חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 

ירידה של 5% בצריכת מוצרי נפט בישראל בינואר – אוקטובר 2006

 

ירידה של 13% בצריכת המזוט;  גידול של 3% בצריכת בנזין

בצריכת כל מוצרי הנפט בישראל נרשמה ב- 10 החודשים הראשונים של 2006 ירידה של 5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, והיא הסתכמה ב- 9.293 מיליון טון, לפי דו"ח של  מינהל הדלק על צריכת מוצרי הנפט בישראל. הירידה המשמעותית ביותר נרשמה בצריכת המזוט.

 

צריכת כל סוגי המזוט ירדה ב- 10 החודשים הראשונים של השנה ל- 2.328 מיליון טון, לעומת 2.687 מיליון טון בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 13%. בכל סוגי המזוט נרשמה ירידה, ובעיקר בולטת ירידה של 34% בצריכת מזוט דל דל גופרית, מ- 767 אלף טון ב- 10 החודשים הראשונים בשנה שעברה ל- 510 אלף טון בתקופה המקבילה השנה. 

 

הירידה בצריכת המזוט נרשמת במקביל לעלייה בשימוש בגז טבעי לייצור חשמל בישראל. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה למחצית הראשונה של 2006, יוצרו 12.5% מהחשמל בארץ מגז טבעי, לעומת 11.5% במחצית הראשונה של 2005.

 

גידול של 3% בצריכת בנזין

בצריכת כל סוגי הבנזין נרשמה בחודשים ינואר – אוקטובר 2006 עלייה של  3% לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה, והיא הסתכמה ב- 1.861 מיליון טון. נמשכת הירידה בביקוש לבנזין 96 נ.ע והצריכה הסתכמה ב- 253 אלף טון בלבד, ירידה של 19% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקביל נרשמה עלייה של 8% בצריכת בנזין 95 נ.ע. ל- 1.584 מיליון טון. 

 

צריכת הסולר לתחבורה הסתכמה ב- 2.214 מיליון טון, כמעט ללא שינוי לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בולטת ירידה של 28% בצריכת סולר להסקה, ל- 153 אלף טון ב- 10 החודשים הראשונים של 2006, לעומת 211 אלף טון בתקופה המקבילה בשנה שעברה.

 

הירידה בהיקף הצריכה של כל מוצרי הנפט תתרום ככל הנראה לעלייה מתונה יחסית בהוצאות ישראל על יבוא מוצרי אנרגיה (ר' גידול של 17% בהוצאה על ייבוא מוצרי אנרגיה לישראל בינואר – אוגוסט 2006, דפי מידע 321).

 

                 נתח הייבוא בצריכה הסופית של מוצרי נפט – לפי מוצרים

 

       מחצית ראשונה 2005

    מחצית ראשונה 2006

 

הצריכה הסופית

באלפי שעט"ן

 

% הייבוא

מהצריכה

 

הצריכה הסופית

באלפי שעט"ן

 

% הייבוא

מהצריכה

סך התזקיקים

4,384

38.5

4,190

34.6

סולר (תחבורה והסקה)

1,199

39.8

1,066

31.2

בנזין

1,081

22.9

1,109

31.8

קרוסין

519

30.3

521

24.1

נפתא

482

19.6

440

22.9

גפ"ם

359

26.4

321

31.5

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 7.11.06

קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03