חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 
יום עיון תקינה ופיקוח בנושאי איכות, הגנת הסביבה ובטיחות ע"י מעבדות וגופי פיקוח

מפעלים וארגונים רבים נתקלים בחיי היום יום עם חוקים, צווים, תקנות ותקנים רבים בנושאי איכות, איכות סביבה ובטיחות.

יום העיון יעסוק ב"מרחב התקינה" במדינה בתחומים אלו (מי נגד מי) תוך שימת דגש על התקינה והביצוע בתחום מעבדות הבדיקה והדיגום.

 

הרשות להסמכת מעבדות - התקן להסמכה וייחודיות הנושא
תקן ISO IEC 17025
דרישות ISO 14001
קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03