כ"ז בסיוון תשס"ז, 13 ביוני 2007   מו"ל: המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה  עורכת: ורדה מור
 

ההוצאה על יבוא נפט גולמי לישראל: גידול של יותר מפי 3 בתוך עשור

ההוצאה על יבוא נפט גולמי לישראל גדלה ביותר מפי 3 בעשור האחרון, מ- 1.483 מיליארד  דולר ב- 1996 ל - 4.766 מיליארד דולר ב- 2006, לפי נתוני מינהל הדלק. בהיקף הכמותי של  הייבוא נרשמה לעומת זאת יציבות. ב- 1996  וב- 2006  הסתכם יבוא הנפט הגולמי ב- 10.1 מיליון טון, או ב- 73.6 מיליון חביות וב- 75.4 מיליון חביות (בהתאמה).

יצוין כי במחירי הנפט הגולמי בשווקי העולם נרשמה באותה התקופה עלייה דומה. המחיר הממוצע של חבית נפט גולמי מסוג ברנט עלה מ- 20.67 דולר לחבית 

ב- 1996, ל-  64.72  דולר לחבית ב- 2006.

מידע נוסף ברבעון 'דפי מידע' של המכון שיופיע בחודש הבא.

 

הודעות על קורסים וימי עיון

יום עיון: הגנה קתודית של צנרת ומתקני דלק - 3.7.07

ביום שלישי, 3 ביולי 2007, בשעות 13:00 – 18:00, באודיטוריום בבניין ביה"ס  למדעי הנפט והאנרגיה.  

יום העיון יעסוק בהגנה קתודית בתחנות הדלק ובצנרת הדלק הארצית,לפי תקנות המשרד להגנת הסביבה, ובתחזוקה השוטפת של ההגנה הקתודית במכלי אחסון תת קרקעיים, במכלי גפ"ם ובמסופים. כמו כן יידון נושא ההתמודדות עם האתגרים שמציבה בניית הרכבת הקלה.

 

יום עיון: ניהול ובקרה סביבתית ובטיחותית בפירמה - 25.6.07
ביום שני, 25 ביוני 2007, בשעות 13:00 –  18:00, באודיטוריום בבניין ביה"ס  למדעי הנפט והאנרגיה.  
יום העיון יעסוק בהיערכות מוקדמת, בקרה ושליטה של החברות בנושאי בטיחות והגנת הסביבה. 
בין הנושאים שידונו: ניהול מידע סביבתי /בטיחותי בחברה תעשייתית, בדיקת נאותות סביבתית, אכיפה פנימית איכות סביבה, אכיפה פנימית בטיחות וניהול הדיווח הסביבתי.
מרכז יום העיון: עו"ד אריה נייגר

 

הרצאת אורח: ביודיזל ואתנול – סיכויים וסיכונים - 18.6.07
ביום שני, 18 ביוני 2007,  בשעות 12:30 – 16:00, באודיטוריום בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה.
המרצה הוא לורנס ד. סוליבן, מנהל פיתוח עסקי בחברת "דלתה טי." מארה"ב.

 

קובץ חיקוקים בנושאי איכות הסביבה
אוגדן חיקוקים מעודכן ל- 2007 הכולל את כל החוקים, הצווים, התקנות, חוקי העזר וההוראות הכלליות בנושא איכות הסביבה בישראל.
 

למידע נוסף נא לפנות למזכירות המכון

 

ישיבות הועדות המקצועיות

ועדת גפ"מ                                                      26/6/07

ועדת שימושים ובדיקות                                      3/7/07

ישיבה בנושא תקנות מידות ומשקולות                   5/7/07

ועדה למניעת זיהום                                            5/7/07

ישיבה משותפת לוועדות בטיחות, הולכה ומתקנים   25/7/07

 

אנרגיה בכנסת ותקינה

רפורמה בארנונה כללית – מיסוי חברות אנרגיה בארנונה
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה העביר לוועדה לרפורמה בנושא הארנונה נייר עמדה, שהוכן ע"י משרד עו"ד מיוחס ושות'. המסמך מתייחס לחיובי ארנונה בגין מכלי אחסון, קווי הולכה, מתקנים, מאצרות ומתקני חיבור, לשינויים בסיווג ולוועדות ערר.

 

ריכוזיות במשק הדלק
(6.6.07)ועדת הכלכלה של הכנסת קראה לרשות להגבלים עסקיים לאשר את  המיזוג של  פי גלילות בחברת דלק, אך ורק במגבלות שימנעו את הריכוזיות במשק הדלק ויבטיחו התחרות. הוועדה המליצה לממשלה לבחון את פתיחת מסוף הדלק בילו, שליד נתב"ג, המספק בעיקר דלק למטוסים, גם להנפקת דלקים לחברות קטנות ובינוניות, כדי לשחרר אותן מתלות בפי גלילות.

 

דלקים נוזליים, חלק ב' – דגשי בטיחות בעבודות תחזוקה
חוברת בעריכת דר' דוד זיו בהוצאת המוסד לבטיחות ולגיהות, המעניקה מידע המסייע לבטיחות עבודות התחזוקה בתחנות ובמתקני דלק, כולל סיכונים אופייניים וכללי עשה ואל תעשה. 

 

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז - 2007
פורסמו ב- 1 במאי 2007 תקנות בטיחות החלות על עבודה בגובה, כולל עבודה בגובה על סולמות, עבודות גלישה, עבודה על פיגומים וגגות, טיפוס על תרנים, ועוד. התקנות מחייבות שימוש בציוד בטיחות ובאביזרים מיוחדים והכשרת עובדים.

 

חברים המעוניינים במידע נוסף מעוניינים לפנות למזכירות המכון.

 

איכות הסביבה

הצעת חוק אוויר נקי
בישיבות שהתקיימו בשבועיים האחרונים בוועדת הפנים ואיכות הסביבה נדון נושא הסדרת מקורות פליטה ניידים. הוועדה קבעה, בין היתר, כי השר להגנת הסביבה יתקין תקנות שיסדירו את פליטת המזהמים לאוויר ממקורות פליטה ניידים, לרבות ערכי פליטה ושיטות למדידה ולבדיקה של פליטת מזהמים ורישום תוצאותיה.
עוד קבעה הוועדה שהתקנות יתואמו להוראות הקבועות באמנות בינלאומיות שישראל צד להן, ובהתייחסות לערכי פליטה ממקורות ניידים הנהוגים במדינות המפותחות בעולם.

 

הצעת חוק איכות הסביבה (דרכי ענישה) (המזהם משלם) (תיקוני חקיקה), - 2006
מליאת ועדת הפנים והסביבה של הכנסת צפויה לדון בקרוב בהצעת החוק, המבקשת לשלול את הכדאיות הכלכלית שבפגיעה בסביבה באמצעות הגדלת הקנסות.

 

חברים המעוניינים במידע נוסף מעוניינים לפנות למזכירות המכון.

 

אנרגיה בינלאומית

ועידה בסינגפור:

¨   The 3rd Asian Aromatics & Derivatives Conference, 28 – 29 June 2007, The four Seasons hotel, Singapore.

www.icis.com

 

2 קורסים של מכון הנפט הבריטי:

¨   International upstream fiscal terms and contract negotiations, T 10 – 13 July, 2007, London, UK.

¨   Geopolitics and risk in the oil and gas industry, 17 – 20 July 2007, London, UK.

www.energyinst.org.il

 

ועידה בינלאומית בדרום אפריקה:

¨   20th World LP Gas Forum 24 – 26 October 2007, Cape Town, South Africa

www.wlpgasforum2007.com

 

למידע נוסף נא לפנות למחלקת המידע במכון.

 

כותרות אנרגיה

 

·         קבוצת דלק יוצאת לקידוח הימי היקר ביותר שנעשה בישראל

(ידיעות אחרונות, 31.5.07)

 

·         קבוצת עופר בוחנת אפשרות להשקיע בתעשיית הנפט בקזחסטן

(מעריב, 3.6.07)

 

·         ברוניצקי: "מי שמכר את מניית אורמת יצטער על כך"

(דה מרקר, 4.6.07)

 

·         התחזית: הפסקות חשמל

(ידיעות אחרונות, 4.6.07)

 

·         מערכת חדשה תמנע בזבוז חשמל ברשויות המקומיות

(מעריב, 5.6.07)

 

·         בקשה לייצוגית נגד חברות הדלק: "גביית דמי השירות בתחנות לא פורסמה כראוי"

(גלובס, 5.6.07)

 

·         תשובה מחזק את אימפריית הדלק: רכש את פי-גלילות

(דה מרקר, 6.6.07)

 

·         שיא חדש: 22,902 מכוניות חדשות נמכרו במאי

(גלובס, 6.6.07)

 

·         גאידמק ממשיך להשתלט: רוכש את "פטרו גרופ" המפעילה תחנות דלק בארה"ב  ב- 170 מיליון שקל

(דה מרקר, 6.6.07)

 

·         עזריאלי מרחיב את פעילות סונול בחו"ל: ירכוש תחנות תדלוק ורשת חנויות נוחות

(ידיעות אחרונות, 6.6.07)

 

·         יש תקן ומכוניות מתאימות – אבל אין דלק

(דה מרקר, 7.6.07)

 

·         "לעצור מכירת פי גלילות לתשובה; ישראל הופכת למדינת אוליגרכים"

(גלובס, 7.6.07)

 

·         הרשות להגבלים עסקיים תבדוק אם מכירת פי גלילות לדלק תגביר את הריכוזיות

(מעריב, 7.6.07)

 

·         מקינזי לבז"ן חיפה: היכנסו לתחום שיווק הדלקים

(גלובס, 8.6.07)

 

·         יוסי מימן מוכר לכלל ביטוח, הראל ומנורה 1.7% בחברת הגז הטבעי EMG  ב- 40 מיליון דולר

(דה מרקר, 8.6.07)

 

·         מכה למשרד התשתיות: בוטלה זכיית אמישראגז במכרז לחלוקת גז בדרום

(גלובס, 11.6.07)

 

·         צפוף בכבישים: מספר כלי  הרכב עלה ב- 3.2% ל- 2.17 מיליון

(מעריב, 11.6.07)

 

·         צרכני  חשמל גדולים ישלמו פי 4 בשעות השיא – ויזכו להנחה במועדים אחרים

(גלובס, 12.6.07)