חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 

 

ערכי איכות אוויר – היבטים סביבתיים ובריאותיים

 

פרסום דו"ח ועדת אלמוג העלה לראש סדר היום הסביבתי – בתקשורת, בציבור ובתעשייה ובקרב אנשי המדע – את הנושא של ערכי איכות אוויר. יום העיון יעסוק בין השאר בשאלות אלה: כיצד נקבעים ערכים אלה, מה מקומם בהגנה על בריאות הציבור, מה היחס ביניהם לבין ערכי פליטה, מה הם סוגי התקנים המיישמים אותם (ערכי יעד, ערכי ייחוס ועוד) וכיצד יש ליישם אותם (האם נועדו לתכנון או לאכיפה). הסמיכות שבין פרסום הדו"ח להתקדמות הליכי הכנת חוק אוויר נקי בכנסת, מעניקה משנה חשיבות לדיון בשאלות אלה במסגרת יום העיון.

 

מצגות נוספות יועלו לאתר בהמשך השבוע

 

מטודולוגיה לקביעת ערכי יחוס סביבתיים למזהמים כימיים באוויר ופרשנותם בחיי היום-יום, ד"ר שלמה אלמוג
מודלי פיזור מזהמי אוויר ככלי לרישוי, יוסי רובינזון
קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03