חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 
ירידה של 2% בצריכת מוצרי נפט בישראל ב- 2010

השינויים העיקריים בצריכת מוצרי הנפט ב- 2010:

·         ירידה של 15% בצריכת כל סוגי המזוט לכ- 1.7 מיליון טון, לעומת כ- 2 מיליון טון ב- 2009. הירידה בצריכת המזוט נובעת מכניסת הגז הטבעי לישראל. מאז תחילת השימוש בגז טבעי בישראל ב- 2004 עלתה צריכת הגז הטבעי מ- 1.2 מיליון ממ"ק ל- 5.3 מיליארד ממ"ק ב- 2010. במקביל נרשמה ירידה חדה בצריכת מזוט לייצור חשמל, מ- 1.12 מיליון טון ב- 2004 ל- 118 אלף טון ב- 2010.

·         עלייה של 5% בצריכת הבנזין לתחבורה ל- 2.65 מיליון טון, לעומת כ- 2.5 מיליון טון בשנה הקודמת. מנהל הדלק מציין ששיעור העלייה בצריכת הבנזין גבוה מהשיעור שנרשם ב- 2009 (4%) ומהשיעור הממוצע בעשור האחרון (כ- 3%).

·         עלייה של כ- 3% בצריכת סולר לתחבורה שהסתכמה בכ- 2.7 מיליון טון, לעומת כ- 2.6 מיליון טון ב- 2009. בשנה שעברה נרשמה ירידה של 1% בצריכת סולר לתחבורה.

 

       צריכת מוצרי נפט בישראל 2010 (כולל הרשות הפלשתינאית)

 

 

המוצר (באלפי טונות מטריות)

 

2009

2010

% השינוי

גז (גפ"מ, גז ופרופילן)

756

738

2.0%   -

בנזין לתחבורה

2,521

2,650

5.0%

בנזין לפטרוכימיה

326

294

10.0%  - 

נפטא

642

581

9.0%   -

קרוסין

1,124

1,161

3.0%

סולר לתחבורה

2,601

2,687

3.0%

סולר הסקה

414

358

13.5% -

מזוט

2,008

1,713

15.0% -

זפת

263

262

 0.0%

HVGO  וגופרית

86

83

3.0%

סך הכול

10,741

10,526

2.0%   -

מקור: מכון האנרגיה לפי נתוני מנהל הדלק

מגמות בצריכת דלק בעשור האחרון

בעשור האחרון (1999 – 2010) ניכרת מגמת ירידה במוצרי נפט בישראל. הצריכה השנתית ירדה מכ- 13 מיליון טון ב- 2000 לכ- 10.5 מיליון טון ב- 2010, ירידה ממוצעת של 2% בשנה.

יחד עם זאת נרשם גידול שנתי ממוצע של 2% בבנזין ושל 1% בסולר לתחבורה, שיעור דומה לשיעור הגידול הממוצע באוכלוסייה, שעמד על 2% בשנה, אך נמוך משיעור הגידול במספר כלי הרכב שעמד על 3% בשנה.

מניתוח ראשוני שנערך במשרד התשתיות עולה כי התייעלות אנרגטית של כלי הרכב, מיתון כלכלי ב- 2003 והעלאת הבלו על הסולר ב- 2005 השפיעו על צריכת דלקי התחבורה בעשור האחרון.

יציבות בצריכת מוצרי נפט ברבעון הראשון של 2011

צריכת מוצרי הנפט בישראל ברבעון הראשון של 2011 (חודשים ינואר – מרץ 2011) הסתכמה ב- 2.583 מיליון טון, ללא שינוי מהתקופה המקבילה בשנה שעברה, לפי דוח מנהל הדלק והגז. בצריכת הבנזין לתחבורה נרשמה עלייה של 1%, אך בצריכת הסולר לתחבורה לא נרשם שינוי.

מגמת הירידה בצריכת כל סוגי המזוט התמנתה ב- 3 החודשים של השנה, כך עולה מנתוני דוח המנהל. צריכת המזוט הסתכמה ב- 430 אלף טון, ירידה של 2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 

 

קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03