חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 

ניהול ובקרה סביבתית ובטיחותית בפירמה

 

ניהול אפקטיבי של איכות הסביבה והבטיחות בחברה מותנה בקיומו של מידע זמין, מלא ומדויק בתחומים אלה. יום העיון עסק בדרכים לאיסוף ולארגון המידע הסביבתי והבטיחותי לצורך קבלת החלטות ניהוליות, בהערכת הסיכונים הסביבתיים של החברה ובהבטחת העמידה בדרישות החוק. במסגרת זו עסק יום העיון גם בכלים שתכליתם לאפשר לנושאי משרה בחברה שליטה מירבית במצב הבטיחות בחברה ובביצועים הסביבתיים שלה, על מנת להקטין את חשיפתם לאחריות פלילית.

 

 

תוכנית אכיפה סביבתית פנימית כאמצעי למימוש אחריות המנהלים לשמירה על החוק - עו"ד אריה נייגר
בדיקת נאותות סביבתית - מלאכי אלפר
הערכת אפקטיביות של אמצעי הגנה לתקריות חומרים מסוכנים – ד"ר אלכס כהן
קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03