חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 

תוכנית האיחוד האירופי לסחר בפליטות גזי החממה הקטינה את פליטות ה-² CO

 

היעדר גוף עצמאי שיאשר את אמיתות נתוני הפליטות של גזי החממה מקשה על הערכת הצלחת התוכנית, אולם מתוצאות ראשוניות של מחקרים שנערכו עולה שנרשמה ב- 2005 ירידה של כמה אחוזים בפליטות פחמן דו חמצני .(CO²

 

לתוכנית האיחוד האירופי לסחר בפליטות (ETS) יש השפעה מסוימת על הפחתת הפליטות של פחמן דו חמצני (CO²), לפי נציבות האיחוד האירופי. הממצא העיקרי בדוח הנציבות מצביע על ניתוק הקשר בין הצמיחה הכלכלית לבין פליטות הפחמן הדו תחמצני, מאז   השקת תוכנית הסחר במכסות ב- 2005.

 

לפי דוח הנציבות גדלה ב- 2006 כמות פליטות גזי החממה מהמתקנים המשתתפים בתוכנית   רק ב- 0.3% (שיעור העלייה מתואם לכניסה של מתקנים חדשים לתוכנית) לעומת גידול של 3% בתמ"ג של האיחוד האירופי. כ- 99% מהמתקנים המשתתפים בתוכנית מילאו אחר התחייבויותיהם.

 

המפקח על איכות הסביבה באיחוד האירופי, סטאוורוס דימאס, אמר שבפליטות הפחמן לא תירשם בהכרח ירידה בכל שנה, אך חשוב לציין שהעלייה בשנה האחרונה הייתה מאוד מוגבלת ופיגרה אחרי שיעור הצמיחה. הוא משוכנע שההגבלות המחמירות שיוטלו על המכסות בשלב השני של התוכנית שיכנס לתוקף ב- 2008, יתרמו להפחתת הפליטות ויסייעו לעמוד ביעדי אמנת קיוטו.

 

השלב הראשון של התוכנית, שהחל ב-1 בינואר 2005 ואמור בסוף 2007 מאופיין בלמידה ועשייה. השלב השני של התוכנית יחל ב-1 בינואר 2008 ויארך חמש שנים, ובתקופה זו יש לעמוד ביעדי אמנת קיוטו.

 

סך כל כמות הפליטות מהמתקנים המשתתפים בתוכנית (ETS) ב- 25 מדינות האיחוד הסתכם אשתקד ב- 2,026 מיליארד טון של פחמן דו חמצני, גידול של 0.8% לעומת 2,010 מיליארד טון שנרשמו  ב- 2005.  בהתחשב בתוספת של 300 מתקנים חדשים לתוכנית מאז 2005, מסתכמת העלייה המתואמת בין 2005 לבין 2006 ב- 0.3%.

 

10,605 מתקנים השתתפו בתוכנית בשנה האחרונה, ו- 380 מתוכם לא עמדו במכסות שנקבעו להם בתאריך הקובע - 1 במאי 2007.

 

דוח נוסף של הנציבות מצביע על גידול בפליטות של כמה מזהמים תעשייתיים באיחוד האירופי עדיין עולים. לפי הסקר האירופי על פליטות  מזהמים (EPER) שנערך בפעם השנייה, וכלל את כל 25 חברות האיחוד האירופי ואת נורבגיה, נרשמה ירידה בשני שלישים מתוך 50 מזהמים תעשייתיים שנכללים בסקר, כולל ירידה של 14.5% במזהמים חנקניים שנפלטים למים, ירידה של 12% בסוגים שונים של זרחן, וירידה של 22.5% של מזהמים רעילים אחרים שנפלטים לאוויר. אצל כשישית מכלל 50 המזהמים שהשתתפו בסקר נרשמה הראו עלייה בשיעורי הפליטות בין השנים 2001 ו- 2004, בעיקר של פחמן דו חמצני.

 

סקר נוסף ((The European Pollutant Transfer Register – PRTR יפורסם ב-  2009 ויהיה מבוסס על נתוני 2007. הסקר יכלול 91 חומרים שונים הנפלטים ממתקנים תעשייתיים,  מ-  65 תחומי פעילויות שונים.

 

(ICIS, Chemical Business, 24.6.07)

קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03