חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 

איום כפול של מחסור באנרגיה ושל נזק לסביבה

מתוך תחזית האנרגיה העולמית - 2006 של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה ((IEA

 

העולם ניצב עתה בפני איום כפול של מחסור באנרגיה במחירים סבירים ושל נזק לסביבה מצריכת כמויות גדולות של אנרגיה. הזינוק במחירי האנרגיה והאירועים הגיאופוליטיים האחרונים  הזכירו לכולנו את התרומה החיונית של אנרגיה במחירים סבירים לצמיחה הכלכלית ולהתפתחות האנושית.

 

גידול של 50% בביקוש לאנרגיה עד 2030

הביקוש לאנרגיה לפי התרחיש הבסיסי¹ reference scenario) ) צפוי לגדול ב- 1.6% בשנה עד 2030, גידול של יותר מ- 50% עד 2030. כ- 70% מהגידול הצפוי בביקוש מקורו במדינות המתפתחות, בהן צומחת הכלכלה והאוכלוסייה בקצב מהיר יותר לעומת המדינות המתועשות.

 

הדלקים הפחמימניים ימשיכו להיות מקור האנרגיה העיקרי לפי  התרחיש  הבסיסי וגם לפי  התרחיש החלופי¹. לפי  התרחיש הבסיסי יגדל הנתח שלהם בסל מקורות האנרגיה העולמי מ- 80% ל- 81%. הנתח של הנפט צפוי לקטון, אף שהוא ימשיך להיות מקור האנרגיה העיקרי גם ב- 2030.

 

הביקוש העולמי לנפט  יגדל ב- 2015 ל- 99 מיליון ח/י ויגיע ב- 2030 ל- 116 מיליון ח/י, לעומת 84 מיליון ח/י ב- 2005. בניגוד לתחזית מ- 2005, צפוי הפחם, מקור האנרגיה השני בחשיבותו בסל האנרגיה העולמי, לרשום את הגידול הכמותי המרשים ביותר.

 

עדכון תחזית המחירים

המגמות בשוק מצביעות על ירידה קלה במחירי הנפט בשל הגידול הצפוי בכושר התפוקה וירידה מתונה בביקוש בעקבות המחירים הגבוהים. אולם מתיחות גיאופוליטית או הפרעות בהספקה עלולות להזניק את מחירי הנפט.

 

התחזית מניחה שמחיר הנפט הממוצע ירד ל- 47 דולר לחבית (בדולר של 2005) בתחילת העשור הבא, ויעלה בהדרגה עד 2030. מחירי הגז ינועו במקביל למחירי הנפט, ומחירי הפחם  יעקבו אחריהם, אף שהתנודות תהיינה יחסית קלות יותר.          

 

תלות גוברת בייבוא של מדינות ה- ((OECD

הביקוש הגובר לנפט ולגז יגביר את חשיפת המדינות הצרכניות להפרעות בהספקה ולמשברי מחירים. התלות של מדינות הארגון לשיתוף פעולה כלכלי ולפיתוח ((OECD ושל המדינות המתפתחות בייבוא גדלה, משום שהתפוקה המקומית אינה עונה על הביקוש.

לפי התרחיש הבסיסי ייאלצו מדינות ה- OECD ייאלצו לייבא ב- 2030 כשני שלישים מצריכת הנפט, לעומת 56% ב- 2006. הקשיחות הגוברת של הביקוש לנפט מגבירה את הנזק של ההפרעות בהספקת הנפט.

מחירי הנפט עדיין משפיעים על איתנות כלכלת העולם, ורמתם הגבוהה מאיימת על הצמיחה הכלכלית במדינות היבואניות. משבר מחירים בשל הפרעות בהספקה יפגע בעיקר במדינות העניות, שנטל החובות שלהן כבד.

 

ההשקעות הדרושות

ההיענות לביקוש העולמי הגובר מחייבת השקעות גדולות בתשתיות להספקת אנרגיה, שלפי התסריט הבסיסי נאמדות ב- 20 טריליון דולר (בדולרים של 2005) בשנים 2005 – 2030. אומדן זה גבוה ב- 3 טריליון דולר מהאומדן בתחזית מהשנה שעברה.

 

מימוש האומדן וביצוע כל ההשקעות הדרושות אינו מובטח. מדיניות ממשלתית, גורמים גיאו-פוליטיים, שינויים בעלויות ובמחירים וטכנולוגיות חדשות עלולים למנוע או להמריץ השקעות באנרגיה. בעיקר מוטלת בספק הכוונה או היכולת של מפיקות הנפט והגז הגדולות להגדיל את ההשקעות.

¹ התרחיש הבסיסי reference scenario)) מניח שהממשלות לא ינקטו באמצעים הנדרשים לשינוי המגמות הקיימות. התרחיש החלופי  ((alternative policies scenario מניח שהממשלות השונות יינקטו באמצעים לאבטחת הספקת האנרגיה ולהקטנת התחממות האקלים. התרחיש הבסיסי צופה עלייה במחירי הנפט מ- 50.62 דולר לחבית ב- 2005 ל- 55 דולר חבית ב- 2030 (בדולר של 2005).

 

(IEA, World Energy Outlook, 2006)

קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03