חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 
השינויים בצריכת הבנזין והסולר ומצב הכלכלה בארה"ב

הביקוש לדלק לתחבורה (סולר ובנזין) בארה"ב הושפע בשנתיים האחרונות מהמצב הכלכלי ומהתנודות החדות במחירים. לפי מינהל המידע של משרד האנרגיה האמריקאי (EIA) מגיבים הבנזין והסולר באופן שונה לשינויים במחירים ובמצב הכלכלי ורגישים למדדים שונים של מצב הכלכלה.

 

הטבלה מציגה את השינויים שחלו במצב הכלכלה, במחירים ובצריכת בנזין וסולר בשנתיים האחרונות, ואת תחזית EIA לצריכה שני סוגי הדלק ב- 2009 וב- 2010.

 

השינויים בצריכת דלקי תחבורה¹ , במחירים ובמצב הכלכלה  2007 - 2010

(ב- % לעומת השנה הקודמת)

 

2007

2008

2009 (תחזית)

2010 (תחזית)

צריכת בנזין

+0.4

3.5-

0.3+

0.6+

צריכת סולר¹

+0.6

6.1-

5.5-

2.1+

תמ"ג ריאלי

2.0+

1.1+

3.1-

1.2+

הכנסה פנויה ריאלית

2.8+

1.3+

1.9+

0.0

מדד היצור התעשייתי

1.5+

2.2-

10.6-

0.3+

מחיר הבנזין הקמעונאי

8.9+

16.0+

28.3-

9.8+

מחיר הסולר הקמעונאי

ימי חימום בשנה             

6.5+

6.5 +

31.9+

5.6+

36.9-

0.8-

11.5+

0.2+

 

 

 

 

 

¹ תחזית האנרגיה לטווח קצר של EIA אינה כוללת נתונים על הספקת וצריכת סולר לתחבורה, ולכן מבוססת   

  הטבלה על כל צריכת הסולר (סולר לתחבורה וסולר להסקה). כ- 75% מצריכת הסולר היא צריכה של

  סולר לתחבורה.

 

 

החל מסוף 2007 נרשמה ירידה בצריכת דלקי התחבורה בעקבות המשבר הכלכלי ועליית המחירים. בשתי השנים, 2007 1- 2008 ניכרת עליה במספר הימים בהם נדרשה הסקה, ולפיכך יש לייחס את הירידה בצריכת הסולר לירידה בצריכת הסולר לתחבורה.

 

התחזית צופה שהבנזין והסולר יגיבו באופן שונה להתאוששות הכלכלית ב- 2010. בעוד שצריכת הבנזין צפויה לגדול ב- 0.6%, צפוי שינוי מגמה בצריכת סולר והיא צפויה לגדול  ב- 2.1%. הגידול בצריכת הסולר (פי 3.5 מצריכת הבנזין) צפוי בעקבות התאוששות בייצור התעשייתי, ובמיוחד, בפעילות בנמלי ארה"ב.

 

מהנתונים ההיסטוריים ומהתחזיות עולה שהבנזין והסולר מגיבים באופן שונה לשינויים במחירים ובנתונים מקרו-כלכליים. ההכנסה הריאלית הפנויה היא הגורם המשפיע ביותר על צריכת הבנזין. ההכנסה הפנויה הריאלית נעה בדרך כלל בהדרגה כלפי מעלה, להוציא תקופות של מיתון חמור. אפילו השנה בתקופה של האטה צפוי גידול בהכנסה הפנויה (ר' טבלה), גם בשל החזרי מס.

 

ההכנסה הפנויה היא גורם חשוב אך לא בלעדי. ניתן להעריך שבממוצע בטווח הקצר יגרום שינוי של 1% בהכנסה הריאלית הפנויה לשינוי של  0.5% בלבד בנסועה (קילומטראז') של הרכב  ובצריכת הבנזין.

 

בניגוד לכך, למדד הייצור התעשייתי יש השפעה מובהקת על צריכת הסולר, משום שהוא נתון יותר למחזוריות מההכנסה הפנויה, ותורם לתנודתיות בצריכה. ניתן להעריך ששינוי של 1% במדד הייצור התעשייתי יגרום לשינוי של 0.8% בצריכת הסולר.

 

קיים גם שוני בין שני סוגי הדלק ביחס לרגישות שלהם לשינויים במחירים. אומדנים של גמישות המחיר של כל סוג דלק שפורסמו שונים במידה רבה זה מזה. האומדן האחרון ביותר במודל לשינויים בביקוש לבנזין בטווח קצר הוא רגישות של  0.04-. אומדן זה נמצא בקצה התחתון של טווח אומדני הגמישות, אולם למרות שהאומדן נראה נמוך, שינויים גדולים במחיר, במיוחד אם הם קיימים לאורך חודשים רבים, עשויים להשפיע מאוד על היקף הצריכה. לעומת זאת למחירי הסולר אין כמעט השפעה על הצריכה בטווח קצר.

(EIA-This Week in Petroleum, 10.6.09)
קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03