י"ד בניסן תשס"ח, 16/4/2008   מו"ל: המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה  עורכת: ורדה מור
 

בפרוס חג הפסח אנו מאחלים לכל הקוראים חג חרות שמח

מחיר הנפט זינק לשיא חדש של 113.79 דולר לחבית

העולם עדיין לא השתחרר מתלותו בנפט שמחיריו שברו בתחילת אפריל את מחסום ה- 110 דולר לחבית. בעת כתיבת שורות אלו עלה מחיר הנפט בבורסה בניו יורק לשיא חדש של 113.79 דולר לחבית ((WTI Cushing Spot. עליית המחירים יוחסה לגידול נוסף בביקוש לתזקיקים, להמשך מגמת הגידול ביבוא נפט למדינות המתפתחות  ולהיחלשות הדולר.
עליית מחירי הנפט ליותר מ- 100 דולר לחבית עוררה חשש במדינות הצרכניות וצוינה כאירוע ספקולטיבי, אולם לפי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה ((IEA אנו נמצאים בעידן של מחירי נפט גבוהים ועלינו להבין שמחיר הנפט לא ירד בקרוב לרמות בהן שייט בתחילת העשור. בדוח שוק הנפט החודשי קובעת הסוכנות שחלה תזוזה בבסיס המחירים ורק מיתון עולמי ממושך עשוי להביא לירידת מחירי הנפט אל מתחת לרמה של 60 דולר לחבית.

 

הודעות על קורסים וימי עיון

קורס עקרונות ה- RBCA ויישומם בטיפול בקרקעות מזוהמות:   18.5.08 – 19
יתקיים בימים א' ו-ב', 19-18 במאי 2008, בבניין בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה.

הקורס יועבר ע"י ד"ר אטול סלהוטרה, מומחה בינלאומי בנושא גישת ה- RBCA, שהיא המתקדמת והנפוצה בעולם להערכת הסיכונים מאירועים של זיהום קרקעות ולהתאמת מענה הולם לאותם סיכונים. 
RBCA צפויה להיות נדבך מרכזי בטיפול באירועי זיהום גם בישראל כבר בתקופה הקרובה. הקורס  בהיקף של 14 שעות לימוד יועבר בשפה האנגלית. מקנה תעודה של חברת RAM.

 

קורס גזי קרקע – מאפיינים, סכנות ואמצעי טיפול:  20.5.08 - 21
הקורס יתקיים בימים ג' ו-ד', 21-20 במאי 2008, בבניין בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה.

מטרת הקורס היא להגדיר את הבעיות הכרוכות בגזי הקרקע ולתאר את דרכי הטיפול בהם בכל הנוגע לתקינה, ניטור ומניעת או מזעור הסיכון. במהלך הקורס יידונו הדרכים להערכת הסיכון הנובע מחדירת גזי קרקע, ותיערך היכרות עם המודלים העיקריים המשמשים לחזוי תנועת הגזים, עם טכניקות דיגום ואנליזה של הגזים ועם פרוטוקולים לניטורם.
הקורס  בהיקף של 10 שעות לימוד יועבר בשפה האנגלית. מקנה תעודה של חברת RAM.

 

נמשכת ההרשמה למחזור ה-4 של הקורס: טכנולוגיה והנדסת נפט
שיחל ב- 14 במאי 2008, 7 מפגשים שבועיים (בימי רביעי), 28 שעות לימוד.
הקורס יתמקד בטכנולוגיה של הנפט, משלב אספקת הנפט הגולמי לישראל, הטיפול, הזיקוק,  מוצרי הנפט, ועד לשלב ההולכה והאחסון.

הקורס מיועד לאנשי תעשיית הנפט והאנרגיה בעלי ידע מוקדם בנושא.

 

יום עיון: סיכוני חשמל סטטי בטיפול בנוזלים ובאבקות  5.5.08
בשיתוף לשכת המהנדסים והאדריכלים.  ביום ב', 5 במאי 2008,  12:45 – 19:00, בביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה.

 

ישיבות הועדות המקצועיות

ועדת גפ"מ, 1.5.08

ועדה למניעת זיהום, 11.5.08

 

אנרגיה בכנסת ותקינה

תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף – מבנה וצורה) (תיקון), התשס"ח-2007
פורסמה להערות הציבור טיוטת תיקון לתקנות ניירות ערך  המחייבת לכלול בתשקיף תיאור של הסיכונים הסביבתיים הנובעים מפעולות תאגיד, הוראות חוקיות ואירועים או עניינים שעלולים להסב נזק לסביבה ושעשויה להיות להם השפעה מהותית על עסקי התאגיד.  התיקון משליך גם על היקף הגילוי הנדרש בדוחות תקופתיים. ניתן להעביר הערות ותגובות לטיוטת התיקון עד ליום 11 במאי 2008.

 

הצעת חוק חובת גילוי פליטת מזהמים מכלי רכב, התשס"ח – 2008
(2.4.08) הצעת חוק של ח"כ דב חנין ועוד 13 ח"כ, המבקשת להטיל על מוכרי כלי רכב מנועים חדשים ומשומשים חובת יידוע בנושא רמות פליטות המזהמים. בנוסף מוצע גם לכלול מידע על פליטות מזהמים במסמכי הרכב ובכל הפרסומים לרכב חדש.

 

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הגבלת הפעלת מנוע של רכב כבד חונה), התשס"ח – 2008
(31.3.08) הצעת חוק של ח"כ יוחנן פלסנר המבקשת לאסור על כלי רכב השוקלים מעל ל- 4  טון, החונים בשטח בנוי או מאוכלס, להפעיל את מנוע הרכב למשך זמן העולה על 10 דקות.

חברים המעוניינים במידע נוסף מתבקשים לפנות למזכירות המכון.

 

איכות הסביבה

הצעת חוק לסילוק פסולת חומרים מסוכנים, התשס"ח – 2008
(31.3.08) הצעת חוק של ח"כ מיכאל מלכיאור ועוד 20 חברי כנסת, המבקשת לקבוע את חובת בעל המפעל לסלק פסולת חומרים מסוכנים לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב, ולהסמיך את הוועדה הבין-משרדית לסילוק פסולת לאשר סילוק פסולת לאתרים נוספים.

 

היערכות מדינת ישראל להתמודדות עם התחממות כדור הארץ
(13.4.08) השר להגנת הסביבה הציג בפני הממשלה את היערכות משרדו בנושא התחממות האקלים ומסר על גיבוש תוכנית לאומית להפחתת גזי החממה, הכוללת קביעת יעדים ותוכנית פעולה עד 2020, הערכת הנזקים העלולים להיגרם ועידוד מחקר ופיתוח ישראליים.

 

הצעת חוק איסוף סוללות משומשות, התשס"ח - 2008
(2.4.08) הצעת חוק של ח"כ דב חנין ועוד 9 ח"כ, המבקשת לחייב בעלי עסקים ומנהלי בתי חולים ובתי ספר להתקין מכלים מיוחדים לאיסוף סוללות. כמו כן, מוצע לחייב את משווקי הסוללות בהדבקת תווית אזהרה מפני השלכה לא מבוקרת.

חברים המעוניינים במידע נוסף מתבקשים לפנות למזכירות המכון.

 

אנרגיה בינלאומית

 ועידה בינלאומית ותערוכה על נפט וגז בים הכספי

     15th  International Caspian Oil and Gas Exhibition & Conference,

3rd  – 6th   June 2008,  Baku, Azerbaijan

www.caspianoilgas.co.uk

 

קורס של מכון הנפט הבריטי על תהליכי זיקוק:

     Fundamentals of petroleum refining processes,

6th – 9th   May 2008, Energy Institute, London UK.

www.energyinst.org.uk

 

ועידה ותערוכה שנתית הגדולה בבריטניה על אנרגיה חלופית

(הכניסה מותנית בהרשמה בלבד)

     All-Energy 08 ,Exhibition & Conference,

21st – 22nd May 2008, Aberdeen, Scotland

www.all-energy.co.uk

 

 

כותרות אנרגיה

 

Ÿ   חוזה ענק ללוז: תמכור שלוש תחנות כוח סולאריות בכחצי מיליארד דולר

(גלובס, 3.4.08)

 

Ÿ   בז"ן במגעים לרכישת אחזקות חברות הדלק הגדולות בשמנים בסיסיים חיפה

(גלובס, 3.4.08)

 

Ÿ   סולל תקים מפעל בספרד ב- 140 מיליון דולר

(מעריב, 3.4.08)

 

Ÿ   שר התשתיות לחץ, המועצה התקפלה

(ידיעות אחרונות, 4.4.08)

 

Ÿ   פטרוכימים במו"מ למזג את כרמל אולפינים לבז"ן

(דה מרקר, 7.4.08)

 

Ÿ   מבחן להפרטת בתי הזיקוק: הממשלה תמנה יועץ חיצוני לבדיקת התחרות במשק הדלק

(גלובס, 9.4.08)

 

Ÿ   הזיהום משתלם: קנס של 450 אלף שקל בלבד למפעל כיתן

(ידיעות אחרונות, 9.4.08)

 

Ÿ   גרנית נכנסת לתחום הגז הטבעי: רוכשת השליטה בחברה סרבית ב- 4.1 מ' אירו

(גלובס, 10.4.08).

 

Ÿ   שריפה עיכבה תוכניות לפתיחה מחדש של בית זיקוק אלון US

(דה מרקר, 10.4.08)

 

Ÿ   שנה לאחר הפרטת בז"ן: הממשלה מתכננת להפחית ב- 20% התעריפים בתשתיות אנרגיה

(גלובס, 14.4.08)

 

Ÿ   מבוכה בממשלה: החברות הישראליות לא עומדות בתנאי המכרז לתחנת הכוח הסולארית

(גלובס, 14.4.08)

 

Ÿ   המשרד להגנת הסביבה מגבש תוכנית להפחתת פליטות גזי החממה

(גלובס, 14.4.08)

 

Ÿ   בשנה הבאה צפוי מחסור בחשמל – אבל תוכנית החירום עדיין תקועה

(מעריב, 14.4.08)

 

Ÿ   משרד התשתיות דוחה את הגשת ההצעות למכרזי חלוקת הגז בנגב ובגוש דן

(גלובס, 15.4.08)

 

Ÿ   ניסוי בטכניון: ניתן לחסוך 20% מצריכת החשמל ללא התקנת מערכות חכמות

(גלובס, 15.4.08)

 

Ÿ    ומי גולן סיכמו על הקמת חוות רוח בגולן ב- 600 מיליון דולר

(דה מרקר, 15.4.08)

 

Ÿ   בית דגן: עשרות פונו עקב דליפת גז

(מעריב, 15.4.08)

 

Ÿ   ישראל מנסה לקדם יבוא גז טבעי מקטאר

(דה מרקר, 16.4.08)