י"ג בסיוון תשס"ז, 30 במאי 2007   מו"ל: המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה  עורכת: ורדה מור
 

עלייה של 6.5% בתוצר המקומי הגולמי ברבע הראשון של 2007
גידול של 8.5% בייצור התעשייתי

נמשכת הצמיחה הכלכלית המהירה במשק שצפויה להגביר את הביקוש לאנרגיה, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו השבוע. התוצר המקומי הגולמי, במחירים קבועים ולאחר ניכוי השפעת העונתיות, עלה ברבע הראשון של השנה בשיעור שנתי של 6.3%,    ובייצור התעשייתי נרשמה  עלייה של 8.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

עוד עולה מהנתונים כי בתוצר העסקי נרשמה ברבעון הראשון של 2007 עלייה של 6.5% (בחישוב שנתי). במגזר  הפרטי בולט גידול ברכישת מוצרים 'זוללי אנרגיה', כעלייה של 18.2% בהוצאה למוצרים בני קיימא, שנובעת בעיקר מגידול חד ברכישות כלי רכב לשימוש פרטי, ועלייה של 31.5% (בחישוב שנתי) בהוצאה לציוד למשקי הבית (מקררים, מכונות כביסה, מזגנים).

 

הודעות על קורסים וימי עיון

הרצאת אורח ביודיזל ואתנול – סיכויים וסיכונים - 18.6.07

ההרצאה תתקיים ביום שני, 18 ביוני 2007,  בשעות 12:30 – 16:00, באולם שרייבר בבניין בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה. 
המרצה הוא לורנס ד. סוליבן, מנהל פיתוח עסקי בחברת 'דלתה טי.', חברה אמריקאית, העוסקת בפיתוח מוצרי אתנול וביודיזל חדשים, תכנון ופיתוח  של מפעלי ביודיזל ובתכנון בית זיקוק ניסיוני לדלקים חלופיים לתחבורה.


יום עיון ניהול ובקרה סביבתית ובטיחותית בפירמה - 25.6.07

ביום שני, 25 ביוני 2007, בשעות 13:00 – 18:00 באודיטוריום בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה. 
יום העיון יעסוק בכלי ניהול ובקרה להערכת עמידת החברה העסקית בדרישות בטיחות ואיכות הסביבה.
בין הנושאים שידונו: ניהול מידע סביבתי /בטיחותי בפירמה, בדיקת נאותות סביבתית, אכיפה פנימית, איכות הסביבה ובטיחות וניהול הדיווח הסביבתי.
מרכז יום העיון: עו"ד אריה נייגר.

 

תזכורות ימי עיון 

יום עיון תקינה ופיקוח בנושאי איכות, הגנת הסביבה ובטיחות ע"י מעבדות וגופי פיקוח - 5.6.07

נערך בשיתוף הרשות הלאומית  להסמכת מעבדות. במסגרת יום העיון יוצגו תקני ISO/IEC 17025

ISO 17020, ו- ISO 9001, ותקני בטיחות ואיכות הסביבה.
 

למידע נוסף נא לפנות למזכירות המכון

 

ישיבות הועדות המקצועיות

ועדת בטיחות וכיבוי אש  4/6/07

ועדה למניעת זיהום       7/6/07

ועדת גפ"מ                   14/6/07

ועדת שימושים ובדיקות   3/7/07

 

אנרגיה בכנסת ותקינה

רפורמה במיסוי מוניציפאלי
לפי החלטת הממשלה מספטמבר 2006 הוקמה ועדה לרפורמה בנושא מיסוי עירוני. על הוועדה הוטל בין היתר להתייחס לעניינים הבאים: הגדרת נכסים, קביעת מספר קבוע של סיווגים לנכסים, ביטול תעריפי מינימום ומקסימום של ארנונה, שיטת חישוב אחידה לכל הרשויות, ועוד.
בימים אלו מסתיימת התקופה בה ניתן להגיש לוועדה ניירות עמדה.

 

פטור ממסים לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה
(27.5.07) ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה פטור מהיטל השבחה על חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה (במסגרת תמ"א 38). הצעת החוק תוגש על ידי משרד הפנים לאישור הכנסת.
 
קול קורא להגשת הצעות מחקר בתחום מדעי האדמה ל- 2007
מינהל המחקר למדעי האדמה במשרד התשתיות הלאומיות מבקש לקבל הצעות מחקר בתחומי מדעי האדמה והים. הנושאים להצעות המחקר כוללים גם סיכוני רעידות אדמה וסיכונים סביבתיים, ושיפור היכולות בניצול בר קיימא של משאבי טבע (דלקים פוסיליים, מחצבים).
תאריך אחרון להגשת הצעות: 6.6.07.

 

פורסם: תקן ישראלי ת"י 4571 חלק 2
פורסם באפריל 2007 תקן חדש: מכלי דלק תת-קרקעיים בעלי דופן כפולה: הטמנת מכלים בקרקע, לרבות הצנרת המחוברת למכלים. 

חברים המעוניינים במידע נוסף מעוניינים לפנות למזכירות המכון.

 

איכות הסביבה

הצעה לשיקום קרקעות מזוהמות בישראל של עמותת אדם, טבע ודין
בפגישה שהתקיימה השבוע במכון הישראלי לנפט ולאנרגיה  עם נציגי העמותה, נמסר שבכוונת העמותה לקדם את נושא שיקום הקרקעות המזוהמות בישראל באמצעות חקיקה.  העמותה הכינה טיוטה של הצעת חוק לשיקום קרקעות, שהועברה לכמה גופים, כולל המכון, להתייחסות.

 

תקן ישראלי ת"י 5731 - דלק לרכב מנועי: מתיל אסטרים של חומצות שומניות ((FAME (ביודיזל) למנועי דיזל – דרישות ושיטות בדיקה
ועדת המומחים בנושא ביודיזל במכון התקנים השלימה את עבודתה והתקן אמור להתפרסם בקרוב להערות הצבור, כך נמסר בישיבת ועדת דלקים חלופיים של המכון, שנערכה  אתמול.

 

הצעת גיליון תיקון לת"י 4 - 819: מכליות להובלת חומרים מסוכנים
ההצעה הועברה להערות המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה.

חברים המעוניינים במידע נוסף לפנות למזכירות המכון.

 

אנרגיה בינלאומית

2 קורסים  של מכון הנפט הבריטי:

¨  LNG - Liquefied natural gas industry – addressing technical and contractual issues, 12 - 15 June 2007, London UK.

www.energyinst.org.uk

¨  Negotiating techniques and strategies for the oil and gas industry, Energy Institute, 26 – 28 June 2007, London, UK.

www.energyinst.org.uk

ועידה שנתית של איגוד החשמל האירופי:

¨  The Next 10 Years, Eurelectric Annul Convention & Conference, 11 – 12 June 2007, Antwerp, Belgium

www.eurelectric.org

ועידה שנתית של תעשיית הפחם הרוסית:

¨  3RD Coaltrans Russia, Moscow, Russia. 18 – 19 June 2007.

www.coaltrans.com

 

פרטים נוספים במחלקת המידע של מכון הנפט.

 

כותרות אנרגיה

·        תש"ן תחלק למדינה דיבידנד בהיקף של 74.5 מיליון שקל

(גלובס, 16.5.07)

 

·        עונשים קלים למורשעי חברות הגז: "הסדר הטיעון משמעו פינוי מאות ימי שיפוט"

(דה מרקר, 16.5.07)

 

·        חברת החשמל מבקשת להפעיל תחנות כוח באמצעות סולר במקום בגז טבעי

(גלובס, 17.5.07)

 

·        המאבק במהילות הדלקים: פז התקינה מעקב אלקטרוני על מכליות הדלק

(גלובס, 18.5.07)

 

·        משרד התשתיות: מחסור בחשמל בתוך שלוש שנים; חוזר למכרז תחנת כוח ברמת חובב

(דה מרקר, 20.5.07)

 

·        הפועלים יעמיד לדוראד 2 מיליארד שקל להקמת תחנת הכוח הפרטית באשקלון

(גלובס, 21.5.07)

 

·        בריטיש גז במגעים עם קצא"א להזרמת הגז הטבעי לאשקלון

(גלובס, 21.5.07)

 

·        י 2,500 עמודי חשמל הם מפגע בטיחותי ותחבורתי; עלות העתקתם: 50 מיליון ש'

(דה מרקר, 21.5.07)

 

·        כרמל אולפינים במכרז על חברת פטרוכימיה טורקית

(ידיעות אחרונות, 20.5.07)

 

·        רכב מזהם ישלם יותר

(מעריב, 21.5.07)

 

·        בז"ן חיפה תקים מסוף דלק באשדוד בהשקעה של 50 – 60 מיליון דולר

(גלובס, 22.5.07)

 

·        נציגי בריטיש גז מגיעים לישראל למשא ומתן על רכישת גז טבעי

(דה מרקר, 24.5.07)

 

·        גזפרום הציעה לדלק שיתוף פעולה במימון וביצוע קידוחי גז ימיים

(דה מרקר, 24.5.07)

 

·        י EMG במו"מ מתקדם לאספקת גז טבעי למפעלי ים המלח במיליארד דולר

(גלובס, 25.5.07)

 

·        המו"מ עם בריטיש גז: המדינה תדרוש הפחתה נוספת במחירי הגז

(גלובס, 25.5.07)

 

·        "הנחה במסים על כלי רכב 'ירוקים' תעודד שימוש במכוניות לא בטיחותיות"

(דה מרקר, 27.5.07)

 

·        קבוצת דלק רכשה משברון חוזי שיווק ל- 870 תחנות דלק בבנלוקס תמורת 342 מיליון יורו

(דה מרקר, 27.5.07)

 

·        חלמאות: ישראל השקיעה מאות מיליוני שקלים בצינור לגז טבעי, אבל התברר שהוא צר מדי

(ידיעות אחרונות, 27.5.07)

 

·        מהפכה בתחנות הדלק? סונול-קט חתמה על  25 הסכמים להרמת תחנות זעירות

(דה מרקר, 28.5.07)

 

·        יו"ר מקורות אלי רונן מאשר: החברה תקים תחנת כוח באשדוד בעלות של 100 מיליון ד'

(דה מרקר, 29.5.07)