י"ג בסיוון תשס"ח, 16/7/2008   מו"ל: המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה  עורכת: ורדה מור
 

2,284,000 כלי רכב מנועיים בישראל בסוף 2007

גידול של 5% נטו במצבת כלי הרכב

מספר כלי הרכב המנועיים שנעו על כבישי ישראל בסוף 2007 גדל ב- 108,100 כלי רכב, גידול של 5% לעומת 2006 – שיעור הגידול הגבוה ביותר ב- 7 השנים האחרונות, לפי נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו לאחרונה.

מנתוני הלשכה עולה שנעצרה מגמת המעבר לשימוש ברכב המונע בסולר מרכב המונע בבנזין, ורק כ- 16.4% מסך כל כלי הרכב הונעו בסולר. אחוז כלי הרכב הפרטיים הצורכים סולר המשיך לגדול, אך מספרם הגיע ל- 49 אלף כלי רכב בלבד, המהווים כ- 2.7% מסך כלי הרכב הפרטיים.  כ- 4,500 כלי רכב הונעו באמצעות גז, מתוכם כ- 3,200 כלי רכב פרטיים.

נראה שלגידול במספר כלי הרכב תרומה משמעותית לעלייה בצריכת הדלק בישראל. לפי נתוני מינהל הדלק נרשמה ב- 2007 עלייה של 5% בצריכת כל סוגי הבנזין בישראל.

 

הודעות על קורסים וימי עיון

שיטות לשיקום קרקעות מזוהמות יום עיון – 16.9.08, (מפגש ראשון)

המפגש הראשון יתקיים ביום ג', 16 בספטמבר 2008, בשעות 12:30 – 17:00 באודיטוריום בבניין בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה.

בישראל אתרי קרקעות מזוהמות רבים, חלקם ידועים וכבר מטופלים ואחרים יטופלו וישוקמו במהלך השנים הקרובות. יום העיון עוסק במגוון השיטות לשיקום קרקעות מזוהמות וכולל הרצאות של טובי המומחים על שיטות השיקום השונות, בחלקן הקרקע מפונה ובחלקן מטופלת במקום (in-situ) כמו כן ייסקרו היתרונות והחסרונות של כל שיטה, ויינתנו המלצות מתי וכיצד יש להשתמש בכל שיטה.

 

שיטות לשיקום קרקעות מזוהמות יום עיון – 24.9.08, (מפגש שני)

מפגש שני יתקיים ביום ד', 24 בספטמבר 2008, בשעות 12:30 – 17:30 באודיטוריום בבניין בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה.

בשני המפגשים ישתתפו מומחים מחו"ל, והם כוללים הרצאות על שיקום קרקעות באמצעות צמחי מים, פירוק ביולוגי וכימי של זיהום קרקע, טכנולוגיות מתקדמות לטיפול ביולוגי משולב בזיהום במי התהום, שיקום in-situ באמצעות העשרת הקרקע בחיידקים וחומרי זינה, ניטרול זיהומי דלק באמצעות קבוצת פולימרים x-oil, ועוד.

 

כלכלת אנרגיה – מחזור ב' החל מ- 9.11.08

הקורס יתקיים אחת לשבוע בימי ראשון, החל מה- 9 בנובמבר 2008, באולם שרייבר בבניין בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה.

הקורס מתמקד בסחר בנפט גולמי, שווקים עתידיים, ניטרול סיכונים בעזרת חוזים עתידיים, אופציות על מחיר הנפט ומסחר בבורסות השונות.

כמו כן ייסקרו מושגי יסוד בתעשיית הנפט, מקורות הנפט בעולם, אופ"ק ועוד.

 

בדיקת מיצוי מימי של קרקע

המעבדה הכימית של המכון החלה לבצע בנוסף לבדיקות מיצוי חומצי גם בדיקות מיצוי מימי של הקרקע, לפי דרישות הדירקטיבה האירופאית

EN-12457-2. בכך משלימה המעבדה את סל הבדיקות ללקוחות הזקוקים לאישור פינוי הקרקע לאתרי הפסולת השונים מאתר רמת-חובב.

לפי ההוראות חייב כל גורם המבקש לפנות קרקע לאתר שאינו רמת-חובב לבצע השוואה בין בדיקות ריכוז מתכות שהתקבלו במיצוי חומצי לאלו שהתקבלו במיצוי מימי.

 

 

אנרגיה בכנסת ותקינה

הצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון – פעולה עקב היתר מקדים או רישיון לפי חוק הנפט), התשס"ח - 2008

(8.7.08) הצעת חוק של ח"כ אלי אפללו המבקשת לאפשר למועצה הארצית לתכנון ולבנייה לבטל את זכות ה"וטו" של רשות שמורות הטבע על היתרים לחיפושי נפט והפקתו בשטחי שמורות טבע או בגנים לאומיים. שר יוכל לערער בפני מליאת הממשלה על החלטה שקיבלה המועצה בנושא.

 

הצעת חוק תאורה חסכונית במבני ציבור, התשס"ח - 2008

(8.7.08) הצעת חוק של ח"כ אסתרינה טרטמן שמטרתה עידוד חיסכון בצריכת אנרגיה במבני ציבור באמצעות החלפת נורות קיימות בנורות חסכוניות במבנים קיימים, וחיוב בהתקנה של מערכות תאורה חסכוניות במבנים חדשים.

 

תקן ישראלי ת"י 1116: מוני גז

פורסם לביקורת הציבור. ניתן להעביר הערות עד ל- 8 באוגוסט 2008.

 

ישיבת ועדת הולכה, מתקנים ותחנות של מכון האנרגיה

מר טימור זרין, המפקח על המשקולות והמידות במשרד התמ"ת, הציג בישיבת הועדה שהתקיימה במכון ב- 26 ביוני 2008 את נושא הוצאת בדיקות אימות ודיוק מחדש מהיחידה למשקולות ומידות והעברתן למבדקות מורשות.

 

חברים המעוניינים במידע נוסף מתבקשים לפנות למזכירות המכון.

 

איכות הסביבה

הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – העדפת רכב ידידותי לסביבה), התשס"ח - 2008

(8.7.08) הצעת חוק של ח"כ דב חנין, אופיר פינס פז ומיכאל מלכיאור, המבקשת לקבוע מסגרת חוקית שתתיר למשרדי הממשלה וליחידות הסמך להעדיף במכרזים רכבים ידידותיים לסביבה גם אם מחירם גבוה מעט מרכבים אחרים בעלי מפרט דומה.

 

ישיבת ועדת דלקים אלטרנטיביים של מכון האנרגיה

בישיבה שהתקיימה במכון ב- 9 ביולי 2008 דנה הוועדה בשינוי המגמה בעולם בנושא ייצור דלקים ביולוגיים, ובתחיקה בישראל בנושא קידום אנרגיה פוטוולטאית לצריכה עצמית והזרמת עודפי חשמל לרשת.

 

אושר הסדר לקידום ייצור חשמל באנרגיה סולארית

רשות החשמל אישרה את ההסדר המתמרץ הקמת מתקנים בטכנולוגית PV המיועדים לצריכה עצמית תוך מכירת העודפים לחברת החשמל. לצרכנים ביתיים ותעשייתיים שיתקינו את המערכת ישולם 2.01 שקל לכל קוט"ש שישווקו מהמתקן.

 

עלייה ניכרת בחריגות מתקן איכות האוויר לאוזון ב- 2007

ממדידות של המשרד להגנת הסביבה עולה כי חל גידול במספר החריגות מהתקן ובמספר הימים שבהם נרשמו החריגות לתקן איכות האוויר המומלץ על ידי ארגון הבריאות העולמי לאוזון.

 

חברים המעוניינים במידע נוסף מתבקשים לפנות למזכירות המכון.

 

אנרגיה בינלאומית

ועידה בינלאומית על מחירי הנפט:  

     Oil & Money 2008: The New Realities of High-Cost Oil

28 – 29   October 2008, London, UK

www.oilandmoney.net

 

הוועידה הבינלאומית של  IGU על גז טבעי:

     24th World Gas Conference: Reviewing the Strategies for Natural Gas, 

5 – 9 October 2008, Buenos Aires, Argentina

www.wgc2009.com

 

ועידה בינלאומית על סחר בפליטות פחמן:

     Voluntary Carbon Markets

14 – 15 October 2008, London, UK.

www.greenpowerconferences.com

מידע נוסף במחלקת המידע של מכון האנרגיה

 

כותרות אנרגיה

·  החשש מתקיפה ישראלית באיראן שוב הזניק את מחירי הנפט

(מעריב, 2.7.08)

 

·  עליית מחירי האנרגיה העבירה את חברת החשמל להפסד של 61 מיליון שקל

(מעריב, 2.7.08)

 

·  חברת החשמל: להעלות ב- 6% את התעריפים למימון תוכנית החירום

(ידיעות אחרונות, 3.7.08)

 

·  אורמת תשתתף במכרז התחנות הסולאריות בנגב שהיקפו 650 מ' ד'

(דה מרקר, 6.7.08)

 

·  חברת האנרגיה האמריקנית WG במגעים לכניסה לשוק החשמל הפרטי בישראל

(גלובס, 7.7.08)

 

·  הפתרון של פואד: לנתק את הצבא מהחשמל – שיפעילו גנרטורים

(מעריב, 8.7.08)

 

·  תוכנית: צרכני חשמל ביתיים כבדים ישלמו יותר בשעות העומס

(ידיעות אחרונות, 8.7.08)

 

·  תחנת הגז הטבעי באשדוד יצאה לדרך

(מעריב, 8.7.08)

 

·  משרדי הממשלה הגישו 190 הסתייגויות להצעת חוק אוויר נקי

(גלובס, 9.7.08)

 

·  הכנסת אישרה את תיקון חוק משק  החשמל

(מעריב, 9.7.08)

 

·  המדינה נהנית מהתייקרות הדלק:  עודפי הכנסות של 700 מ' ש' מהמע"מ על הסולר

(גלובס, 11.7.08)

 

·  סוגת קיבלה רישיון להקמת תחנת כוח בגז טבעי

(גלובס, 11.7.08)

 

·  האנרגיות המתחדשות בסכנה: המינהל דורש מהתחנות הסולאריות דמי חכירה על הקרקע

(דה מרקר, 14.7.08)

 

·  בג"ץ דחה עתירת האחים עופר נגד הקמת תחנת הכוח של דוראד באשקלון

(גלובס, 14.7.08)

 

·  שמלצר מרחיב את עסקי האנרגיה: יקים תחנת דלק פרטית בצריפין

(גלובס, 15.7.08)

 

·  התמ"ת שוקל: מענקים תמורת ייצור המכונית החשמלית בישראל

(דה מרקר, 15.7.08)

 

·  בעלי דוראד יזרימו 140 מיליון ד' לרכישת טורבינות גז מ- GE

(דה מרקר, 15.7.08)