חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 
OGJ: גידול בעתודות המוכחות של נפט וגז טבעי ב- 2011 יציבות בתפוקת הנפטהגולמי: 72.56 מיליון ח/י
הסקר השנתי של שבועון הנפט 'אויל אנד גז ז'ורנל' מצביע על גידול של 3.6% בעתודות הנפט המוכחות בעולם ב- 2011, ועל גידול של 1.5% בעתודות המוכחות של
גז טבעי בעולם. בעשור האחרון נרשמה לפי הסקר עלייה רצופה בעתודות המוכחות של נפט וגז טבעי בעולם.

סקר OGJ מתבסס על אומדנים שנתיים של עתודות מוכחות ממקורות רשמיים, כולל משרדי ממשלה וסוכנויות ממשלתיות. מרבית הגופים האלו אינם מפרסמים דוחות כל שנה ולכן לא חל שינוי לעומת השנה הקודמת בנתונים של מדינות רבות.

עתודות הנפט המוכחות בעולם הסתכמו ב- 1.1.12 ב- 1.52 טריליון חביות, גידול של 3.6% לעומת 1.47 טריליון חביות שנה קודם לכן. התוספת לעתודות הנפט הגיעה בעיקר ממדינות המזרח התיכון. בעתודות הגז המוכחות נרשם גידול של 1.5% לעומת שנה קודמת ל- 6.75 קואדריליון רגל מעוקבת.


עשור של שינויים בעתודות


1 בינוארהעולם אופ"ק

---------------באלפי חביות---------


גז טבעי

במיליארדי ר"מ*

2012

1,523,225,385

1,112,850,000


6,746,751

2011

1,469,614,970

1,064,790,000


6,647,341

2010

1,354,182,395

951,277,000


6,609,346

2009

1,342,207,320

944,017,000


6,254,363

2008

1,331,698,077

931,999,000


6,185,693

2007

1,317,447,415

902,343,000


6,182,692

2006

1,293,344,534

901,659,000


6,101,158

2005

1,277,701,992

885,188,000


6,040,208

2004

1,265,811,583

869,521,000


6,068,301

2003

1,212,880,852

819,007,000


5,501,424

מקור: OGJעתודות אופ"ק
עתודות הנפט של אופ"ק גדלו ב- 5% לעומת השנה הקודמת, ועתודות הגז הטבעי בכמעט 4%, לפי סקר OGJ ל- 2011. הנתונים בסקר מבוססים ברובם על השנתון הסטטיסטי האחרון של הארגון.
התוספת לעתודות כוללת גידול של 11% בעתודות הנפט המוכחות של אקוודור ל- 7.21 מיליארד חביות, וגידול של 24% בעתודות הנפט של עיראק ל- 143.1 מיליארד חביות.
בעתודות הגז המדווחות כוללת התוספת גידול של 12% בעתודות הגז המוכחות של איראן ל- 1,168 טריליון רגל מעוקבת, ומנגד ירידה של 3% בעתודות הגז של לוב ל- 52.8 טריליון רגל מעוקבת.
עורכי הסקר לא הגדילו את עתודות ונצואלה מ- 211.17 מיליארד חביות, למרות שהשנתון הסטטיסטי של אופ"ק מציין שהן גדלו ל- 296.5 מיליארד חביות. עורכי הסקר מציינים ששינוי היה הופך את עתודות ונצואלה לגדולות מאלו של ערב הסעודית, המסתכמות עתה ב- 246.52 מיליארד חביות.
עתודות הנפט של כל המדינות החברות באופ"ק מסתכמות ב- 1.112.85 טריליון חביות, כ- 73% מעתודות הנפט העולמיות, ועתודות הגז ב- 3,330 טריליון רגל מעוקבת, כ- 49% מעתודות הגז העולמיות.

תפוקת הנפט

בתפוקת הנפט העולמית לא נרשם ב- 2011 שינוי משמעותי לעומת השנה הקודמת, והיא הסתכמה ב- 72.56 מיליון ח/י בממוצע לעומת 72.618 מיליון ח/י ב- 2010.
ביבשת אמריקה נרשמה ב- 2011 עלייה של 2% בתפוקת הנפט, בעיקר בשל גידול בתפוקה בקנדה, בקולומביה ובארה"ב. מנגד נרשמה ירידה של 11% בתפוקת הנפט של אפריקה, בעיקר בשל ירידה של 11% בתפוקת הנפט של לוב. התפוקה הלובית תסתכם ב- 2011 (אומדן (OGJ ב- 440 אלף ח/י בממוצע לעומת 1.55 מיליון ח/י בממוצע ב- 2010.


מפיקות הנפט הגדולות בעולם – 2011

לפי אומדן Oil & Gas Journal

המדינה

המפיקה ¹

באלפי חביות

רוסיה

10,325

ערב הסעודית

9,000

ארה"ב

5,600

סין

4,090

איראן

3,580

קנדה

2,860

מקסיקו

2,538

ונצואלה

2,510

עיראק

2,480

אבו דאבי

2,350

¹ תפוקת האזור הניטרלי 590 אלף ח/י צוינה בנפרד ואינה כלולה בתפוקת ערב הסעודית


מקור: מכון הנפט לפי OGJ
בתפוקת הנפט של המזרח התיכון נרשמת עלייה של 5% (לפי אומדן OGJ), בעקבות גידול בתפוקת ערב הסעודית, איחוד הנסיכויות, כוויית ועיראק. התפוקה העיראקית צפויה להסתכם ב- 2.48 מיליון ח/י בממוצע, גידול של 5% לעומת 2010.

הנקודה הישראלית

גידול משמעותי נרשם בעתודות הנפט והגז של ישראל ב- 2011 לפי אומדן סקר .OGJ עתודות הנפט של ישראל ב- 1 בינואר 2012 נאמדות ב- 11.8 מיליון חביות, לעומת 1.94 מיליון חביות לפני שנה, ועתודות הגז הטבעי ב- 9,559 מיליארד רגל מעוקבת, לעומת 7,000 מיליארד רגל מעוקבת ב- 1 בינואר 2011. תפוקת הנפט הישראלית ב- 2011 הסתכמה ב- 600 ח/י בממוצע מ- 6 בארות פעילות.
(Oil & Gas Journal, 5.2.11)
קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03