חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 

ירידה של 3% בצריכת מוצרי נפט בישראל ב- 2006

 

עלייה של 3% בצריכת הבנזין;  יציבות בצריכת הסולר לתחבורה 

 

נמשכת הירידה בצריכת מוצרי הנפט בישראל, בעיקר בעקבות צניחת הביקוש למזוט. לפי דוח מינהל הדלק הסתכמה צריכת כל מוצרי הנפט ב- 2006 ב- 11.290 מיליון טון, לעומת 11.685 מיליון טון ב- 2005, ירידה של 3%.

 

נראה שהמחירים הגבוהים לא השפיעו על הביקוש לבנזין ולסולר לתחבורה. מנתוני דוח מינהל הדלק עולה שבצריכת כל סוגי הבנזין נרשמה ב- 2006 עלייה של 3%, והיא הסתכמה ב- 2.241 מיליון טון. בצריכת סולר לתחבורה לא נרשם שינוי לעומת 2005, והיא הסתכמה ב- 2.673 מיליון טון.

 

עלייה של 8% נרשמה ב- 2006 בצריכת בנזין 95 נ.ע. ל- 1.912 מיליון טון, אולם היא קוזזה בחלקה על ידי ירידה של 19% בצריכת בנזין 96 נ.ע. ל- 300 אלף טון בלבד. צריכת בנזין 98 נ.ע. ירדה לשפל של 28 אלף טון.

 

צריכת בנזין וסולר בישראל  2006

(כולל הרשות הפלשתינאית)

 

המוצר

(באלפי טונות מטריות)

 

2006

2005

השינוי

ב- %

בנזין 95 נ.ע.

1,912

1,766

8%   

בנזין 96

300

372 

19%  -

בנזין 98 נ.ע.

28

32

12%  -

          סה"כ בנזין

2,241

2,170

3%

סולר הסקה

191

265

28%   -

סולר תחבורה

2,673

2,673

0%

סולר חשמל/אוניות

666

645

3%

          סה"כ סולר

3,529

3,583

1%    -

סה"כ בנזין וסולר

5,770

5,753

0%

מקור: דו"ח מינהל הדלק 1.07

 

מגמה דומה של אדישות הצרכנים להתייקרות מחירי הבנזין והסולר ניכרה גם ב- 2005. אז נרשמה עלייה של 2% בצריכת הבנזין ועלייה של 1% בצריכת הסולר לתחבורה.   

 

בצריכת סך כל סוגי המזוט נרשמה ב- 2006 ירידה של 10%, ל- 2.841 מיליון טון, לעומת 3.158 מיליון טון ב- 2005. ירידות נרשמו בצריכת כל סוגי המזוט, למעט מזוט דל גופרית, שצריכתו הסתכמה ב- 314 אלף טון, גידול של 12% לעומת 2005.  

 

 צריכת מוצרי נפט בישראל - 2006

 (כולל הספקה לרשות הפלשתינאית)

 

המוצר

(באלפי טונות מטריות)

 

2006

  2005

השינוי

ב- %

גז (גפ"ם ופרופילן)

665

688

3%  -  

בנזין

2,241

2,170

3%

סולר

3,529

3,583

10%

נפטא

762

881

13% -

קרוסין

1,066

1,009

6%  -

מזוט

2,841

3,158

10% -

זפת

187

197

5%  -

סה"כ מוצרי נפט

11,290

11,685

3%  -

מקור: דו"ח מינהל הדלק 1/07

הערה הפרש 1 בגלל עיגול ספרות

 

ירידות משמעותיות נרשמו ב- 2006 גם בצריכת הנפטא והזפת. צריכת הנפטא ירדה ב- 13% ל- 762 אלף טון (ב- 2005 נרשמה עלייה של 4%) וצריכת הזפת ירדה ב- 5% ל- 187 אלף טון (ירידה של 16% ב- 2005). בצריכת גפ"מ למשק נרשמה עלייה של 5% ל- 519 אלף טון.

קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03