חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 

הכנסות המדינה ממסי דלק ב- 2005: 8.342 מיליארד שקל

 

הכנסות המדינה ממסי דלק (בלו) הסתכמו ב- 2005 ב- 8.342 מיליארד שקל, גידול של כ- 5% לעומת השנה הקודמת, לפי מחקר על מחירי הדלק ושיטת עדכון המחירים, שערכה מחלקת המידע והמחקר בכנסת. מיסי הדלק תרמו כ- 5.6% מסך כל הכנסות הממשלה ממסים.   

 

מנתוני המחקר עולה שבשנים האחרונות ניכרת מגמת עלייה בנתח ההכנסות ממיסוי דלק מכלל הכנסות המדינה ממסים. נתח מסי הדלק גדל מ- 4.1% ב- 2001, ל- 5.0% ב- 2003 ול- 5.6% ב- 2005. להאצה במגמת העלייה תרם גידול משמעותי של 40.5% בהכנסות ממסים על סולר ב- 2005, בעקבות העלאת הבלו וגידול בצריכה.

 

מבחינת הנתונים על התפתחות מחירי הבנזין והסולר ב- 5 השנים האחרונות עולה שמחיר הבנזין לצרכן (בשקלים שוטפים) עלה מ- 3.79 שקל לליטר בתחילת 2002 ל-  5.53 שקל ליטר בתחילת 2006, גידול של 46%, בעוד שבמחיר הסולר לצרכן נרשם בשנים אלו גידול של כ- 249%, מ- 1.91 שקל ב- 2002 ל- 4.76 שקל בתחילת 2006.   

קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03