חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 

הדו"חות הכספיים של חברות הנפט הגדולות ברבעון השלישי: מעבר לשיא?  

 

הדו"חות הכספיים של חברות הנפט הגדולות לרבעון השלישי של 2006 מצביעים על האטה במגמת העלייה ברווחיות, שאפיינה את השנתיים האחרונות. הרווח הנקי של 5 החברות הגדולות יחד, 'אקסון-מוביל', 'בי. פי.', 'רויאל דאטש/של', 'שברון' ו'קונוקו-פיליפס', הסתכם ב- 31.3 מיליארד דולר, ירידה משיא של 33 מיליארד דולר ברבעון השני, אולם גידול של 11% לעומת הרבעון השלישי של 2005. 

 

'אקסון-מוביל'

חברת הנפט הציבורית הגדולה בעולם, שבסיסה בטקסס, דיווחה על רווח נקי של 10.490 מיליארד דולר, גידול של 5.7% לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה. המחיר הממוצע של חבית נפט 'אקסון' ברבעון היה 65.14 דולר, עלייה של 12% לעומת הרבעון השלישי אשתקד אך ללא שינוי מהרבעון הקודם.

 

בתפוקת הנפט והגז של החברה נרשם גידול של 7.2% לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה, ל- 4 מיליון ח/י שוות ערך חבית נפט. הגידול משקף את התוספת לתפוקה מהמיזמים החדשים בעיקר במערב אפריקה, אך גם את תפוקת הגז הנמוכה ברבעון השלישי אשתקד בעקבות סערות ההוריקן במפרץ מקסיקו.

 

ברווח הנקי מעסקי חיפושים והפקה נרשם גידול של 13% ל- 6.493 מיליארד דולר, וברווח הנקי מעסקי זיקוק וזיקוק גידול של 29% ל- 2.738 מיליארד דולר. הרווח הנקי של 'אקסון' ב- 9 החודשים הראשונים של השנה מסתכם ב- 29.25 מיליארד דולר, ונראה שהיא עשויה לשבור את שיא הרווחיות שהציבה בשנה שעברה, כשדיווחה על רווח נקי של 36.13 מיליארד דולר.

 

'בי. פי.'

הרווח הנקי של 'בי. פי.' ברבעון השלישי של 2006 הסתכם ב- 6.23 מיליארד דולר, ירידה של 3.6% לעומת הרווח הנקי ברבעון השלישי בשנה שעברה וירידה של 16.5% לעומת הרבעון הקודם.

 

הירידה ברווח הנקי משקפת את הקשיים התפעוליים של החברה, שכללו את התאונה בבית הזיקוק בטקסס, העיכובים במיזם 'תנדר הורס' במפרץ מקסיקו והשבתת שדה הנפט 'פרודהו ביי' באלסקה.

 

תפוקת הנפט והגז של החברה ברבעון השלישי הסתכמה ב- 3.82 מיליון ח/י שוות ערך נפט, ירידה קלה לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה וירידה של  5% לעומת הרבעון הקודם.

 

נתוני הרבעון כוללים הכנסות חד פעמיות של 1.23 מיליארד דולר, לעומת הוצאה חד פעמית של 921 מיליון שקל בשנה שעברה. בהכנסות החד פעמיות כלולים הרווחים ממכירת  מפיקת הנפט 'אודמורטנפט', מיזם משותף של 'בי. פי.' ומשקיעים רוסים.

 

        הרווח הנקי של חברות הנפט הגדולות ברבעון השלישי של 2006

                                                (במיליארדי דולרים)

הרווח הנקי

אקסון-מוביל

   של

בי. פי.

'שברון'

קונוקו-פיליפס

נפט וגז

6,493

3,743

9,929  *

3,503

1,904

זיקוק ושיווק

2,738

2,160

717    *

1,441

1,464

כימיקלים

1,351

335

   -

168

142

אחר

92 -

710

61   -

   -

366

ס"ה רווח נקי

10,490

6,948

4,947

5,017

3,876

 

 

 

 

 

 

תפוקת נפט ¹

2,646

2,054

2,422

1,731

1,138

תפוקת גז ²

8,163

6,942

8,086

4,965

5,387

¹ באלפי ח/י,   ² במיליארדי רגל מעוקבת,   לפי PIW, 6.11.06

* לפני מס

 

'רויאל דאטש/של'

ברווח הנקי של 'רויאל דאטש/של' נרשמה ברבעון השלישי ירידה של 34% בעקבות האירועים בניגריה, העלייה בשיעורי המס בבריטניה והגידול בהוצאות, שקיזזו את הרווחים מעליית מחירי הנפט. 

 

הרווח הנקי הסתכם ב- 5.94 מיליארד דולר (ללא הכנסות/ הוצאות חד פעמיות) לעומת 9.03 מיליארד דולר ברבעון השלישי בשנה שעברה, אולם בהכנסות החברה נרשמה עלייה ל- 84.25 מיליארד דולר, לעומת 76.44 מיליארד דולר בשנה שעברה.

 

תפוקת הנפט והגז של החברה גדלה ב- 1% ל- 3.251 מיליון ח/י שוות ערך חבית נפט, לעומת 3.207 מיליון ח/י ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי מעסקי החיפושים וההפקה הסתכם ב- 3.74 מיליארד דולר, לעומת 4.98 מיליארד דולר אשתקד, אולם ברווח הנקי מעסקי הגז והחשמל נרשמה עלייה ל- 787 מיליון דולר, לעומת 556 מיליון דולר ברבעון השלישי בשנה שעברה.

 

(WSJ, 25 – 27.10.06) (BP News, 24.10.06) (PIW, 6.11.06)

קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03