חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 

חברות הנפט האמריקאיות מאבדות את מעמדן בשוק הנפט העולמי

 

ארה"ב היא עדיין צרכנית הנפט הגדולה בעולם אולם עוצמתה בשוק הנפט העולמי נפגעה – יש הסבורים שהנתח הגדל והולך של המדינות המתפתחות במקורות האנרגיה העולמיים מאיים על כלכלת ארה"ב – אחרים טוענים שהתרחבות רשימת הספקים תקטין את הסיכון של הפרעות בהספקת האנרגיה-

 

מחקר חדש של בנק ההשקעות 'גולדמן סאקס' ((GS מציין בעיקר 4 מדינות שגוזלות נתחי שוק מחברות אמריקאיות: ברזיל, רוסיה, הודו וסין. הנתח של מדינות אלו, המכונות מדינות ה- BRIC, בשוק הנפט העולמי זינק בתוך 15 שנה מאפס לשליש, בעוד שהנתח של החברות האמריקאיות הצטמצם מיותר ממחצית לפחות משליש.

 

הגורם העיקרי לעליית כוחן של מדינות ה- BRIC הוא חברות הנפט הממלכתיות, כולל 'פטרו-צ'יינה' – הזרוע של חברת הנפט הסינית הממלכתית,  'גאזפרום' הרוסית - מפיקת הגז הגדולה בעולם ו'פטרובראס' הברזילית. מחירי הנפט הגבוהים סייעו לחברות אלו לצמוח ולהתרחב במהירות.  

  

חברת הנפט הסינית הממלכתית ((CNPC רכשה זיכיונות לחיפוש נפט בקנדה, חברת הנפט ההודית הממלכתית ((ONGC הודיעה על תוכנית התרחבות בברזיל וממשלת ונצואלה השתלטה על נכסי נפט שהיו בבעלות חברות זרות, כחלק ממדיניות הלאמת אוצרות טבע הנהוגה גם בידי ממשלת רוסיה. האנליסטים חלוקים בדעותיהם אם פעולות אלו שבוצעו במאי-יוני השנה מסמנות מגמה המזיקה לאינטרסים ארוכי הטווח של ארה"ב.

 

דניאל ירגין, מחבר 'הפרס', ספר ההיסטוריה של תעשיית הנפט העולמית שזכה בפרס 'פוליצר', סבור שהגיעה העת להכיר באמת הברורה זה כמה שנים: חברות הנפט האמריקאיות אבדו את ההשפעה והמעמד שהיה להן לפני עשור או שניים. הוויכוח בנושא האנרגיה בארה"ב מתעלם מהשינויים שחלו בעולם, ומהשילוב של כלכלת ארה"ב בשוק עולמי גדול ומורכב, אומר ירגין. 

 

'אקסון-מוביל' היא עדיין חברת הנפט הציבורית הגדולה בעולם, שדיווחה ב- 2006 על רווח נקי של 39.5 מיליארד דולר, אולם החברה, שבסיסה בטקסס, הפיקה אשתקד רק 3% מתפוקת הנפט העולמית. חברות הנפט הממלכתיות, השולטות ב- 90% מעתודות הנפט העולמיות, הפיקו את מרבית תפוקת הנפט העולמית.

 

ההתחרות על עתודות נפט ברחבי העולם גברה מאוד, בגלל ההשפעה הגוברת של מדינות ה- BRIC, אומר ג'ים מולבה, יו"ר 'קונוקו-פיליפס'. הוא נמנע מלציין שמדינות אלו שולטות בתעשיית הנפט העולמית, משום שצריכת הנפט האמריקאית, כ- 21 מיליון ח/י נפט, מגמדת את צריכת המדינות האחרות. לפי נתוני משרד האנרגיה של ארה"ב מסתכמת צריכת הנפט של כל מדינות ה- BRIC ב- 15 מיליון ח/י בלבד.

 

" כשמחירי האנרגיה עולים אנו נוטים להאשים ולא לטפל בבעיה האמיתית: כיצד נפתח מדיניות אנרגיה ארוכת טווח שתדגיש שימור אנרגיה, פיתוח מקורות נוספים, טכנולוגיה וגיוון, במקום ציפיות לא ריאליות לעצמאות", אומר בולבה. הוא מציין לשבח את מדיניות הודו וסין, שבניגוד לארה"ב מתמקדות בהרחבת הכלכלה.

 

הדוח של 'גולדמן – סאקס' מונה כמה סיבות לירידה בכוחן של חברות הנפט האמריקאיות, כולל גידול בתפוקה מחוץ לצפון אמריקה, איחוד אירופה ורכישת חברות הנפט האמריקאיות 'אמוקו' ו'ארקו' על ידי 'בי. פי.'.

 

בסוף מלחמת המפרץ ב- 1991 היו כמחצית מ- 20 חברות הנפט הגדולות בעולם לפי שווי שוק חברות אמריקאיות, ופחות ממחצית החברות היו חברות נפט אירופיות, לפי המחקר של 'גולדמן – סאקס'. ב- 2007 מהוות חברות נפט ממדינות ה- BRIC וחברות נפט אירופאיות יותר משני שלישים מרשימת החברות הגדולות בעולם, בעוד שהנתח של החברות האמריקאיות ברשימת '20 הגדולות' צנח לפחות משליש.

 

אנטואן האלף, יו"ר החברה למחקרי אנרגיה 'פימאט', מצביע על היתרונות שבירידת כוחן של החברות האמריקאיות. הגידול במספר המדינות המפיקות נפט וגז מצמצם את השפעת סערות ההוריקן, מתקפות הטרור והתאונות על הספקת הנפט העולמית ועל מחירי הנפט.

 

מנגד מצביעים מומחים אחרים על הסכנות לטווח הרחוק בתלות ארה"ב במקורות אנרגיה הנשלטים על ידי מדינות אחרות. "אנרגיה מתחילה להיראות כנשק פוליטי, ומעמד המדינות בעלות גישה למקורות מתחזק", אומר פאדל חייט, אנליסט בחברת 'אופנהיימר'. הוא סבור שארה"ב תוכל לצמצם את היתרון באמצעות פיתוח מקורות אנרגיה חלופית והגברת יעילות השימוש באנרגיה.

 

(Wall Street Journal, 6.7.07)

קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03