חפש
ISRAELI INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 


המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה מודה לכל באי הוועידה הלאומית לאנרגיה 2010

לכל המשתתפים שהרחיבו את דעתנו ולכל השותפים שסייעו בקיום הוועידה.

 

 

בשיתוף:

 קורסים וימי עיון
רח' חיים לבנון 26, ת.ד. 17081, ת"א 61170 טל : 6414271 - 03 פקס : 6427033 - 03