חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 
תגלית הנפט 'ליברה' עשויה להכפיל את עתודות הנפט של ברזיל

עתודות תגלית הנפט 'ליברה' נאמדות ב- 15 מיליארד חביות, והן מספקות הוכחה נוספת לפוטנציאל הגדול הטמון מתחת לשכבת המלח במים עמוקים מול חופי ברזיל. למימון פיתוח התגליות גייסה 'פטרובראס' בהנפקת המניות הגדולה ביותר מאז ומעולם 70 מיליארד דולר

 

סוכנות הנפט הברזילית ((ANP, הרשות הממשלתית המפקחת על תעשיית הנפט של ברזיל, הודיעה שאומדן העתודות של תגלית 'ליברה', מתחת לשכבת המלח במים עמוקים מול חופי ברזיל, עשוי להסתכם ב- 15 מיליארד חביות נפט, ב- 2.4 מיליארד חביות יותר מסך כל העתודות הברזיליות.

 

"היקף העתודות הניתנות להפקה נע בטווח של 3.7 – 15 מיליארד חביות, כשהאומדן הסביר ביותר הוא 7.9 מיליארד חביות", נאמר בהודעת הסוכנות, שהתבססה על סקר עתודות שנערך על ידי חברת הייעוץ 'גאפיני, קליין, ושות'. "חשוב לציין שהעתודות הניתנות להפקה רק בשדה 'ליברה' עשויות להיות גדולות יותר מעתודות הנפט של ברזיל כיום', הדגישה ההודעה.

 

באר התגלית בשדה 'ליברה' הגיעה לעומק של 5,410 מ', מהם כ- 22 מ' מתחת לשכבת המלח. לפי המתוכנן יועמק הקידוח עד לעומק של 6,500 מ'. מומחים מעריכים שהאזור מתחת לשכבת המלח (pre salt) עשוי לאצור יותר מ- 100 מיליארד חביות נפט, ולצרף את מפיקת הנפט הדרום אמריקאית למועדון מפיקות הנפט הגדולות, כחברה שוות ערך לכוויית ולרוסיה.

 

אנליסטים הטילו ספק באומדן של ANP, בעיקר בשל היותו מבוסס על תוצאות של קידוח אחד שעדיין לא הושלם. בנוסף צוין גם עיתוי ההודעה שנמסרה יומיים לפני הסיבוב השני בבחירות לנשיאות.  דילמה רוסף, בת חסותו של הנשיא היוצא, לולה דה סילבה, שנבחרה לנשיאה, זכתה ל- 56% מקולות הבוחרים.

 

BG מגדילה את אומדן עתודות אגן 'סנטוס'

 

קבוצת 'בי. ג'י.' הגדילה את אומדן העתודות הניתנות להפקה מתגליות הנפט 'טופי', 'אירסמה' ו'גוארה', באגן 'סנטוס' מול חופי ברזיל ב- 2.7 מיליארד חביות שוות ערך חבית נפט (שעח"ן), ל- 10.8 מיליארד חביות שעח"ן.

 

החברה מבססת את עדכון האומדן על מידע חדש שהופק בשנה האחרונה, הכולל תוצאות של סקרים סיסמיים תלת ממדיים על פני 3,200 קמ"ר, תוצאות של 9 קידוחים ומבחנים שונים. 'בי. ג'י.' שכרה את חברת הייעוץ העצמאית 'מילר אנד לנטס' (MLL) על מנת לבדוק ולאשר את ממצאי הסקר.

 

עתודות שדה הנפט 'טופי' שנאמדו תחילה ב- 6.10 – 10.00 מיליארד חביות, נאמדות עתה ב- 10.76 מיליארד חביות, ועתודות 'גוארה' שנאמדו ב- 1.10 – 2.00 מיליארד חביות, נאמדות עתה ב- 1.62 מיליארד חביות.

 

לפי החברה, ניתן יהיה להפיק כ- 94% מעתודות 'טופי' ו'אירסמה' ו- 90% מעתודות 'גוארה' בתקופת הזיכיון לשדות אלו.

(Offshore, 9.11.10)  

 

ההצעה להגברת הפיקוח על תעשיית הנפט עומדת בראש סדר העדיפויות של הממשלה החדשה. רוסף אמרה לפני כשנה שהחוק החדש מציע מודל שיימנע מברכת הנפט להפוך לקללה, כפי שקרה במדינות אחרות. החוק כולל הצעות להקמת קרן בה יופקדו הכנסות מהנפט שיופק מתחת לשכבת המלח.

 

התגלית הגדולה ביותר בשכבת המלח לפני 'ליברה', היתה שדה הנפט 'טופי' הסמוך (ר' האם ברזיל הופכת למעצמת נפט?, דפי מידע אוגוסט, 2008). הפקת הנפט ב'טופי', שהחלה בסוף אוקטובר בקצב של 14 אלף ח/י, צפויה לגדול בשנה הבאה ל- 75 אלף ח/י.   

'פטרובראס', חברת הנפט הברזילית הממלכתית, גייסה בספטמבר 70 מיליארד דולר, בהנפקת המניות הגדולה ביותר מאז ומעולם. החברה תנצל את ההכנסות מההנפקה למימון תוכנית השקעות לשנים 2010 – 2014, בהיקף של 224 מיליארד דולר.

 

החברה הנפיקה לממשלת ברזיל מניות בשווי של 42.5 מיליארד דולר וקבלה בתמורה את הזכויות על 5 מיליארד חביות מתפוקת שכבת המלח. הממשלה הפסיקה להעניק זיכיונות ב- 2007 כשהתברר הפוטנציאל הטמון מתחת לשכבת המלח.

(Oil & Gas Journal, 5.11.10) (FT, 29.10.10)

 

קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03