חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 

הוויכוח על האתנול בארה"ב

הנשיא בוש הודיע בינואר בנאום לאומה על תמיכתו במימון מחקרים לפיתוח הפקת אתנול מתירס, במטרה להפכו לחלופה בת קיימא לבנזין כדלק לתחבורה. מאז מתלבט הקונגרס כיצד ליישם את הרעיון, ומתלהט הוויכוח הציבורי על יתרונות וחסרונות האתנול.

 

אחד הנימוקים העיקריים של מותחי הביקורת הוא בזבוז האנרגיה שכרוך בשימוש באתנול המבוסס על תירס. הם טוענים שצריכת הדלק בייצור האתנול: גידול התירס, הובלתו למפעל והפיכתו לאתנול, גדולה מהחיסכון שניתן להפיק מהשימוש בו.

 

שני חוקרים ידועים, פרופ' דייויד פימנטל, מאוניברסיטת 'קורנל', ופרופ' טד פאצק, מאוניברסיטת 'ברקלי' בקליפורניה, טוענים במאמר שפורסם ב'נטשורל ריסורסס ריסרץ' שצריכת הדלק הפחמימני לייצור אתנול מתירס גבוהה ב- 29% מדלק האתנול שמיוצר. ר' מחקר ב-   http://www.transportation.anl.gov/pdfs/TA/339.pdf

 

לשם השוואה, צריכת האנרגיה הפחמימנית בייצור בנזין או סולר גבוהה ב- 20% מהדלק שמיוצר. (האתנול מעורב בדרך כלל בבנזין בתערובת של 10% - 90% או 15% - 85%, אולם המחקרים מתמקדים בתכולת האנרגיה של אתנול טהור).

 

החולקים על הביקורת טוענים שתחשיב ייצור האתנול כולל עלויות אנרגיה שבדרך כלל אינן כלולות בחישוב עלויות האנרגיה בייצור בנזין. גורמים ככמות האנרגיה הדרושה לייצור הטרקטורים העובדים בשדות התירס, או כל סוגי האנרגיה שצורכים העובדים בשדות התירס, אינן נלקחים בחשבון בדרך כלל.

 

החוקרים התעלמו מערך מוצרי הלוואי בתהליך ייצור האתנול, המשמשים להאבסת בהמות, ומהתייעלות הצפויה בתהליכי הייצור, שתקטין את הוצאות האנרגיה. דובר משרד האנרגיה האמריקאי אמר ל'וול סטריט ז'ורנל' ש"לפי מרבית המחקרים שנערכו האתנול מפיק כמות אנרגיה גדולה יותר מזו הנדרשת בתהליך הייצור שלו".

 

מיכאל וואנג, מומחה למערכות דלק במעבדות הלאומיות 'ארגון', שבאילינוי, טוען שגורמים כאנרגיה הנדרשת לייצור הטרקטורים בשדות התירס אינם נכללים בתחשיב, משום שאינם די אמינים. לפי התחשיב שלו נדרשת כמות של 0.74 BTU דלק פחמימני לייצור 1 BTU של דלק אתנול, לעומת 1.23 BTU לייצור 1 BTU בנזין.

 

 

הוויכוח חרג מחוגי האקדמיה ומתנהל עתה מעל דפי העיתונות האמריקאית. פרופ' פאצק לא הסכים להעניק ראיון ל'וול סטריט ז'ורנל', והעיתון מעיר שמוזר לגלות חילוקי דעות של מומחים ידועים לגבי נתון אחד. העיתון 'טולדו בלייד' סקר את המחקרים השונים ומנה 5 שתמכו בעמדת פרופ' פימנטל ו- 13 אחרים, כולל אחד שמומן על ידי משרד האנרגיה האמריקאי, שהוכיחו את ההיפך.

 

לסיכום ניתן לומר שהאתגרים העומדים בפני האתנול עדיין רבים וכוללים את המחיר הגבוה של הגז הטבעי, שעלול לאלץ כמה מהמפעלים לעבור לשימוש בפחם, מעבר שיפגע בתרומת האתנול לאיכות הסביבה. השימוש באתנול ללא תמריצים עדיין אינו כלכלי ועלות ההסבה של המשאבות בתחנות הדלק לאתנול גבוהה מאוד.

 

(Wall Street Journal, 9.6.06)

קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03