חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 

הפתרון להתחממות האקלים: עולם ללא עצים

 

עצים הם כלי חיובי התורם להאטת התחממות האקלים באמצעות תהליך של פוטוסינתזה. הם קולטים פחמן דו-חמצני מהאוויר דרך העלים ופולטים חמצן, וכך מקררים את האוויר. הנחה זו מקובלת על צרכני הבנזין והדלק הסילוני במדינות העשירות, שצריכתם מגבירה את פליטות הפחמן הדו חמצני, והם החלו לשלם לאחרים כדי שיטעו עצים שיספגו את הפחמן הדו חמצני הנפלט לאוויר.

 

מחקר שפורסם לאחרונה על ידי ד"ר גווינדאסמי באלא, מהמעבדות הלאומיות על שם לורנס ליוורמור, שבקליפורניה, מטיל ספק בתרומת העצים להאטת התחממות האקלים. באלא טוען שסילוק כל העצים בעולם יגרום להתקררות כדור הארץ, ולהיפך, נטיעת עצים חדשים תתרום להתחממות האקלים.

 

הגורם לכך הוא ההשפעות הנוספות שיש לעצים על הטמפרטורה בעולם מעבר לספיגת הפחמן הדו חמצני. לדוגמא, צבע העצים כהה יותר מצבע השיחים או הדשא, ולכן הם קולטים יותר מחום השמש. הקליטה המוגברת, יחסית לצמחיה אחרת, תורמת להתחממות האקלים.

 

הזעה ((transpiration תהליך באמצעותו סופגים העצים מים מן האדמה ומאדים אותם לאטמוספרה, הוא תהליך נוסף שתרומתו הפוכה: הוא מקרר את האוויר. באזורים חמים פולטים היערות אדים רבים לאוויר שיוצרים עננים. העננים משגרים את קרני השמש בחזרה לאטמוספרה וכך תורמים להתקררות האוויר.

 

באלא וצוות חוקריו ליקטו את כל התופעות האלו וחישבו את השפעתן על אקלים העולם בעזרת מודל ממוחשב: המודל המשולב של האקלים והפחמן. בניגוד למודלים אחרים של שינויי האקלים, המחשבים את כמויות החום שהאדמה צריכה לקלוט ולפלוט בתגובה לריכוזים שונים של גזי חממה, משקף המודל המשולב את כל שלבי מעגל הפחמן (פוטוסינתזה והתוצאות שלה) והשפעותיהם על האקלים.

 

ניתן לחשב באמצעות המודל של ד"ר באלא את התוצאות של החלפת כל עצי היער והשיחים בעולם בעשב, ואת ההשלכות של ההחלפה על ריכוזי גזי החממה והאקלים באזורים השונים.

 

לפי המודל של ד"ר באלא, יגרום סילוק העצים מן העולם להכפלת כמות הפחמן הדו חמצני באוויר עד 2100. עלייה זו ברמת הפחמן הדו חמצני גבוהה בהרבה מהעלייה הצפויה ברמת הפחמן ללא סילוק העצים, אולם הפרדוקס הוא שסילוק כל העצים והכפלת כמות הפחמן יגרמו להתקררות כדור הארץ.

 

הסיבה לכך היא הירידה בכמות העננים שתגביר את החזרת קרני השמש בחורף, ותביא לירידה של עד C º6 בטמפרטורה.

 

באזורים הטרופיים תירשם התחממות בעקבות הירידה בעננות, אולם לא יהיה בה די כדי לקזז את ההתקררות באזורים האחרים. מנתוני המודל עולה שסילוק כל העצים מן העולם יביא לעלייה של C º1.3 בטמפרטורה, לעומת החלופה של "עסקים כרגיל" וטיפוח היערות.

 

נראה שאיש לא יציע לכרות את כל העצים בעולם, כותב 'האקונומיסט', ולכן בדק  ד"ר באלא בדק את ההשפעה של סילוק העצים מאזורים שונים בעולם. ברוסיה ובקנדה נרשמה התקררות, והגברת הפליטות של פחמן דו חמצני לאוויר גרמה להתחממות מקומית באזורים אחרים בעולם.

 

ספק אם תוצאות המחקר של ד"ר באלה יניעו את המדינות בעלות האקלים החם לטפח את יערות הגשם ולנטוש את החוות החקלאיות, אלא אם יפצו אותן בכסף. על היוזמות לניצול זיכויי פחמן להתחשב בתוצאות המחקר, כותב 'האקונומיסט'. אין טעם לטעת עצים בצפון אמריקה ובאירופה. יתרה מכך, הדבר עלול גם להזיק. במקום נטיעת עצים באזורים הנוחים יש לטפח את יערות הגשם.

 

(The Economist, 14.4.07)

קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03