חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 

הגנה קתודית של צנרת ומתקני דלק

 

השיתוך (קורוזיה) של מתכת בקרקע היא תופעה אלקטרוכימית שעלולה להוביל להיווצרות של חורים במכלים ובצינורות המכילים דלקים. מחקרים הראו כי מכלים וצינורות שטמונים בקרקע, ללא הגנה כלשהיא, יגיעו לידי כשל ודליפות תוך שנים ספורות לאחר התקנתם. הפיתרון החוקי הקיים בארץ לבעיה זו נמצא בשתי תקנות נפרדות, לפי חוק המים, שעניינן הוא תחנות דלק וצנרת דלק ארצית. תקנות אלו מחייבות להתקין ולתחזק הגנה קתודית משלימה על מתקני דלק ויישומן המיטבי עשוי למנוע את הדליפה הבאה. יום העיון עסק בתחזוקה השוטפת של ההגנה הקתודית ובהתמודדות בתחום לאור האתגרים שמציבה בניית הרכבת הקלה

 

תקנות בדבר חובת ביצוע של הגנה קתודית על מתקני דלק - ד"ר אריה פיסטינר
השפעות אנטרפרנציה על קווי תשתית - משה קמינר
Corrosion Control and Cathodic Protection on Tel Aviv LRT Red Line - Barbara Levine
הגנה קתודית למכלי אחסון תת קרקעיים - אלי אלגריסי
קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03