חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 
עיראק מגדילה את אומדן עתודות הנפט המוכחות ל- 143 מיליארד חביות
משרד הנפט העיראקי הודיע על גידול של 24% בעתודות הנפט. לראשונה מאז 2001 נרשם גידול בעתודות המוכחות של עיראק, אך מומחים מטילים ספק בנתונים שלא בוקרו על ידי גורם חיצוני, ומציינים גורמים כפוליטיקה מקומית ויריבות אזורית כמניעים למסירת ההודעה. חברות הנפט הזרות עדיין מתקשות לפעול בעיראק

 

שר הנפט העיראקי, חוסיין אל-שריסטאני, הודיע במסיבת עיתונאים בבגדד על גידול של 24% בעתודות הנפט המוכחות של עיראק, מ- 115 מיליארד חביות ל- 143.1 מיליארד חביות. לפי שר הנפט העיראקי, עתודות הנפט של מדינתו גדולות עתה מאלו של איראן, והן  מדורגות עתה במקום השלישי בעולם, לאחר עתודות ערב הסעודית וונצואלה. לפי ההודעה, כ- 71% מעתודות עיראק נמצאות בדרום המדינה, 20% בצפונה ו- 9% במרכזה.

 

ההודעה התקבלה בעת שחברות הנפט הבינלאומיות מנסות לקדם את פעילותן בעיראק, לאחר שנים של היעדרות מהמדינה בשל המלחמות והסנקציות של האו"ם. הכנסות הנפט של עיראק מהוות 95% מתקציב הממשלה וגידול בהן עשוי לתרום מיליארדים של דולרים לשיקום התשתיות ההרוסות במדינה.

 

הגדולות בעתודות

(במיליארדי חביות)

1. ערב הסעודית

264.6

2. ונצואלה

172.3

3. עיראק (מקודם 115 מיליארד)

143.1

4. איראן  (מקודם 137.1 מיליארד)

150.3

5. כוויית

101.5

6. איחוד הנסיכויות

97.8

הערה: לא כולל את חולות הזפת הקנדיים

מקור: משרד הנפט העיראקי / 'בי. פי.'

 

אומדן העתודות של עיראק לא שונה מאז 2001 ומומחים טוענים שלא בוצעו די קידוחי חיפושים כדי להצדיק את האומדן החדש, שלא בוקר על ידי גורם חיצוני בלתי תלוי. שריסטאני התייחס בדבריו לחברות הנפט הזרות שמפתחות עתה בעיראק 12 שדות נפט, וציין כי הגידול בעתודות מתייחס ל- 66 שדות נפט שכבר התגלו.

 

עיסאם אל-צ'לאבי, שר הנפט הקודם של עיראק, הטיל ספק בנכונות הנתונים. הוא ציין שבעיראק לא נערכו סקרים סיסמיים חדשים ולא נקדחו בארות חיפושים שעשויים לגלות עתודות חדשות. הוא סבור שההודעה על הגידול בעתודות נמסרה כדי לזכות בתמיכה פוליטית באמצעות הצגת הוכחות על התקדמות בפיתוח הכלכלה.   

 

שירסטאני אמר שעיראק תודיע לאופ"ק על גילוי העתודות החדשות. עיראק, מהמדינות המייסדות של אופ"ק, אינה כפופה למכסות תפוקה כיתר חברות הארגון מאז מלחמת איראן-עיראק בשנות ה- 80.

 

חברות אופ"ק מודיעות מדי פעם על גידול משמעותי בעתודות והשאלה היא עד כמה אמין הוא האומדן החדש, מציין 'פטרוליום אינטליג'נס וויקלי' ((PIW. כתב העת סבור שאומדני העתודות של מפיקות הנפט המזרח תיכוניות מוגזמים לפעמים ב- 40% - 50%, ומציין לדוגמה את כוויית.

 

איראן לא נשארת חייבת: מודיעה אף היא על גידול בעתודות

כמה ימים בלבד לאחר ההודעה של עיראק על גידול בעתודות ל- 143.1 מיליארד חביות נפט, הגיבה טהרן בהודעה משלה על גידול בעתודות הנפט המוכחות שלה ל- 150.31 מיליארד חביות נפט (יותר משל עיראק).

 

שר הנפט האיראני, מסעוד מירקזמי, שמסר את ההודעה הדגיש שאומדן העתודות יעודכן פעם נוספת (כלפי מעלה כמובן) בסוף השנה. הוא הבהיר שתיקון אומדן העתודות נובע מפעולות חיפושים, אולם לא מסר מידע נוסף.

 

מיקזמי גם ציין שעתודות הגז הטבעי של איראן נאמדות עתה ב- 33,100 מיליארד ממ"ק, והודיע על תגלית חדשה, שדה הגז 'ספיד', במחוז הורמוזגן. עתודות השדה נאמדות בכ- 70 מיליארד ממ"ק גז טבעי.

 

מרוץ העתודות בין עיראק לבין איראן אינו חדש ואינו צפוי להסתיים בקרוב, מציין 'ערב אויל אנד גז'. הודעות נוספות על עדכונים באומדן העתודות צפויות להתקבל בחודשים הקרובים כשעיקר העניין הוא בהסברים הנלווים להודעה, בשל אופיים הפוליטי.

(Arab Oil & Gas, 16.10.10)  

 

עיראק מפיקה עתה כ- 2.4 מיליון ח/י נפט וההסכמים שחתמה עם חברות הנפט הזרות אמורים להגדיל את כושר תפוקת הנפט ל- 12 מיליון ח/י. ההסכמים נחתמו עם: 'בי. פי.', 'אקסון-מוביל', 'רויאל דאטש/של', 'לוקאויל', 'אני', 'טוטאל', 'ג'פן פטרוליום אקספלוריישן' והחברה הסינית 'סי. אן. פי. סי.'.

 

חברות הנפט הזרות עדיין לא הספיקו לערוך די סקרים כדי לעדכן את האומדנים, סבור ריצ'רד קוין מחברת הייעוץ 'ווד מקנזי', אולם האומדן החדש משקף את ההתקדמות בעיראק בעקבות השימוש בטכנולוגיות החדשות. לדעתו, אומדן העתודות החדש קרוב יותר למציאות מאומדן העתודות מ- 2001. 

 

(MEES, PIW, 11.10.10), (WSJ, 5.10.10), (Oil & Gas Journal, 4.10.10)

 

קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03