חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 

סקר BP ל- 2006 : נמשך המיתון בגידול בביקוש העולמי לאנרגיה

 

הגידול בביקוש העולמי לאנרגיה הואט ב- 2006 חרף צמיחה כלכלית חזקה – מחירי האנרגיה עדיין גבוהים במונחים היסטוריים – מחירי הנפט הגולמי המשיכו לעלות – מחירי הפחם והגז הטבעי ירדו בצפון אמריקה אולם עלו באזורי העולם האחרים 

 

צריכת האנרגיה הראשונית בעולם גדלה ב- 2.4% ב- 2006, לעומת גידול של 3.2% ב- 2005, לפי הסקר הסטטיסטי השנתי של 'בי. פי.' BP Statistical Review of World Energy – 2006. הסקר מפורסם זה 56 שנה ברציפות ונחשב לאחד ממקורות המידע האמינים ביותר בנושאי אנרגיה.

 

מנתוני הסקר עולה שהמיתון בגידול בביקוש העולמי לאנרגיה נרשם בכל סוגי הדלק, למעט אנרגיה גרעינית, אולם ניכר שוני בין אזורי העולם השונים. במזרח הרחוק נרשם הגידול המהיר ביותר בביקוש – 4.9%, לעומת ירידה של 0.5% בצפון אמריקה.

 

צריכת האנרגיה העולמית לפי סוגי דלק – 2006

נפט

36%

גז טבעי

24%

פחם

28%

אנרגיה גרעינית

6%

אנרגיה הידרואלקטרית

6%

סך הכול

100%

מקור: סקר BP

 

מחירי האנרגיה הגבוהים השפיעו על צריכת האנרגיה. במדינות המייבאות אנרגיה ניכרה ב- 2006 ירידה בצריכת האנרגיה, ואילו בקרב יצואניות האנרגיה נמשכה העלייה בצריכה.

נפט

יחס עתודות/תפוקה ירד ב- 2006 ל- 40.5, ומשמעות הנתון היא שבקצב הצריכה והתגליות הנוכחיים יספיקו עתודות הנפט ל- 40.5 שנה. בעתודות הנפט המוכחות נרשמה ירידה של כ- 1 מיליארד חביות, או 0.1%, כשהירידה בעתודות נורבגיה ומקסיקו קוזזה בעיקר על ידי העלייה בעתודות רוסיה וברזיל.

 

סקר BP מבוסס על נתונים רשמים של עתודות ותפוקה. שבועון הנפט 'פטרוליום אינטליג'נס וויקלי' ((PIW, 18.6.07 מעיר שנתונים רשמיים עלולים להטעות. לדוגמה, הסקר מתבסס על נתונים רשמיים של ממשלת כוויית, ואומד את עתודותיה בסוף 2006 ב- 101.5 מיליארד חביות. אומדן זה גבוה בהרבה מאומדן השבועון המסתכם ב- 55.8 מיליארד חביות בלבד (ר' כמה נפט יש לכוויית? סימן שאלה גדול מרחף מעל אומדני העתודות וכושר התפוקה 'דפי מידע 323').

 

המחיר הממוצע לחבית נפט (Dated Brent) ב- 2006 היה 65.14 דולר, עלייה של 20% לעומת המחיר בשנה הקודמת. מחיר הנפט עלה לשיא של 78 דולר לחבית בתחילת אוגוסט, וירד בכ- 20 דולר עד לסוף השנה.

 

צריכת הנפט העולמית גדלה ב- 2006 ב- 0.7%, והסתכמה ב- 83.7 מיליון ח/י. זהו שיעור הגידול הנמוך ביותר מאז 2001 וכמחצית משיעור הגידול הממוצע בעשור האחרון. בסין נרשם גידול של 6.7% בצריכת הנפט.

 

אופ"ק קיצץ ב- 2006 במכסות התפוקה של חברות הארגון, ותפוקתו גדלה ב- 130 אלף ח/י בלבד. מנגד נרשם גידול של 300 אלף ח/י בתפוקת המדינות שאינן חברות באופ"ק, וגידול של 220 אלף ח/י בתפוקת הנפט הרוסית. תפוקת הנפט של המדינות המפותחות ((OECD ממשיכה לרדת זו השנה הרביעית ברציפות, וב- 2006  נרשמה ירידה של 430 אלף ח/י.

 

גז טבעי

תפוקת הגז הטבעי גדלה ב- 2006 ב- 3%, והסתכמה ב- 2,865 מיליארדי ממ"ק. רוסיה רשמה את שיעור הגידול הגבוה ביותר בתפוקה, אולם גם בארה"ב נרשם גידול גבוה יחסית בתפוקת הגז, 2.3%, בעקבות ההתאוששות מנזקי סופות ההוריקן.

 

בצריכת הגז העולמית נרשמה עלייה של 2.5%. הירידה בצריכה בארה"ב ובאיחוד האירופי קוזזה על ידי עלייה בצריכת רוסיה וסין. בצריכה האירופית נרשמה ירידה בגלל שילוב של מחירים גבוהים ומזג אוויר חם מהרגיל. ירידה משמעותית בצריכה נרשמה בבריטניה ובמדינות מזרח אירופה, בהשפעת עליית המחירים.

 

הסחר הבינלאומי בגז גדל ב- 3.1%, כמחצית משיעור הגידול הממוצע בעשור האחרון. הייצוא באמצעות צינורות נפגע בגלל מיתון בביקוש וירידה בכמויות הפנויות לייצוא אצל המפיקות. בסחר בגט"ם ( (LNGנרשם גידול של 11.8%, שיעור גבוה מהממוצע השנתי בעשור האחרון. מצרים, ניגריה, קטאר ואוסטרליה רשמו את שיעורי העלייה הגבוהים ביותר בייצוא גט"ם.

 

פחם, אנרגיה גרעינית ואנרגיה הידרואלקטרית 

הביקוש לפחם ממשיך לגדול בקצב המהיר ביותר מבין כל הדלקים הפחמימניים. צריכת הפחם העולמית גדלה ב- 2006 ב- 4.5%, שיעור גבוה מהשיעור הממוצע בעשור האחרון.

צריכת הפחם בסין גדלה ב- 8.7%, ואילו בצריכת ארה"ב נרשמה ירידה, לראשונה מאז 2002.

 

בביקוש לאנרגיה גרעינית נרשם גידול של 1.4%, פחות מהממוצע השנתי בעשור האחרון. בתפוקת האנרגיה ההידרואלקטרית נרשם גידול של 3.2%, בעיקר בגלל הרחבת כושר הייצור בסין, בהודו ובברזיל.

 

(BP Statistical Review of World Energy – 2006) 

 

קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03