חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 

יום עיון איטום מאצרות - מצגות

איטום מאצרות מיכלי דלק הוא אחד האמצעים למניעת חדירת דלק ומוצרי נפט לקרקע ולמי התהום בעקבות תקלה במתקנים.

יום העיון יעסוק באיטום מאצרות, בסוג האיטום, בהתאם להידרו-גיאולוגיה האזורית, ברגישות האקוויפר לזיהום בדלק ובסוגי החומרים שעשויים לשמש לאיטום מאצרות מיכלי דלק.

 

 

 

איטום מאצרות בתערובת חרסית ואפר פחם מרחף - אילן בירנבאום
איטום מאצרות מיכלי נפט בתקנות המים בהיבט ההידרולוגי - צלי פולישוק
מניעת זהום מי שתיה - משה ורשבסקי
קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03