חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 

ההוצאה הלאומית על מוצרי נפט ב- 2005: לפחות 27 מיליארד שקל (לא כולל מסים)

 

ההוצאה הלאומית על מוצרי נפט ב- 2005 הסתכמה בלפחות 27 מיליארד שקל, לא כולל מסים (בלו ומע"מ), לפי תחשיב שערך מינהל הדלק במשרד התשתיות הלאומיות. החישוב מבוסס על נתוני המשרד וכן על נתונים ממאגר המידע לאנרגיה, המשותף למשרד התשתיות הלאומיות וללשכה המרכזית לסטטיסטיקה, והוא אינו כולל עלויות תשתית ועלויות נלוות.

 

מההודעה של משרד התשתיות עולה שההוצאה על דלק, שהיתה הכבדה ביותר, הסתכמה ב- 21.9 מיליארד דולר, והיא יועדה לשלושה ענפים עיקריים: דלק לתחבורה, בעיקר בנזין וסולר לתחבורה יבשתית, כ- 14 מיליארד שקל (לא כולל בלו ומע"מ), דלק לתעשייה, בנייה וחקלאות כ- 5 מיליארד שקל ודלק לייצור חשמל כ- 2.9 מיליארד שקל.
קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03