חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 

שיקום מי תהום בישראל – צרכים וטכנולוגיות, מפגש 1

 

משאבי המים הטבעיים בישראל חשופים לזיהום שמקורו מפעילות אנושית בלתי אחראית על פני הקרקע. במי התהום באקוויפר החוף אפשר למצוא כיום מגוון מזהמים אנתרופוגניים (שמקורם בפעילות בני האדם), שחלקם כמו הדלקים, המתכות הכבדות והממסים האורגניים המוכלרים נפוצים מאוד ומזהמים כמויות מים גדולות מאוד, ואילו חלקם האחר מצומצמים לאזורים ספציפיים כמו למשל הפרכלורט שמקורו בתעשיית חומרי הנפץ והמאיצים בתעשייה הצבאית. בשנים האחרונות נסגרו עשרות בארות מי שתייה באקוויפר החוף כתוצאה מזיהום המים וחשש לבריאותם של משתמשי הקצה.

 

המפגש הראשון הועבר על ידי נציגים בכירים מרשות המים, התעשייה והאקדמיה ויתמקד בתיאור המצב הקיים והדרכים להתמודד עם הבעיה, כולל סקירת טכנולוגיות לטיפול במי התהום. המפגש השני יהיה המשכו המעשי של הראשון ותיערך בו סדנה ללימוד טכנולוגיות מתקדמות לשיקום מי תהום, שתועבר על ידי מומחים מחו"ל.

בארות סחרור לשיקום אקוויפרים - פרופ' חיים גבירצמן
תשומות מלחים למקורות המים - השפעת התעשייה - אתי נתן
זיהומי מים וקרקע והטיפול לשיקומם - מהיבט המשתמש - גרשון קידר
שיקולים לבחירת טכנולוגיה לשיקום מי תהום - ד"ר רפי מנדלבאום
קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03