חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 

ירידה של 7% בצריכת מוצרי דלק ברבעון הראשון של 2007

 ירידה של 36% בצריכת כל סוגי המזוט

 

ברבעון הראשון של 2007 נרשמה ירידה של 7% בצריכת מוצרי הדלק, ועלייה של 7.7% בהוצאה על יבוא חומרי אנרגיה.

 

נמשכת מגמת הירידה בצריכת המזוט בישראל והעלייה בצריכת דלקי התחבורה, כך עולה מדוח צריכת מוצרי הדלק של מינהל הדלק במשרד התשתיות.  צריכת כל מוצרי הדלק ב- 3 החודשים הראשונים של השנה הסתכמה ב- 2.656 מיליון טון, ירידה של 7% לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה.

 

מנתוני הדוח עולה שצריכת כל סוגי המזוט צנחה ברבעון הראשון ב- 36% לעומת הרבעון הראשון ב- 2006, והסתכמה ב- 479 אלף טון בלבד. מנגד נמשכת העלייה בצריכת הסולר לתחבורה והבנזין. צריכת כל סוגי הבנזין  גדלה ב- 3% והסתכמה ב- 567 אלף טון, וצריכת הסולר לתחבורה גדלה ב- 1% ל- 672 אלף טון.

 

צריכת בנזין 95 נ.ע גדלה ב- 7% ל- 494 אלף טון (כ- 87% מסך כל צריכת הבנזין ברבעון הראשון) מול ירידה בצריכת שני סוגי הבנזין האחרים. בצריכת בנזין 96 נ.ע. נרשמה ירידה של 22% ל- 66 אלף טון, וצריכת בנזין 98 נ.ע. ירדה ל- 7 אלף טון בלבד. 

 

עלייה של 7.7% בהוצאה על יבוא חומרי אנרגיה

 

ההוצאה על יבוא חומרי אנרגיה (נפט גולמי, תזקיקים ופחם) בינואר – אפריל 2007 הסתכמה ב- 2.4 מיליארד דולר, גידול של 7.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

 

כ- 2.2 מיליון כלי רכב מנועיים בישראל

גידול של 3.2% לעומת סוף 2005

מספר כלי הרכב המנועיים בישראל הגיע בסוף 2006 לכ- 2.176 מיליון כלי רכב, גידול של 3.2% לעומת השנה הקודמת, לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. במהלך שנת 2006 נוספו למצבת כלי הרכב כ- 197 אלף כלי רכב, מהם כ- 168 אלף כלי רכב חדשים, ונגרעו 129 אלף כלי רכב. התוספת נטו למצבת כלי הרכב הסתכמה בכ- 68 אלף כלי רכב.

  

כלי הרכב בישראל בסוף 2006

 

 מכוניות פרטיות

1,685,000

משאיות

354,000

אופנועים

86,000

אוטובוסים זעירים

16,000

אוטובוסים

12,500

מוניות

18,400

כלי רכב מיוחדים

3,800

סך הכול

2,175,700

מקור: למ"ס

  

מנתוני הלשכה עולה שמסתמנת עלייה בגיל הממוצע של כלי הרכב הנעים על כבישי המדינה. הגיל הממוצע של כלי הרכב המנועיים בישראל הגיע בסוף 2006 ל- 6.9 שנים, לעומת 6.7 שנים ב- 2005, ו- 5.9 שנים ב- 2007. בולטת במיוחד העלייה בגיל המשאיות, מ- 4.8 שנים ב- 1997 ל- 6.5 שנים ב- 2006.

 

נמשכת המגמה של המעבר לרכב המונע בסולר במקום בבנזין. אחוז כלי הרכב הצורכים סולר מכלל מצבת כלי הרכב גדל פי 1.4 ב- 7 השנים האחרונות. המגמה בולטת בעיקר במשאיות עד 4 טונות. אחוז כלי הרכב הפרטיים הצורכים סולר גדל פי 2.4 בתקופה זו, אולם הם מהווים עדין כ- 2.6% בלבד מכלי הרכב הפרטיים (כ- 44,000 מכוניות).

 

כ- 2,800 כלי רכב הונעו באמצעות גז, מתוכם כ- 2,100 כלי רכב פרטיים.

 

רמת המינוע בישראל עמדה ב- 2006 על 306 כלי רכב לכל 1,000 תושבים (302 בסוף שנת 2005), והיא עדיין נמוכה יחסית בהשוואה למדינות המפותחות בעולם.

 

ההוצאה על יבוא נפט גולמי לישראל: גידול של יותר מפי 3 בתוך עשור

 

ההוצאה על יבוא נפט גולמי לישראל גדלה ביותר מפי 3 בעשור האחרון, מ- 1.483 מיליארד  דולר ב- 1996 ל - 4.766 מיליארד דולר ב- 2006, לפי נתוני מינהל הדלק. בהיקף הכמותי של  הייבוא נרשמה לעומת זאת יציבות. ב- 1996  וב- 2006  הסתכם יבוא הנפט הגולמי ב- 10.1 מיליון טון, או ב- 73.6 מיליון חביות וב- 75.4 מיליון חביות (בהתאמה).

 

יבוא נפט גולמי לישראל בעשור האחרון – כמות ועלות

 

השנה

הכמות

בטונות

הכמות

בחביות

עלות

באלפי דולרים

1996

10,113,870

73,637,304

1,482,876

1997

11,068,983

80,694,541

1,476,470

1998

12,141,006

88,524,729

1,076,500

1999

9,937,401

72,332,298

1,191,312

2000

10,545,665

77,086,365

2,095,020

2001

9,936,637

72,832,558

1,703,720

2002

9,533,707

70,000,315

1,663,497

2003

10,469,101

77,461,314

2,134,607

2004

9,239,226

68,821,605

2,444,927

2005

10,218,020

76,155,796

3,880,650

2006

10,114,543

75,479,112

4,765,980

מקור: מינהל הדלק / משרד התשתיות הלאומיות

 

יצוין כי במחירי הנפט הגולמי בשווקי העולם נרשמה באותה התקופה עלייה דומה. המחיר הממוצע של חבית נפט גולמי מסוג ברנט עלה מ- 20.67 דולר לחבית ב- 1996, ל-  64.72  דולר לחבית ב- 2006.

קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03