חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 

סקר BP ל- 2007: הביקוש העולמי לאנרגיה לא הושפע מהמחירים הגבוהים התגובה המשמעותית ביותר למחירי האנרגיה הגבוהים נרשמה  במדינות ה- OECD.

 

הגידול בצריכת האנרגיה הגלובאלית מונע על ידי צמיחה כלכלית גבוהה מהממוצע ולכן נותר איתן למרות המחירים הגבוהים. מחירי הנפט הגולמי עלו זו השנה השישית ברציפות – עלייה מתונה במחירי הגז הטבעי.

 

הביקוש העולמי לאנרגיה גדל ב- 2007 ב- 2.4% לעומת גידול של 2.6% ב- 2006, לפי הסקר הסטטיסטי השנתי של 'בי. פי.', BP Statistical Review of World Energy – 2007. הסקר מפורסם ברציפות זה 57 שנה ונחשב לאחד ממקורות המידע האמינים ביותר בנושאי אנרגיה.

 

כשני שלישים מהגידול העולמי בצריכה נבעו מהמזרח הרחוק, שם נרשמה ב- 2007 עלייה של 5% בצריכת אנרגיה. בצריכת האנרגיה של יפן נרשמה ירידה של 0.9%, אולם בסין נרשם גידול של 7.7% בצריכה, השיעור הנמוך ביותר מאז 2002. בצפון אמריקה עלתה הצריכה ב- 1.6%, כפול משיעור הגידול הממוצע ב- 10 השנים האחרונות. ירידה של 2.2% בצריכה נרשמה באיחוד האירופי.

 

 

עלייה של 7.7% בצריכת האנרגיה של סין.

ירידה של 2.2% בצריכת האנרגיה של האיחוד האירופי

 

 

נפט 

המחיר הממוצע של חבית נפט  (Dated Brent) ב- 2007 היה 72.39 דולר, עלייה של 11% לעומת השנה הקודמת. במהלך השנה עלה המחיר ממעל 50 דולר לחבית בינואר ל- 96 דולר לחבית באמצע השנה.

 

צריכת הנפט העולמית גדלה ב- 1.1% (כ- 1 מיליון ח/י) כשהגידול המהיר ביותר בצריכה נרשם במדינות המייצאות נפט במזרח התיכון, בדרום ובמרכז אמריקה ובאפריקה. במדינות ה- OECD נרשמה ירידה של 0.9% בצריכת הנפט.

 

תפוקת הנפט העולמית ירדה ב- 0.2% (130 אלף ח/י), לראשונה מאז 2002. בתפוקת מדינות אופ"ק נרשמה ירידה של 350 אלף ח/י, בשל קיצוצי התפוקה, שקוזזה בחלקה על ידי העלייה בתפוקה באנגולה ובעיראק והגידול בתפוקת התרכיזים. הגידול בתפוקת לא-אופ"ק ב- 2007 היה מתון והסתכם ב- 230 אלף ח/י.

 

 

צריכת הנפט העולמית גדלה ב- 2007 ב- 1.1%.

 

 

בסחר הבינלאומי בנפט ובתזקיקים נרשמה עלייה, חרף קיצוצי התפוקה במדינות אופ"ק והעלייה בצריכה במדינות היצואניות.

גז טבעי

צריכת הגז הטבעי העולמית גדלה ב- 2007 ב- 3.1%, אולם רק בצפון אמריקה, במזרח הרחוק ובאפריקה נרשמה עלייה גבוהה מהממוצע. בארה"ב נרשמה עלייה של 6.5% בצריכה בעיקר בשל החורף הקר, ובסין נרשם זינוק של 19.9% בצריכה לעומת ירידה של 1.6% באיחוד האירופי.

 

בתפוקת הגז העולמית נרשם ב- 2007 גידול של 2.4%. בארה"ב נרשמה עלייה של 4.3% בתפוקת הגז, מול ירידה של 6.4% בתפוקת הגז של האיחוד האירופי. שיעור הירידה הגדול ביותר נרשם בבריטניה - 9.5%. 

 

 

הצריכה של גז טבעי בעולם גדלה ב- 2007 ב- 3.1%.

 

 

בסחר הבינלאומי בגז טבעי נרשמה ב- 2007 עלייה של 2.3%, פחות מהממוצע ב- 10 השנים האחרונות, אולם בהיקף הסחר בגז טבעי מנוזל ((LNG נרשמה עלייה של 7.3%. היקף הייבוא של  LNG לארה"ב גדל בשליש, בשל פרמיה למחיר ה'ספוט' שגרמה להסטת משלוחים מאירופה לארה"ב.

 

פחם, אנרגיה גרעינית ואנרגיה הידרואלקטרית

הביקוש לפחם ממשיך לגדול בקצב המהיר ביותר מבין כל הדלקים הפחמימניים זו השנה החמישית. צריכת הפחם הגלובאלית גדלה ב- 4.5%, שיעור גבוה מהשיעור הממוצע (3.2%) בעשור האחרון.

 

 

הפחם הוא הדלק שצריכתו גדלה במהירות הגבוהה ביותר ב- 5 השנים האחרונות

 

 

בצריכת האנרגיה הגרעינית נרשמה ירידה של 2%, הירידה החדה ביותר מאז החלה 'בי. פי.' בפרסום הסקר הסטטיסטי. תפוקת האנרגיה ההידרואלקטרית גדלה ב- 1.7%, כשגידול בתפוקה בסין, בברזיל, בקנדה ובצפון אירופה מקוזז על ידי ירידה בארה"ב ובדרום אירופה.

 

אנרגיה מתחדשת

הנתח של האנרגיה המתחדשת בסל מקורות האנרגיה העולמית המשיך להיות זעיר גם ב- 2007, אך בתפוקה נרשמה עלייה מרשימה. בייצור האתנול נרשמה עלייה של 27.8%, וכושר הייצור של אנרגית הרוח ושל אנרגיה סולארית גדל ב- 28.5% וב- 37% (בהתאמה).

 

 

הנתח של סין בגידול בצריכת האנרגיה העולמית ב- 2007 – 52%

 

 

 מקור BP Statistical Review of World Energy :2007

קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03