חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 

מדידה פיסקאלית של נפט גולמי ותזקיקי דלקים

 

מחירי הדלק המאמירים, הפרטת השוק, תקנות, חקיקה ובקרת דליפות, מחדדים את הצורך של קהל המשתמשים והצרכנים בתחום מדידת הדלק, בידע בנושא.

דרישה לשיטת מדידה אחידה, שיטת מעקב ובדיקה אשר יבטיחו את דיוק המדידה, דורשים הבנה מעמיקה של "עולם" מדידות הדלק.

יום העיון עסק בכל הנושאים הקשורים בטכנולוגיות מדידה פיסקאלית של דלק.

 

המרצים: Mr. Peter Sims & Mr. Bill Carpenter מחברת FMC Technologies.

API Review
best measurement practice
fundamentals
Meter Application Guide
Petrolume Metering Technologies
The Measurement Investment
קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03