י' באלול תשס"ח, 10/9/2008   מו"ל: המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה  עורכת: ורדה מור
 

נמשכת העלייה בצריכת הבנזין בישראל

בניגוד לארה"ב שם נרשמה בעקבות התייקרות הבנזין ירידה בביקוש, נמשכת בישראל מגמת העלייה בצריכת הבנזין. לפי נתוני דוח הצריכה האחרון של מינהל הדלק הסתכמה צריכת הבנזין ב- 7 החודשים הראשונים של 2008 ב- 1,420 אלפי טון, עלייה של 5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בצריכת הסולר לתחבורה נרשמה בחודשים ינואר – יולי  ירידה של 2% ל- 1,572 אלפי טון. יש לציין כי בהשוואה בין נתוני הצריכה של חודש יולי 2008 לחודש יולי 2007 נרשמה עלייה  של 3% בלבד בצריכת הבנזין מול ירידה של 7% בצריכת הסולר לתחבורה.

מהירידה במחירי הנפט הגולמי שצנח לשפל של 5 חודשים - 106.23 דולר לחבית ((WTI לאחר שפגו החששות מנזקי סופת ההוריקן 'גוסטב', ניתן להסיק שמחירי הדלק בישראל כבר הגיעו לשיא וצריכת הבנזין אינה צפויה לרדת, אלא אם יזנק בחדות שערו של הדולר. 

 

הודעות על קורסים וימי עיון

אחסון ממושך של דלקים

יום עיון -  19.11.08 (מפגש ראשון)

יום עיון -   3.12.08  (מפגש שני)

יום העיון כולל שני מפגשים שיתקיימו בימי ד', בשעות 13:00 – 17:30 באודיטוריום בבניין בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה.

יום העיון יעסוק בהשלכות האחסון על התאמת מוצרי הדלק לשימוש עתידי, טיפול בתשתיות וניקוי מיכלים שהכילו מוצרים מאוחסנים. כולל הרצאות על התפתחות גידולים מיקרוביאליים בעת אחסון ממושך של דס"ל, על טכנולוגיה חדשה לטיוב דלק במיכלי אחסון לטווח ארוך, על תוספים לייצוב ביודיזל, ועוד. בהשתתפות מומחים מישראל ומחו"ל.

 

שיטות לשיקום ביולוגי של קרקעות מזוהמות

יום עיון  -  16.9.08   (מפגש ראשון)

יום עיון  -  24.9.08   (מפגש שני)

המפגש הראשון יתקיים ביום ג', 16 בספטמבר 2008, והמפגש השני ביום ד', 24 בספטמבר 2008.  המפגשים יתקיימו באודיטוריום בבניין בית הספר  למדעי הנפט והאנרגיה בשעות 12:30–18:00.

בישראל אותרו אתרי קרקעות מזוהמות שחלקם כבר מטופלים ואחרים שיטופלו וישוקמו בשנים הקרובות. יום העיון עוסק במגוון השיטות לשיקום קרקעות מזוהמות, וכולל הרצאות של מומחים על שיטות השיקום השונות, ועל היתרונות והחסרונות של כל שיטה. כמו כן יינתנו המלצות מתי וכיצד יש להשתמש בכל שיטה.

בשני המפגשים ישתתפו גם מומחים מחו"ל, שירצו באנגלית.

 

קורס שמנים

נובמבר – דצמבר  2008

קורס בן 5 מפגשים על כל סוגי השמנים, משמנים הידראוליים וסינתטיים ועד לשמני טורבינות ומדחסים.  שמני סיכה, משפרי מדד צמיגות, ועוד.

 

קורס הנדסת קורוזיה

קורס בן 12 מפגשים של לשכת המהנדסים בימי א', החל מ-  2 בנובמבר 2008 בשעות 16:30 – 19:45, בלשכת המהנדסים בת"א. הנחה לחברי המכון.

 

ישיבות הועדות המקצועיות

ועדת דלקים אלטרנטיביים, 10/9/08

ועדת בטיחות + הולכה ומתקנים, 14/9/08

ועדת גפ"מ, 25/9/08

ועדה למניעת זיהום, 3/11/08

 

אנרגיה בכנסת ותקינה

דלקים לתחבורה - חידושים ועדכונים

תהליך ביטול בנזין 96 נדחה וכנראה יתבצע לא לפני ינואר 2009, כך עולה מדיוני הישיבה של ועדת שימושים ובדיקות של המכון שהתקיימה ב- 2 בספטמבר. כמו כן נמסר בישיבת הועדה שתקן הביודיזל אושר ושתקן האתנול יופץ בקרוב להערות הציבור.

 

בנזין וסולר עם תכולה מקסימלית של 10 חל"מ גופרית

החל מ- 1 בדצמבר 2008 עובר משק התחבורה לשימוש בבנזין ובסולר שתכולת הגופרית בהם אינה עולה על 10 מיליגרם לקילוגרם, וזאת לפי צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (הפעלת רכב מנועי בבנזין) (תיקון), התשס"ח – 2008 וצו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (סולר דל גופרית) (תיקון), התשס"ח - 2008

 

תקן ישראלי ת"י 362 חלק 1: תערובות אספלט חמות: הרכב ותכנון

פורסמה טיוטה לביקורת הציבור. ניתן להעביר הערות עד 2 באוקטובר 2008.

 

תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (אמות מידה לקביעת מחיר מכל נייח) התשס"ח - 2008

ועדת הכלכלה של הכנסת תדון בנושא ביום ד', 24 בספטמבר 2008, בשעה 11:30.

 

חברים המעוניינים במידע נוסף מתבקשים לפנות למזכירות המכון.

 

איכות הסביבה

תקנות הבטיחות בעבודה – גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות תקיים ביום ג', 16 בספטמבר 2008, בשעה 11:00 דיון בתקנות הבטיחות בעבודה, כולל התקנה העוסקת בניטור סביבתי וביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים.

תקנת הניטור צפויה להפוך לתקנה מרכזית אשר בה יפורטו ערכי החשיפה המותרים עבור כל החומרים הכימיים והפיזיקלים וכן הערכים הביולוגיים המותרים הקיימים.

 

קונגרס בינלאומי ראשון של ICC ישראל - 16.9.08 בשיתוף עם המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה

מלון דן תל-אביב משעה 12:00

מרצה אורח: ח"כ פרופ' אבישי ברוורמן, יו"ר ועדת הכספים של הכנסת

אורח הכבוד:  ד"ר ויקטור פונג, יו"ר ICC, ארגון העסקים העולמי

 

חברים המעוניינים במידע נוסף מתבקשים לפנות למזכירות המכון.

 

אנרגיה בינלאומית

ועידה בינלאומית על נפט בקזחסטן:

     KIOGE 2008 – 16th Kazakhstan International Oil & Gas Conference,

7 – 9 October 2008, Almaty, Kazakhstan.

www.kioge.com/2008c

 

קורס על הערכת מגמות וסיכונים בשוק הנפט:

     The Energy Markets: Evaluating Trends and Risks,

21 – 24 October, 2008, Houston, London, UK

www.euromoneytraining.com/energy

 

סדנה בת 3 ימים על מימון מיזמי אנרגיה מתחדשת:

     Renewable Energy Project Finance,

3 – 5 December 2008, Budapest, Hungary

www.euromoneytraining.com/europe

 

למידע נוסף נא לפנות למחלקת המידע של המכון

 

כותרות אנרגיה

·  תחנת כוח סולארית ראשונה לייצור עצמי הוקמה בנגב בהשקעה של 1.2 מיליון שקל

(דה מרקר, 28.8.08)

 

·  חברת החשמל חוזרת לרכוש מסימנס: במו"מ לרכישת 3 טורבינות ב-170 מיליון אירו

(גלובס, 28.8.08)

 

·  המינהל נהפך ירוק: יעניק פטור מדמי חכירה למיזמי אנרגיות מתחדשות

(דה מרקר, 29.8.08)

 

·  שלמה שמלצר יקים חוות טורבינות רוח בגלבוע בהשקעה של 70 מיליון דולר

(דה מרקר, 31.8.08)

 

·  הממונה על הגנת הצרכן בחקירה נגד חברות התעופה: גביית היטלי דלק – לא חוקית

(מעריב, 1.9.08)

 

·  "אם המדינה רוצה לייצר אנרגיה חלופית היא חייבת לתת רישיונות"

(גלובס, 2.9.08)

 

·  מצרים הפסיקה את הזרמת הגז הטבעי לישראל

(דה מרקר, 3.9.08)

 

·  אורמת, דור אלון, שפיר והחברה לישראל יתמודדו במכרז תחנות הכוח הסולאריות

(דה מרקר, 3.9.08)

 

·  התוכנית לחיסכון בחשמל אושרה: אמורה למחוק 20% מצריכת החשמל

(מעריב, 3.9.08)

 

·  חברת החשמל: הדולר הוריד את הוצאות המימון והרווח זינק

(מעריב, 4.9.08)

 

·  הטורקים איחרו ב- 3 שעות – ודורשים להיכלל במכרז התחנות הסולאריות

(דה מרקר, 7.9.08)

 

·  הוסר המכשול האחרון להקמת תחנת כוח של משפחת עופר במישור רותם

(דה מרקר, 7.9.08)

 

·  יצרנים ביתיים יוכלו למכור חשמל המיוצר מטורבינות רוח לרשת הארצית

(מעריב, 7.9.08)

 

·  התעשיינים מציעים לחברת החשמל: הלוואה בתעריפים לחמש שנים והחזר בתוך 15 שנה

(גלובס, 8.9.08)

 

·  מצרים מתחייבת: הגז הטבעי יוזרם לישראל במלואו עד אוקטובר

(דה מרקר, 8.9.08)

 

·  העבודות על הרכבת הקלה בירושלים המשיכו לגרום לזיהום אוויר גם במהלך חודש אוגוסט

(גלובס, 9.9.08)

 

·  מחירי הנפט יורדים אבל הצרכנים ממשיכים לשלם

(דה מרקר, 10.9.08)