חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 

רווחי שיא ל'סאביק' ברבעון השלישי של 2006

 

ברווח הנקי של חברת הפטרוכימיה הסעודית, 'סאביק', נרשם ברבעון השלישי של 2006 גידול של 12% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, והוא הסתכם ב- 5.5 מיליארד ריאל (1.4 מיליארד דולר. החברה ייחסה את הגידול ברווח הנקי למחירי הכימיקלים הגבוהים ולגידול כמותי במכירות.

 

ב- 9 החודשים הראשונים של 2006 הרוויחה 'סאביק' 14.2 מיליארד ריאל, ירידה של 3.5% מהתקופה המקבילה בשנה שעברה. משקיפים מעריכים כי הרווחיות המשופרת של החברה ב- 3 השנים האחרונות תאפשר לה להרחיב את פעילותה ולנצל את הביקוש הגדול לכימיקלים בשוקי אסיה.

 

(ICIS, 29.10.06) 

קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03