חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 

חקיקה סביבתית –  הדרך חשובה לא רק המהות

מאמר מאת: יוסי אריה, מנכ"ל מכון ישראלי לאנרגיה ולסביבה

 

 

הטיפול בסביבה הוא צורך קיומי. משאבי כדור הארץ מוגבלים והגידול החד באוכלוסיה מביא לשימוש מוגבר ולעיתים קרובות לא מושכל במשאבים המתכלים. השינויים הדרמטיים באיכות האוויר, המים והקרקע מחייבים את המין האנושי לנהל את חייו בתבונה כדי להבטיח המשך צמיחה ברת קיימא וחיים נאותים לדורות הבאים.

 

תכנון התהליך של הצמיחה ברת הקיימא, המחייב איזון בין אינטרסים סביבתיים, כלכלים ותעסוקתיים הוא מלאכת מחשבת, הדורשת תכנון מדויק תוך הסתמכות על בסיס נתונים ראוי.

   

בישראל ניכרת בשנים האחרונות החמרה בלתי סבירה בדרישות של הרגולאטור בכל הקשור לחקיקה סביבתית. הצורך בחקיקה סביבתית הוא ברור וחיוני. עם זאת הבסיס לחקיקה זו חייב להיות מקצועי ומידתי כך שהציבור יוכל במאמץ ליישם אותה והרגולאטור לאכוף אותה.

 

הלחץ הציבורי המוצדק לקבוע הוראות ברורות בחקיקה ובתקינה על מנת לשמור על בריאות הציבור, חשף את הרשויות בלתי מוכנות. בממשלה חסרים כיום תקציבים והון אנושי על מנת להתמודד עם הנושאים והדרישות, וכתוצאה מכך לא מבוצעת עבודת מטה מסודרת, הכוללת בין היתר הכנת סקרים ובדיקות החיוניים להשלמת חקיקה מקצועית/מדעית מסוג זה.

 

חמור מכך, לעיתים קרובות ישנו אימוץ שרירותי של רגולציה זרה (אירופה או ארה"ב) בלי לבצע את תהליכי ההתאמה החיוניים להצלחת תהליך מסוג זה, בשל אקלים שונה , סוגי קרקע אחרים, וכו'.

 

בכנסת הפך הנושא למרכזי והוא מעורר עניין רב, אבל בשל ההעדר בסיס ידע מסודר, כהשוואה לחקיקה בינלאומית דומה, הפך הדיון בחלק מהנושאים לדיון פופוליסטי בו נקבעות הוראות בלתי סבירות ביחס לקיים במקומות אחרים בעולם, ובלוחות זמנים בלתי סבירים.

 

תופעה חמורה נוספת היא ריבוי מעשה חקיקה פרטית בתחום הסביבה. גורמים אינטרסנטים מנצלים את חולשתו של השלטון בגיבוש רגולציה ויוזמים הגשת הצעות חוק פרטיות בנושאים סביבתיים ואחרים, שיש להן השפעה מכרעת על הכלכלה הישראלית. החקיקה הפרטית מוגשת לכנסת בלי שעברה תהליך של בחינה מקצועית ובלי שנשקלו השפעותיה הרוחביות. 

 

הרגישות התקשורתית לנושא הסביבתי היא עצומה. התקשורת עוסקת כיום בכל נושא סביבתי במינון גבוה מאד. עובדה זו מלחיצה לעתים קרובות את מקבלי ההחלטות ואת הפוליטיקאים ומביאה אותם לא פעם לנקוט עמדות קיצוניות ופופוליסטיות. אחת התוצאות הבולטות היא פגיעה קשה בדימוי התעשייה בדעת הקהל.

 

לדוגמא: אין חולק  כי ברמת חובב יש לטפל באופן אמיתי ומהיר בבעיות הסביבתיות. מפעלי התעשייה ישקיעו יותר מ- 1 מיליארד שקל בפתרון  הבעיות, אולם אסור להתעלם מהחשיבות הכלכלית העצומה של  אזור התעשייה, המעסיק במישרין או בעקיפין יותר מ- 10,000 עובדים, והמייצא כימיקלים בשווי של  כ- 2 מיליארד דולר לשנה.

 

קשה להבין מדוע ממשלת ישראל אינה מעורבת בתהליך ישום הרגולציה המחמירה, כפי שנעשה במקומות אחרים בעולם. הממשלה אינה נוטלת חלק בתכנון או במימון התשתיות המערכתיות הדרושות לפתרון הבעיות, שחלקן נוצרו בעבר כתוצאה מתכנון מערכתי לקוי.  הדבר תמוה מאחר ואזור התעשייה רמת חובב הוא מנוע הצמיחה של הנגב.

 

העדר יציבות, תכנון ואחידות בדרישות מהתעשייה בתחומים הסביבתיים מביא למצב בו נפגעת הוודאות החיונית לתכנון צמיחה ארוכה וברת קיימא בתעשייה הישראלית. חלק גדול מההוראות בנושאים סביבתיים מועבר למגזר העסקי לא באמצעות חוקים ותקנות אלא באמצעות כלים שאינם מתאימים לעניין זה , כתנאים מיוחדים ברישיונות העסק.

 

העולם הוא כפר גלובאלי גדול. הצלחתה של כלכלת ישראל בתקופה זו תלויה בין היתר ביכולת החברות לפעול בשווקים הבינלאומיים ולייצא בתנאים שווים למתחרים ממדינות אחרות. תנאי חיוני להצלחה של החברות הוא הוודאות בסביבה העסקית ובתנאי היצור. הוודאות תלויה בחקיקה ברורה, יציבה ואחידה.

 

חסרון נוסף של חקיקה אקולוגית בלתי מאוזנת שאינה ניתנת ליישום היא הפגיעה הקשה בסביבה בטווח  הארוך. חקיקה שאין בה פיתרון למפגעים הסביבתיים יוצרת בעיה קשה יותר בעתיד.  

 

צורך חיוני כיום בישראל הוא הקמת רשות מקצועית מתמחה במסגרת המשרד להגנת הסביבה, שתוביל תהליך של כתיבת רגולציה סביבתית מודרנית תוך התייחסות למכלול השיקולים שעומדים בבסיס של תהליך מסוג זה.

 

מדינת ישראל חייבת להקצות באופן מיידי את המשאבים וכוח האדם הדרושים לכך !
קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03