חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 

ירידה של 5.1% בהוצאה על ייבוא חומרי אנרגיה בינואר – פברואר 2007

 

ההוצאה על יבוא חומרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם)  בחודשיים הראשונים של השנה הסתכמה ב- 1.1 מיליארד דולר, ירידה של 5.1% לעומת ינואר – פברואר 2006, כך עולה מדוח שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על סחר החוץ של ישראל בפברואר 2007. 

 

בחודשיים הראשונים של השנה הסתכם ייבוא הסחורות לישראל ב- 8.1 מיליארד דולר, וייצוא הסחורות ב- 6.8 מיליארד דולר. לפי נתוני המגמה ניכרת עלייה ביצוא התעשייתי בכל רמות הטכנולוגיה, והאטה ביבוא מוצרי צריכה.

קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03