה בצריכת דלקי התחבורה נרשמו ירידות בצריכת כל סוגי המזוט (למעט מזוט כבד לצריכה עצמית). בסך הכל נרשמה ירידה של  13% בצריכת מזוט ל- 660 אלף טון. בשנה שעברה נרשמה ירידה של 16% בצריכת המזוט, ונראה כי הירידה המתמשכת בצריכת המזוט היא תוצאה מבורכת של הגידול בשימוש בגז טבעי בישראל.

בצריכת כל מוצרי הדלק נרשמה בחודשים ינואר – אפריל 2010 ירידה של 2% לעומת התקופה המקבילה ב- 2009, והיא הסתכמה ב- 3,427 אלפי טון.

 

 

קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03