חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 

סקר BP: גידול של 2.5% בצריכת האנרגיה בעולם ב- 2011

נרשמה הירידה הכמותית הגדולה ביותר. במדינות ה- OECD נרשמה ירידה של 0.8%, בעוד שבמדינות לא- OECD נרשמה עלייה של 5.3% בצריכת אנרגיה.

נפט

הירידה בנתח הנפט בתמהיל האנרגיה העולמי נמשכת זו השנה ה- 12 ברציפות, אך הוא עדיין מקור האנרגיה המוביל בעולם. ב- 2011 סיפק הנפט 33.1% מצריכת האנרגיה העולמית.

המחיר הממוצע של חבית נפט מסוג Dated Brent ב- 2011 היה 111.26 דולר, לעומת 79.50 דולר ב- 2010, עלייה של כ- 40%. הפסקת ההספקה מלוב בתחילת השנה בשילוב הפרעות קלות יותר בהספקה במהלך השנה גרמו לזינוק במחירי הנפט, למרות הגברת התפוקה במדינות אופ"ק ושחרור מלאים אסטרטגיים במדינות המתועשות.

צריכת הנפט העולמית גדלה בשיעור מתון של 0.7% (600 אלף ח/י) והסתכמה ב- 88 מיליון ח/י בממוצע. זה שיעור הגידול הנמוך ביותר מבין כל סוגי הדלק הפחמימניים. צריכת הנפט במדינות ה- OECD ירדה ב- 1.2% לרמה הנמוכה ביותר מאז 1995.

נתח הנפט בצריכת האנרגיה העולמית ירד ל– 33.1%

תפוקת הנפט העולמית גדלה ב- 1.3% (1.1 מיליון ח/י), כשכל הגידול נטו נרשם במדינות אופ"ק, בעיקר בערב הסעודית, איחוד הנסיכויות ועיראק. תפוקת הנפט של ערב הסעודית, איחוד הנסיכויות וקטאר הגיעה לשיא ב- 2011, ומחוץ למדינות אופ"ק נרשמה העלייה הגדולה ביותר בתפוקה (285 אלף ח/י) בארה"ב, בה גדלה תפוקת הנפט זו השנה השלישית ברציפות.

בתפוקת הזיקוק העולמית נרשמה ירידה של 0.5% (375 אלף ח/י). בעוד שבתפוקת הזיקוק של מדינות ה- OECD נרשמה ירידה של 310 אלף ח/י, נרשמה עלייה של 110 אלף ח/י בתפוקת הזיקוק האמריקאית, וארה"ב הפכה לראשונה ליצואנית נטו של מוצרי נפט.

מפיקות הנפט הגדולות בעולם 2011

(באלפי חביות ליום)

המדינה

התפוקה

ב- 2011

שינוי לעומת 2010

% מהתפוקה

העולמית

הדרוג

ב- 2010

1.

ערב הסעודית

11,161

12.7%

13.2%

2

2.

רוסיה

10,280

1.2%

12.8%

1

3.

ארה"ב

7,841

3.6%

8.8%

3

4.

איראן

4,321

0.6% -

5.2%

4

5.

סין

4,090

0.3%

5.1%

5

6.

קנדה

3,522

5.0%

4.3%

6

7.

א. הנסיכויות

3,322

14.2%

3.8%

8

8.

מקסיקו

2,938

0.8% -

3.6%

7

9.

כוויית

2,865

14.1%

3.5%

9

10.

עיראק

2,798

12.8%

3.4%

-

כל העולם ¹

83,576

1.3%

100.0%

מקור: מכון האנרגיה לפי BP Statistical Review, June 2012

צרכניות הנפט הגדולות בעולם 2011

(באלפי חביות ליום)

המדינה

צריכה

ב- 2011

שינוי לעומת 2010

% מהצריכה העולמית

הדרוג

ב- 2010

1.

ארה"ב

18,835

1.9% -

20.5%

1

2.

סין

9,758

5.5%

11.4%

2

3.

יפן

4,418

0.5%

5.0%

3

4.

הודו

3,473

3.9%

4.0%

4

5.

רוסיה

2,961

5.5%

3.4%

5

6.

ערב הסעודית

2,856

3.7%

3.1%

6

7.

ברזיל

2,653

2.3%

3.0%

7

8.

דרום קוריאה

2,397

0.1% -

2.6%

9

9.

גרמניה

2,362

3.3% -

2.7%

8

10.

קנדה

2,293

0.4%

2.5%

10

כל העולם ¹

88,034

0.7%

100.0%

מקור: מכון האנרגיה לפי BP Statistical Review, June 2012

¹ הערה: עורכי BP Statistical Review מסבירים את ההפרש (השנה כ- 4.5 מיליון ח/י) בין סך כל התפוקה העולמית וסך כל הצריכה העולמית בשינויים במלאים, צריכת תוספים שאינם נפט גולמי ודלקים חלופיים, ופערים בלתי נמנעים הנובעים מהגדרות, מידות והמרה של נתוני הספקה וצריכה.

גז טבעי

הצריכה העולמית של גז טבעי גדלה ב- 2011 ב- 2.2%. שיעור הגידול בצריכה היה למטה מהממוצע בכל אזורי העולם למעט צפון אמריקה, שם תרמו המחירים הנמוכים לגידול בצריכה. מחוץ לצפון אמריקה, נרשמו העליות הגדולות ביותר בכמויות צריכת הגז בסין (21.5%+) בערב הסעודית (13.2%+) וביפן (11.6%+). מנגד נרשמה הירידה הגדולה ביותר מאז ומעולם בצריכת הגז של האחוד האירופי (9.9% -) בעקבות מיתון כלכלי, מחירי גז גבוהים, מזג אוויר חם יחסית וגידול בתפוקת האנרגיה המתחדשת.

9.9% - הירידה הגדולה ביותר מאז ומעולם בצריכת הגז של האיחוד האירופי

תפוקת הגז הטבעי בעולם גדלה ב- 3.1%, כשהגידול הכמותי המרשים ביותר נרשם בארה"ב (7.7%+) למרות המחירים הנמוכים. הגידול בתפוקה בקטאר (25.8%+) ברוסיה (3.1%+) ובטורקמניסטן (40.6%+) קיזז ויותר את השפעת הירידה בתפוקת הגז של לו (75.6%-) ובריטניה (20.8%-).

בעקבות הגידול הצנוע יחסית בצריכת הגז העולמית נרשם גידול של 4% בלבד בסחר הגז העולמי. סחר ה- LNG העולמי גדל ב- 10.1% בעיקר בשל גידול של 34.8% בייצוא ה- LNG מקטאר.

פחם

צריכת הפחם העולמית גדלה ב- 2011 ב- 5.4% והוא סיפק 30.3% מצריכת האנרגיה העולמית, הנתח הגדול ביותר מאז 1969. צריכת הפחם מחוץ למדינות ה- OECD גדלה ב- 8.4%, כשהעלייה הגדולה ביותר נרשמה בסין 9.7%. במדינות ה- OECD נרשמה ירידה של 1.1%.

5.4% - הגידול בצריכת הפחם העולמית

תפוקת הפחם העולמית גדלה ב- 6.1%, כשכל הגידול בתפוקה נרשם במדינות לא- OECD, בעיקר בסין בה נרשם גידול של 8.8% בתפוקת הפחם.

אנרגיה מתחדשת

הנתח של האנרגיה המתחדשת בתמהיל האנרגיה העולמי גדל ב- 2011 ל- 2.1%, לעומת 1.8% ב- 2010. תפוקת האנרגיה ההידרואלקטרית גדלה ב- 1.6% וייצור ביו דלק רק ב- 0.7% (10 אלפים חביות שעח"ן ביום). הגידול בייצור האתנול בארה"ב נעצר ובברזיל נרשמה ירידה חדה (15.3%-) בשל יבולי סוכר דלים יחסית.

2.1% הנתח של אנרגיה מתחדשת בצריכת האנרגיה העולמית

בניגוד לכך נרשמה עלייה מרשימה של 17.7% בניצול אנרגיה מתחדשת לייצור חשמל. תפוקת אנרגיית הרוח גדלה ב- 25.8%, כארה"ב וסין מובילות. בתפוקת אנרגיה סולארית נרשם גידול של 86.3%.

מידע נוסף: www.bp.com/statisticalreview

 

 

קובץ להדפסה

קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03