חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 

האם הגיע זמנה של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה מתחדשת?

 

נציגים של יותר מ- 60 מדינות התכנסו באפריל בברלין לפי הזמנה של ממשלת גרמניה, לדיון בהקמת סוכנות בינלאומית לאנרגיה מתחדשת (International Renewable Energy Agency - IRENA) ארגון בין-ממשלתי דמוי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה ((IEA שייעודו הבלעדי יהיה לקדם את השימוש באנרגיה מתחדשת ברחבי העולם.

 

המדינות שהביעו תמיכה בגוף החדש, כוללות את  ספרד, הודו, ארגנטינה, מכסיקו, צ'ילה, פורטוגל ודרום אפריקה. בוועידה בברלין נדונו המטרות, הפעילויות, המימון והמבנה הארגוני של IRENA. הנציגים התייחסו לקשר בין הגוף החדש לגופים בינלאומיים אחרים שעוסקים בנושאי אנרגיה.

 

התומכים בהקמת הארגון סבורים שהגוף הבינלאומי שיוקם יסייע במעבר מהיר יותר לכלכלת אנרגיה מתחדשת, בטוחה יותר וברת קיימא. כמה  מהמדינות הביעו חשש מכפילות בפעילויות או תחרות מיותרת עם ארגונים אחרים, כסוכנות הבינלאומית לאנרגיה.

 

לצד החששות מכפילות מיותרת, הסכימו מרבית המשתתפים שהיוזמות הקיימות אינן ממוקדות והגופים הבינלאומיים השונים והאו"ם אינם יכולים למלא את החלל שתמלא IRENA, אמרה ביאנקה ג'אגר, יו"ר מועצת העתיד העולמית.

 

הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה (IEA) הקימה ב- 1982 מועצה מייעצת לאנרגיה מתחדשת, אולם העולם מצפה עדיין לפריצת דרך בתחום זה. עובדה זו מוכיחה את הצורך בהקמת גוף נפרד, שיתמקד בלעדית ביצירת שינויים מבניים הנחוצים להבטחת אימוץ נרחב של אנרגיה מתחדשת, אמר מייסד האגודה האירופית לאנרגיות מתחדשות וחבר הפרלמנט הגרמני, הרמן שיר. הוא הבהיר ש- IEA תיאלץ לטפל בכל בעיות האנרגיה הקיימות ולא יהיה לה זמן לקדם צורות אנרגיה חדשות.

 

הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה מטפלת בנושאים של אבטחת ההספקה ובצרכים של שווקי האנרגיה, והדבר משתקף בזכויות ההצבעה של המדינות החברות בסוכנות, שנקבעות בעיקר לפי צריכת הנפט בכל מדינה. כתוצאה מכך הסוכנות כמעט ואינה עוסקת בהיבטים  החברתיים, הפוליטיים והכלכליים של אנרגיה מתחדשת.

 

הסקירות היסודיות של המדינות החברות שעורכתIEA  מתמקדות במדיניות האנרגיה של מדינות אלו, ללא תשומת הלב הראויה לפוטנציאל האנרגיות המתחדשות, טוענים המבקרים. לדעתם, מתמקדת הסוכנות בעיקר באספקת אנרגיה בקנה מידה גדול ולכן אינה  מספקת ייעוץ  להתאמת שווקי האנרגיה למקורות אנרגיה מבוזרים כאנרגיה מתחדשת.

 

בנוסף, בניגוד ל- IRENA, מוגבלת פעילויות IEA למדינות הארגון לשיתוף פעולה כלכלי ולפיתוח (OECD), בעוד שלארגון החדש יתקבלו חברות רבות והוא יפעל לצד IEA וגופים בינלאומיים אחרים בתחומי המחקר של האנרגיה המתחדשת, בדומה ליחסים שבין הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (IAEA) ל-IEA.

 

הסוכנות החדשה תטפל במספר מכשולים קריטיים שמונעים אימוץ מלא של אנרגיה מתחדשת. היא תספק כלים לביצוע מדיניות המעודדת אנרגיות מתחדשות ותסייע לממשלות שחסרות כיום אמצעים ויכולת, לפתח מסגרות פיקוח אפקטיביות לאימוץ אנרגיות אלה.

 

מקדמי הרעיון סבורים שהעיתוי נכון ועתה הזמן להקים את הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה מתחדשת. הם מאמינים שביכולתם להקים את הסוכנות היעילה והחדשנית בעולם ולסייע  בפתיחת עידן חדש של אנרגיה נקייה וברת קיימא.

 

(Renewable Energy World on line, 23.4.08)

קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03