חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 

2006 - שנה טובה לתעשיית הכימיקלים

 

שנת 2006 היתה השנה הטובה ביותר של תעשיית הכימיקלים מאז שיאי הרווחיות שנרשמו ב- 1995 ו- 1998, לפי הסקר השנתי של 'פטרוליום אקונומיסט'. שיעור התשואה הממוצע עלה אשתקד ל- 10.9% והתעשייה נמצאת בשלב של גאות לאחר כמה שנים של עלייה רצופה מהשפל שנרשם ב- 2003

 

הסקר השנתי של 'פטרוליום אקונומיסט' מבוסס על הדוחות הכספיים של חברות הכימיקלים הגדולות בעולם ושל חטיבות הכימיקלים של חברות הנפט הבינלאומיות.  מחזור הגאות והשפל של תעשיית הכימיקלים פעל באיטיות בעשור האחרון, והתעשייה התקשתה לצאת משלב השפל אל שלב הגאות.

 

אחד ההסברים לשפל הממושך הוא רה-הארגון בתעשיית הכימיקלים בעשור האחרון, שהביא להקמת חברות שהתמקדו במוצר פטרוכימי אחד. השינוי מנע את צניחת המחירים לרמה נמוכה יותר, אך עיכב את היציאה מהשפל.

 

הסבר נוסף לשפל אליו צנחה רווחיות התעשייה הוא העלייה המשמעותית מאז 1998 במחירי חומרי הזינה, המבוססים על נפט וגז. הוצאות על חומרי זינה מהוות כ- 50% מהוצאות התפעול של פצחן אתילן, ונתח הדלק בהוצאות התפעול מגיע ליותר משליש. הביקוש למוצרי פטרוכימיה גדל במתינות בתקופת השפל בשנים 2000 – 2003 ומחירי המוצרים לא פיצו את היצרנים על מלוא העלייה במחירי הפחמימנים. שיעור התשואה על הנכסים לא עלה בתקופה זו על 5%.

 

הגורם העיקרי לשינוי שחל בשוק הכימיקלים העולמי הוא ללא ספק הביקוש הגובר למוצרי פטרוכימיה במזרח הרחוק, ובעיקר בסין. הגידול בביקוש שכנע את צרכני מוצרי הפטרוכימיה להחליט כי עדיף לחדש מלאים לפני עליית המחירים, החלטה שתרמה להגדלה נוספת בביקוש.

 

מהמחקר של ה'פטרוליום אקונומיסט' עולה שהתשואה של חברות הנפט הגדולות מעסקי הכימיקלים הגיעה ב- 2006 ל- 17.4% בממוצע, לעומת תשואה ממוצעת של 7.2% בחברות הכימיקלים הגדולות. הירחון מציין שתופעה דומה נצפתה גם בתקופות הגאות הקודמות, כשהתשואות של חברות הנפט הגדולות היו גדולות פי 3 מהתשואות של חברות הכימיקלים (23.3% לעומת 8% ב- 1995, ו- 22% לעומת 7.7% ב- 1988). נראה שסמיכות מקורות הספקת חומרי הזינה למתקני הייצור מסייעת לרווחיות, מסכם הירחון.

 

מחיר הנפטא

מרבית החברות הגדולות צופות שגם השנה הבאה תהיה שנה מוצלחת, אולם העלייה במחיר הנפטא – חומר הזינה העיקרי בייצור אתילן במערב אירופה ובאסיה, מדאיג את החברות. מחיר הנפטא במערב אירופה טיפס בתוך כמה שנים מ- 250 דולר לטון ל- 600 דולר לטון באביב 2006, וכמעט עד ל- 700 דולר לטון ביוני 2007. המחיר באסיה הגיע לשיא של 740 דולר לטון.

 

הביקוש לנפטא גדל בשנה שעברה בעקבות הפעלת פצחני אתילן חדשים במזרח הרחוק, ובאזורים מסוימים אף החל להתפתח מחסור. קיצוצי התפוקה של אופ"ק סילקו מהשוק 1.7 מיליון חביות ביום, ובייצוא הנפטא מבתי הזיקוק בערב הסעודית נרשמה מיד ירידה.

 

הקיצוץ בתפוקת אופ"ק הקטין גם את הספקת הגפ"מ, ופצחני אתילן, בעיקר באסיה, הוסבו לצריכת נפטא. מחירי הנפטא באסיה החלו לעלות בשל הביקוש הגובר, והייבוא מאירופה הפך לכדאי ותרם לעלייה נוספת במחירים שם. לחץ נוסף על המחירים נגרם בשל הגידול בביקוש לנפטא גם בארה"ב, בעקבות העלייה בביקוש לבנזין בעונת הקיץ.

(Petroleum Economist, 7/07)

 

רווחיות תעשיית הכימיה העולמית 1996 – 2006

תשואה ממוצעת מנכסי כימיקלים ב- %

 

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

חברות הכימיה

6.3

5.1

4.8

3.2

3.9

7.6

4.0

1.9

5.7

7.2

7.2

שבסיסן ב:

 

מערב אירופה

5.1

4.1

4.7

3.0

3.3

8.6

6.5

1.3

5.8

6.8

6.5

ארה"ב

8.1

6.7

5.1

3.6

5.3

4.9

2.1 -

3.4

5.6

8.0

9.1

חברות הנפט

11.7

10.6

5.8

5.7

7.0

2.3

4.2

3.7

12.6

13.8

17.4

תעשיית הכימיה

8.3

7.0

5.1

4.1

5.2

5.4

4.1

2.6

8.2

9.6

10.9

נתח עסקי הכימיקלים ברווחי חברות הנפט

 

14.5

12.3

20.8

9.8

6.2

2.5

6.2

2.5

7.3

6.1

6.2

 

מקור: Petroleum Economist 7/07

קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03