חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 

מכון הנפט משנה את שמו ל: המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה

 

המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה החליט לשנות את שמו וייקרא מעתה: המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה. על שינוי השם הוחלט בעקבות הפעילות הענפה של המכון בשנתיים האחרונות בנושאי רגולציה סביבתית ואנרגיה חלופית.

 

קיימת היום מודעות גדולה בממשלה ובתעשייה בדבר הצורך לטפל בפרמטרים הקשורים לייצור ומשפיעים על הסביבה, אמר יו"ר המכון, עמיר מקוב. הוא הבהיר שפרמטרים אלו כוללים את הקטנת  הפליטות לאטמוספרה ואת הטיפול הנכון בשפכים ובקרקעות. 

 

המכון הישראלי לאנרגיה וסביבה כגוף מקצועי יסייע בגיבוש מתודולוגיה בנושאים השונים תוך התבססות על הנהוג במדינות המערביות. תפקיד נוסף של המכון הוא סיוע לחברות להגיע לפתרונות נכונים ומוסכמים עם הרשויות.

 

התעשייה והמגזר העסקי מכירים עתה בצורך בשינוי המדיניות הסביבתית. להערכת המכון נאמדות הוצאות המגזר העסקי על הגנת הסביבה בישראל ביותר מ- 1 מיליארד שקל בשנה.

 

יחד עם זאת, ממשיך המכון בפעילות ענפה בכל הנושאים הקשורים באנרגיה, בסיוע הוועדות המקצועיות וגופי המחקר הקשורים למכון.

קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03