חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 

שיקום מי תהום בישראל – צרכים וטכנולוגיות, מפגש 2

 

משאבי המים הטבעיים בישראל חשופים לזיהום שמקורו מפעילות אנושית בלתי אחראית על פני הקרקע. במי התהום באקוויפר החוף אפשר למצוא כיום מגוון מזהמים אנתרופוגניים (שמקורם בפעילות בני האדם), שחלקם כמו הדלקים, המתכות הכבדות והממסים האורגניים המוכלרים נפוצים מאוד ומזהמים כמויות מים גדולות מאוד, ואילו חלקם האחר מצומצמים לאזורים ספציפיים כמו למשל הפרכלורט שמקורו בתעשיית חומרי הנפץ והמאיצים בתעשייה הצבאית. בשנים האחרונות נסגרו עשרות בארות מי שתייה באקוויפר החוף כתוצאה מזיהום המים וחשש לבריאותם של משתמשי הקצה.

 המפגש השני היה המשכו המעשי של הראשון ונערכה בו סדנה ללימוד טכנולוגיות מתקדמות לשיקום מי תהום על ידי מומחים מחו"ל.

 

 

Innovative IEG Systems for In-situ Soil and Groundwater Remediation - Dr. Eduard J. Alesi
2006 iSOC Overview - Walter Mulica
Water Sampling - WL Gore
קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03