ט"ו בסיוון תשס"ח, 18/6/2008   מו"ל: המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה  עורכת: ורדה מור
 

עלייה של 80% בהוצאה על יבוא חומרי אנרגיה בינואר – מאי 2008

הוצאות ישראל על יבוא חומרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם) ב- 5 החודשים הראשונים של 2008 הסתכמו ב- 5.5 מיליארד דולר, גידול של 80% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, לפי דוח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על סחר החוץ של ישראל.

הנתונים משקפים את הזינוק במחירי האנרגיה בעולם מתחילת השנה ואת העלייה בצריכת מוצרי דלק בישראל. מהדוח האחרון של מינהל הדלק עולה שנמשכת מגמת העלייה בצריכת מוצרי דלק, חרף המחירים הגבוהים. ב- 5 החודשים הראשונים של השנה נרשמה עלייה של 7% בצריכת כל מוצרי הדלק. בצריכת כל סוגי הבנזין נרשמה עלייה של 5%, בצריכת סולר לתחבורה עלייה של 2% ובצריכת כל סוגי הסולר – 13%. 

העלייה בהוצאה על ייבוא חומרי אנרגיה ומוצרי צריכה וההאטה בקצב הגידול של הייצוא התעשייתי גרמו לגידול בגירעון המסחרי. לפי דוח סחר החוץ של הלמ"ס לחודש מאי (נתונים ארעיים) הסתכם הגירעון המסחרי ב- 13.3 מיליארד דולר במונחים שנתיים, לעומת 10.2 מיליארד דולר ב- 2007.

 

הודעות על קורסים וימי עיון

הרצאה אסטרטגיית רישום חומרים ב-REACH -  23.6.08

ההרצאה תתקיים ביום שני, 23 ביוני 2008, בשעות 9:30 – 11:30 באולם שרייבר בבנין בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה.

חקיקתREACH  מחייבת כל מי שמייצר או מייבא באירופה מעל 1 טון של חומר כימי בשנה לבצע רישום שלו תוך מסירת מידע מקיף ביותר.

המרצה הוא מר דב באסל, מנהל תחום איכות הסביבה בחברת אביב תשתיות, תעשייה וסביבה.

 

יום עיון חסכון באנרגיה 24.6.08

יום העיון יתקיים ביום שלישי, 24 ביוני 2008, בשעות 12:30 – 18:00, באודיטוריום בבניין בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה.

יום העיון יציג את הכלים והדרכים  של החברות והמפעלים להפחתת צריכת החשמל והאנרגיה, על מנת לחסוך בהוצאות על אנרגיה ולייעל תהליכים.

ביום העיון ייסקרו המגמות בארץ ובעולם, שימור אנרגיה, מדיניות ממשלת ישראל לחסכון באנרגיה, דרכים ומודלים למימון מיזמים של חסכון באנרגיה, אופטימיזציה שוטפת וכלים יישומיים לחסכון באנרגיה, ועוד.

 

יום עיון שיטות לשיקום ביולוגי של קרקעות מזוהמות

לתשומת לבכם: יום העיון מתוכנן להתקיים בסוף חודש יולי 2008.

 

כלכלת אנרגיה – מחזור ב'

החלה ההרשמה המוקדמת

בעקבות הביקוש הרב החלה הרשמה מוקדמת למחזור ב' שייחל בנובמבר.

 

        דפי מידע

רבעון הכולל כתבות ומאמרים על נפט, גז, כלכלת אנרגיה, אנרגיה חלופית ואיכות הסביבה.

 

        קובץ חיקוקים בנושאי איכות הסביבה

אוגדן חיקוקים הכולל את כל החוקים, הצווים, התקנות וחוקי העזר בנושא הגנת הסביבה בישראל. בקרוב: עדכון ל- 2008.

 

 

 

אנרגיה בכנסת ותקינה

מליאת ועדת הכלכלה של הכנסת תדון ביום שני, 23 ביוני 2008, בנושאים הבאים:

    תקנות משק הדלק (קידום התחרות) (הסדרת השילוט בתחנות תדלוק), התשס"ח – 2008 בשעה 12:30.

    צו משק הדלק (קידום התחרות) (דחיית מועדי תחילה), התשס"ח - 2008, בשעה 13:15

    צו הגז (בטיחות ורישוי) (מתקנים להולכת גז טבעי ומתקני גז טבעי במקום העבודה) התשס"ח – 2008, בשעה 13:30.

שינויים בקוד פעולה בחרום

(2.6.08) ועדת הולכה ומתקנים וועדת הבטיחות וכיבוי אש של המכון דנו בישיבה משותפת בין היתר בשינויים בתקנות שירותי הובלה התשס"א – 2001, המחייבות שילוט הכולל קוד חירום על מכליות המובילות חומ"ס. קודי הפעולה של סולר וגפ"מ שונו, וחלו שינויים במשמעות האות "E" פינוי אוכלוסיה, לא פינוי גורף.

ת"י 107 חלק 2: סולר: סולר להסקה

פורסם לביקורת הציבור. ניתן להעביר הערות עד ליום 22 ביולי 2008.

ת"י 637 חלק 1: שסתומים לגלילי גז: דרישות ובדיקות טיפוס

פורסם לביקורת הציבור. ניתן להעביר הערות על ליום  10 ביולי 2008.

 

חברים המעוניינים במידע נוסף מתבקשים לפנות למזכירות המכון.

 

איכות הסביבה

תקנות החומרים המסוכנים (אירוע חומרים מסוכנים) התשס"ח – 2008

המשרד להגנת הסביבה פרסם הצעת נוסח לתקנות החומרים המסוכנים שהוכן על ידו. התקנות המוצעות מבקשות לקבוע הוראות שונות בנוגע להיערכות לטיפול באירוע חומרים מסוכנים ולפעולות שיש לבצע.  ניתן להעביר הערות עד ל- 21.6.08.

הצעת חוק פרסום מקבלי היתרים להזרמה לים, התשס"ח – 2008

(26.5.08) הצעת חוק של ח"כ דב חנין ועוד 2 ח"כ שמטרתה להביא לידיעת הציבור הרחב את דבר קבלת היתר ההזרמה לים ואת פרטיו. מוצע כי מקבל ההיתר יפרסם מדי רבעון דוח המפרט את פרטי ההזרמה שנעשתה על ידו בפועל, לרבות כמות וסוג החומרים.

תקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), התשס"ח - 2008

ניתן לקבל העתק מהתקנות במכון.

 

 

השכרת חדרי לימוד בבניין בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה

להשכרה לחברי המכון כיתות לימוד מאובזרות לאחר שיפוץ בגדלים שונים, כיתת מחשבים (30 עמדות מחשב) אודיטוריום (110 מקומות) וחדרי ישיבות.  כל יחידה כוללת מחשב, מקרן ואת כל עזרי הלימוד המתקדמים ביותר.  

 

 

חברים המעוניינים במידע נוסף מתבקשים לפנות למזכירות המכון.

 

אנרגיה בינלאומית

קורס במכון האנרגיה הבריטי על הסכמים וניהול מו"מ:

   International upstream fiscal terms and contract negotiations

11 – 14   July 2008, London, UK

www.energyinst.org

 

ועידה בינלאומית של SMI על אחסון גז טבעי:

   Gas Storage

30 June 2008 – 1 July 2008, London UK.

www.smi-online.co.uk/08gasstorage.asp

 

 

ועידה בינלאומית ותערוכה על אנרגיה סולארית:

   Solar Power Conference & Expo

13 – 16 October 2008, San Diego, California, USA

www.SolarPowerConference.com

 

מידע נוסף במחלקת המידע של מכון האנרגיה

 

כותרות אנרגיה

·   משרד האוצר לא יפחית את המס על הדלק

(ידיעות אחרונות, 5.6.08)

 

·   חברת החשמל מבקשת: העלאת תעריפי החשמל ב- 6.3% למימון תוכנית החירום

(דה מרקר, 8.6.08)

 

·   מצרים שוברת את הכלים: דורשת לייקר את מחיר הגז

(דה מרקר, 10.6.08)

 

·   בישראל חוזרים לבארות הישנות

(ידיעות אחרונות, 10.6.08)

 

·   על רקע המשבר עם מצרים: משרד התשתיות מאיץ את המשא ומתן לרכישת גז טבעי מגזפרום ואזרבייג'ן

(גלובס, 11.6.08)

 

·   חברת החשמל ומשפחת עופר במו"מ לשת"פ

(גלובס, 11.6.08)

 

·   המחאה על מחיר הדלק מגיעה לישראל: הנהגים מאיימים לחסום כבישים

(הארץ, 11.6.08)

 

·   כלל תעשיות ואבנגואה יתמודדו יחד במכרזי התחנות הסולריות בנגב

(דה מרקר, 11.6.08)

 

·   י 20% מהחברות בוחנות הטלת מכסות דלק או קילומטרים על עובדים בעלי רכב צמוד

(גלובס, 12.6.08)

 

·   הרשות לחשמל: העלאת מחירי הגז הטבעי תעכב כניסת היצרנים הפרטיים

(גלובס, 12.6.08)

 

·   רכב המשלב גז ובנזין הוא הכדאי ביותר

(מעריב, 12.6.08)

 

·   מכה לארגונים הירוקים: חוות דעת קובעת כי אין מנוס מהקמת תחנה פחמית באשקלון

(גלובס, 13.6.08)

 

·   סולל ולוז יוכלו להשתתף במכרז התחנות הסולאריות בנגב

(דה מרקר, 15.6.08)

 

·   עתיד ירוק? פואד רוצה משרד תשתיות ידידותי לסביבה

(מעריב, 15.6.08)

 

·   נותנים גז: הקבינט הכלכלי צפוי לאשר הקמת צינור גז נוסף בהשקעה של 100 מיליון דולר

(גלובס, 16.6.08)

 

·   אושרה הקמת תחנה פחמית באשקלון

     (גלובס, 17.6.08)

 

·   חיפה כימיקלים ואדלטק יקימו תחנת כוח פרטית במישור רותם ב- 150 – 250 מיליון דולר

     (גלובס, 17.6.08)

 

·   בייטמן ליטווין תספק לגז דה פרנס שירותים ב- 75 מיליון יורו

     (דה מרקר, 17.6.08)

 

·   אקסון – מוביל בוחנת יבוא גז טבעי לישראל; עשויה לשתף פעולה עם אי.די.בי

     גלובס, 18.6.08)