חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 

הזמנה ליום עיון

סיכוני חשמל סטטי בטיפול בנוזלים ובאבקות

 

הצתה של אדים, גזים, אבק או סיבים ע"י פריקת חשמל סטטי הינה אחת הסיבות הנסתרות להתרחשותם של שריפות ופיצוצים בתעשייה, בארץ ובעולם. המורכבות של ניתוח סיכוני חשמל סטטי גרמה לא אחת לטעויות בזיהוי גורמי סיכון הצתה, ולהפעלת אמצעי הגנה בלתי מתאימים. באופן דומה, קל לשגות ולהטיל את האחריות לשריפה על תקלה במערכת החשמל או על חיכוך מכני.

בעשורים האחרונים, נערכו בעולם מחקרים וניסויים להבנת תהליכי ההצתה של חומרים הנמצאים בשימוש בתעשייה התהליכית. פעילות זו הניבה ידע רב על האופן בו מתרחשות הצתות ע"י פריקת חשמל סטטי, וקריטריונים כמותיים להערכת הסיכון בתהליכי השינוע והיצור של חומרי גלם ומוצרים.

מרבית החומרים המשמשים בתעשייה התהליכית הישראלית הם אבקות ונוזלים. לכן, יתמקד יום העיון בסכנות של התלקחות ופיצוץ הכרוכים בטיפול בחומרים אלו. בהרצאות שתוגשנה יוצגו הסכנה להצתת חשמל סטטי בביצוע של תהליכי עבודה עיקריים עם נוזלים ואבקות, ניתוח מתמטי- כמותי של סף הסיכון להצתה, ושיטות עבודה מעשיות להקטנת הסיכון.

 

 

 

מצגת בנושא מילוי מיכליות כביש ומיכלים מטלטלים
מצגת בנושא שינוע פניאומאטי של אבקות ומילוי מיכלי סילו - ניתוח וחישוב תנאי הצתה
מצגת בנושא הזרמה של נוזלים בצנרת ומילוי מיכלי אחסון - ניתוח וחישוב תנאי הצתה
מצגת בנושא חשמל סטטי בתעשייה - הסיכון הכללי, שי שגב
קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03