חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 

ווד-מקנזי: האזור הארקטי אוצר פחות נפט ממה ששיערו תחילה

פוטנציאל הנפט של האזור הארקטי קטן בהרבה ממה ששיערו תחילה וכולל יותר גז טבעי ופחות נפט, כך עולה ממחקר משותף של חברת הייעוץ 'ווד מקנזי', שבסיסה באדינבורו, ושל חברת 'פוגרו רוברטסון', המסונפת לקבוצת 'פוגרו', שבסיסה בהולנד.

 

מהמחקר שהתבסס על סקרים סיסמיים, נתוני קידוחים ועתודות שהתגלו במאגרים השונים, עולה שהאזור הארקטי בצפון אמריקה ובגרינלנד אוצר רק רבע מכמויות הנפט שנאמדו תחילה. יתרה מכך, האזור הארקטי אוצר בעיקר גז טבעי, המהווה כ- 85% מהתגליות וכ- 74% מפוטנציאל התגליות באזור הצפוני ביותר שלך כדור הארץ.  

   

תפוקת האזור הארקטי תגיע לשיאה בעוד 20 שנה ותסתכם ב- 8 מיליון חביות שוות ערך חבית נפט ביום, כ- 40% נפט ו- 60% גז טבעי. עורכי המחקר מציינים שתערובת זו איננה אידיאלית, משום שקשה להזרים גז לשווקים ממקורות מרוחקים.

 

מגבלות של תשתיות ייצוא וטכנולוגיה צפויות לעכב את ההפקה של חלק גדול מעתודות הגז המסחריות עד 2050, צופה אנדריו לאטאם, סגן נשיא לייעוץ אנרגיה ב'ווד מקנזי'.  כתוצאה מכך, מומלץ לארה"ב לחפש מקורות אחרים להספקת הביקוש הגדול לאנרגיה, כולל מדינות החברות באופ"ק, כוונצואלה.

 

ממצאי המחקר מאכזבים את ארה"ב, אך האזור הארקטי מציע הזדמנויות מבטיחות לחברות נפט וגז שונות, שבידיהן טכנולוגיה מתקדמת ודי הון. לאטאם ציין שהמחקר הוא הסקר המקיף הראשון על פוטנציאל האזור הארקטי, שלא נבדק קודם לכן, לא על ידי 'ווד קנזי' ולא על ידי הסקר הגיאולוגי של ארה"ב.

 

אומדן עתודות האזור הארקטי

עתודות כל התגליות הגדולות באזור הארקטי נאמדות ב- 233 מיליארד חביות שוות ערך חבית נפט, והעתודות הפוטנציאליות שעדיין לא התגלו נאמדות ב- 166 מיליארד חביות שוות ערך חבית נפט.

 

העתודות הפוטנציאליות של אגן דרום קארה-יאמאל ומזרח ים ברנט ברוסיה ואגן קרונפרינס כריסטיאן בגרינלנד נאמדות ביותר מ- 10 מיליארד חביות שוות ערך חבית נפט, לפי מחקר 'ווד-מקנזי' – פוגרו רוברטסון'. מרבית העתודות נמצאות באזורים שאינם מכוסים בקרח, או שהקרח בהם נמס בכמה מעונות השנה.

 

עלות התפעול באזור הארקטי גבוהה מאוד, בעיקר בסעיף התחבורה, וקיימים פערים נרחבים בין האגנים השונים, אמר לאטאם. הפיתוח כדאי רק אם מחיר הנפט עולה על 30 דולר לחבית שוות ערך לחבית נפט, אולם ניתן לאתר הזדמנויות לפיתוח שדות גדולים בהשקעה של כ- 20 דולר לחבית.

 

במדרון הצפוני באלסקה ובים פיצ'ורה השיגו המפיקות תשואה של 20% על ההשקעה, אולם עתודות השדות מוטות נפט והגישה לשווקים באמצעות צינורות קלה יחסית. 5 המדינות באזור הארקטי, ארה"ב, קנדה, רוסיה, גרינלנד ונורבגיה, מעודדות חיפושי נפט של חברות מקומיות וזרות וההתחרות קטנה יחסית לעומת אזורי העולם האחרים.    

 

(Oil & Gas Journal, 2.11.06)

קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03