חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 
2.4 מיליון כלי רכב מנועיים בישראל בסוף 2008

מספר כלי הרכב בישראל ב- 2008 גדל ב- 4.7% ובנסועה (קילומטראז') נרשם גידול של 5%.  מנתוני הלמ"ס עולה כי מאז 1990 גדלה מצבת כלי הרכב ב- 135%, אולם שטח הכבישים גדל ב- 69% ואורכם ב- 37% בלבד.

 

2.4 מיליון כלי רכב מנועיים בישראל בשנת 2008

מספר כלי הרכב המנועיים שנעו על כבישי ישראל הגיע בסוף 2008 ל- 2,391,000 כלי רכב, גידול של 106,900 כלי רכב (4.7%) לעומת 2007, לפי נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו בסוף יוני. ב- 2007 נרשם גידול של 5% במספר כלי הרכב, שיעור הגידול הגבוה ביותר ב- 7 השנים האחרונות.  

 

מתוך כלל כלי הרכב היו כמיליון ו- 876 אלף כלי רכב פרטיים, כ- 359 אלף משאיות, כ- 103 אלף אופנועים, כ- 16 אלף אוטובוסים זעירים, כ- 13.6 אלף אוטובוסים, כ- 19.1 אלף מוניות וכ- 4 אלף כלי רכב מיוחדים.

 

לפי תחזית של המדען הראשי במשרד התחבורה¹ כלי הרכב הפרטיים ישברו את מחסום ה- 2 מיליון ב- 2010. ב- 2020 צפוי מספר כלי הרכב הפרטיים לגדול ל- 2.7 מיליון.

 

נמשכת הירידה במספר כלי הרכב המונעים בסולר, ורק כ- 16.2% מסך כל כלי הרכב הונעו בסולר, לעומת 16.4% ב- 2007 ו- 16.6% ב- 2006. מספר כלי הרכב הפרטיים הצורכים סולר המשיך לגדול והסתכם ב- 52.6 אלף, אך הם מהווים רק כ- 2.8% מסך כלי הרכב הפרטיים (ר' טבלה).

 

אחוז כלי הרכב המונעים בסולר¹ 2002 –  2008

 

שנה

סך הכול

רכב פרטי

משא עד 4 טון²

משא מעל 4 טון²

אוטובוס

זעיר

אוטובוס

מונית

רכב מיוחד

אופנוע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

16.2

2.8

74.3

98.5

98.1

100.0

98.4

96.0

-

2007

16.4

2.7

73.1

99.7

98.1

100.0

98.4

96.0

-

2006

16.6

2.6

75.2

99.7

97.8

100.0

99.0

94.9

-

2005

16.5

2.6

73.5

99.7

97.4

100.0

99.2

93.9

-

2004

16.5

2.6

67.3

99.8

97.1

100.0

99.6

93.7

-

2003

16.0

2.5

64.1

99.8

96.6

100.0

99.5

91.5

-

2002

15.5

2.4

60.4

99.7

96.2

100.0

99.4

88.4

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹ מתוך כלי הרכב מאותו הסוג

² בשנת 2008 – משא עד 3.5 טון ומשא מעל 3.5 טון בעקבות השינויים שנעשו בסיווג כלי   

  הרכב ע"י משרד התחבורה והתאמתם לסיווג האירופי

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 29.6.09

 

מנתוני הלמ"ס עולה ש- 5.7 אלף כלי רכב הונעו באמצעות גז, מתוכם כ- 4.2 אלף כלי רכב פרטיים, לעומת 4.5 אלף ו- 3.2 אלף (בהתאמה) ב- 2007. הגיל הממוצע של כלי הרכב המנועיים הגיע בסוף 2008 ל- 6.9 שנים, בדומה לסוף שנת 2007 ולמחצית השנייה של שנות ה- 80.

 

רמת המינוע בישראל עמדה ב- 2008 על 324 כלי רכב לכל 1,000 תושבים, לעומת 315 בסוף שנת 2007. בהשוואה למדינות מפותחות בעולם, רמת המינוע בישראל עדיין נמוכה.

 

עלייה של 5% בנסועה ב- 2008

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הסתכמה ב- 2008 הנסועה (קילומטראז') של כלי הרכב המנועיים בישראל בכ- 47 מיליארד ק"מ, גידול שנתי של 5% הדומה לשיעור הגידול בשנה הקודמת. הנסועה הממוצעת לרכב נוסעים פרטי עמדה על 16,700 ק"מ.

 

הצפיפות בכבישים ממשיכה לגדול

בבדיקת השינויים שחלו מאז 1990 נמצא כי הצפיפות בכבישים ממשיכה לגדול. בהשוואה ל- 1990 גדלה הנסועה השנתית ב- 152%, מצבת כלי הרכב ב- 135%, אולם שטח הכבישים גדל ב- 69% ואורכם ב- 37% בלבד.

 

מעבר לבזבוז הזמן, הדלק ושחיקת כלי הרכב יש לצפיפות בכבישים השלכות על זיהום האוויר ואיכות הסביבה.

¹מיזם הרכב החשמלי בישראל, ישימות והשלכות תחבורתיות אפשריות 3/08

קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03